Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MS-S1o - sprawozdanie w sprawach cywilnych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Obciążenia administracyjne respondentów Obciążenia administracyjne respondentów
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01O_10_W)
Rozwiń grupowanie
 • min
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Terminowość przyznawania wynagrodzeń Terminowość przyznawania wynagrodzeń za sporządzenie tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz za stawiennictwo
 • Wyszczególnienie - kolumna (S01O_9.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Terminowość sporządzania tłumaczeń pisemnych Terminowość sporządzania tłumaczeń pisemnych
 • Wyszczególnienie - kolumna (S01O_9.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Liczba powołań tłumaczy Liczba powołań tłumaczy
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
5 Terminowość przyznawania wynagrodzeń Terminowość przyznawania wynagrodzeń za sporządzenie opinii pisemnych i ustnych oraz za stawiennictwo (z wył. tłumaczy przysięgłych)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01O_8.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S01O_8.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
6 Terminowość sporządzania opinii pisemnych Terminowość sporządzania opinii pisemnych (z wył. tłumaczy przysięgłych)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01O_8.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S01O_8.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
7 Liczba biegłych/podmiotów wydających opinie w sprawach Liczba biegłych / podmiotów wydających opinie w sprawach (z wył. tłumaczy przysięgłych)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01O_8.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S01O_8.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
8 Obsada Sądu (Wydziału) Obsada Sądu (Wydziału)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01O_7.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S01O_7.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
9 Limity etatów i obsada Sądu (Wydziału) Limity etatów i obsada Sądu (Wydziału)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01O_7.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S01O_7.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
10 Sprawy wielotomowe Sprawy cywilne wielotomowe
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01O_7_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S01O_7_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
11 Prawomocnie zasądzone odszkodowania i zadośćuczynienia Prawomocnie zasądzone odszkodowania i zadośćuczynienia (w okresie sprawozdawczym) (rep. C)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01O_6_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S01O_6_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
12 Kontrolka skarg Kontrolka skarg (w wydziale, którego sprawy skarga dotyczy)
 • Skargi na pracę sądu (S01O_5.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S01O_5.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
13 Szczegółowe rozliczenie skargi Szczegółowe rozliczenie skargi (wykaz S) - sprawy cywilne
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01O_5.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S01O_5.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
14 Liczba spraw, w których po wydaniu orzeczenia sądu odwoławczego akta zwrócono sądowi I instancji Liczba spraw, w których po wydaniu orzeczenia sądu odwoławczego akta zwrócono sądowi I instancji
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01O_4.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S01O_4.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
15 Terminowość obiegu międzyinstancyjnego Terminowość obiegu międzyinstancyjnego spraw odwoławczych (Ca, Cz)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01O_4.1.B_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S01O_4.1.B_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
16 Terminowość postępowania międzyinstancyjnego Terminowość postępowania międzyinstancyjnego w pierwszej instancji
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01O_4.1.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S01O_4.1.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
17 Wyznaczenie pierwszej rozprawy/posiedzenia spraw Wyznaczenie pierwszej rozprawy / posiedzenia spraw (od dnia wpływu / wpisu sprawy, wraz ze sprawami zawieszonymi poprzednio zakreślonymi, do dnia, w którym odbyła się pierwsza rozprawa / posiedzenie).
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01O_3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S01O_3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
18 Czas trwania mediacji Czas trwania mediacji niezakończonych w sprawie od dnia wydania postanowienia o skierowaniu stron do mediacji do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01O_2.3.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S01O_2.3.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
19 Czas trwania mediacji Czas trwania wszystkich mediacji w sprawie od dnia wydania postanowienia o skierowaniu stron do mediacji do dnia zakończenia mediacji
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01O_2.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S01O_2.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
20 Czas trwania postępowania sądowego Czas trwania postępowania sądowego (w sądzie okręgowym I instancji - od dnia pierwszej rejestracji w sądzie I instancji do uprawomocnienia się sprawy merytorycznie zakończonej w I instancji a w sądzie okręgowym II instancji od dnia pierwszej rejestracji w sądzie rejonowym do dnia wydania orzeczenia merytorycznie kończącego sprawę w sądzie okręgowym II instancji lub od dnia wpływu sprawy do sądu okręgowego (bez czasu trwania mediacji w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016r.)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01O_2.2.1.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S01O_2.2.1.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
21 Czas trwania postępowania sądowego Czas trwania postępowania sądowego (w sądzie okręgowym I instancji - od dnia pierwszej rejestracji w sądzie I instancji do uprawomocnienia się sprawy w I instancji a w sądzie okręgowym II instancji od dnia pierwszej rejestracji w sądzie rejonowym (I instancji) do dnia wydania orzeczenia w sądzie okręgowym II instancji lub od dnia wpływu sprawy do sądu okręgowego (II instancji do dnia wydania orzeczenia w II instancji)) (bez czasu trwania mediacji w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016r.)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01O_2.2.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S01O_2.2.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
22 Czas trwania postępowania sądowego Czas trwania postępowania sądowego (w sądzie okręgowym I instancji - od dnia pierwszej rejestracji w sądzie I instancji do uprawomocnienia się sprawy merytorycznie zakończonej w I instancji a w sądzie okręgowym II instancji od dnia pierwszej rejestracji w sądzie rejonowym do dnia wydania orzeczenia merytorycznie kończącego sprawę w sądzie okręgowym II instancji lub od dnia wpływu sprawy do sądu okręgowego (łącznie z czasem trwania mediacji)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01O_2.2.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S01O_2.2.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
23 Czas trwania postępowania sądowego Czas trwania postępowania sądowego (w sądzie okręgowym I instancji - od dnia pierwszej rejestracji w sądzie I instancji do uprawomocnienia się sprawy w I instancji a w sądzie okręgowym II instancji od dnia pierwszej rejestracji w sądzie rejonowym (I instancji) do dnia wydania orzeczenia w sądzie okręgowym II instancji lub od dnia wpływu sprawy do sądu okręgowego (II instancji do dnia wydania orzeczenia w II instancji) (łącznie z czasem trwania mediacji)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01O_2.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S01O_2.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
24 Ewidencja spraw Liczba spraw zakreślonych w urządzeniu ewidencyjnym w wyniku zawieszenia postępowania (bez czasu trwania mediacji w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016r.)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01O_2.1.2.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S01O_2.1.2.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
25 Ewidencja spraw Liczba spraw zakreślonych w urządzeniu ewidencyjnym w wyniku zawieszenia postępowania
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01O_2.1.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S01O_2.1.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
26 Sprawy zawieszone Sprawy zawieszone nie zakreślone od dnia pierwotnego wpisu do repertorium (wykazane w dziale 2.1.1.) (bez czasu trwania mediacji w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016r.)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01O_2.1.1.A.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S01O_2.1.1.A.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
27 Sprawy zawieszone Sprawy zawieszone nie zakreślone od dnia pierwotnego wpisu do repertorium (wykazane w dziale 2.1.1.) (łącznie z czasem trwania mediacji)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01O_2.1.1.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S01O_2.1.1.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
28 Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium (bez czasu trwania mediacji w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016r.)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01O_2.1.1.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S01O_2.1.1.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
29 Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium (łącznie z czasem trwania mediacji)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01O_2.1.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S01O_2.1.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
30 Terminowość sporządzania uzasadnień Terminowość sporządzania uzasadnień
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01O_1.4_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S01O_1.4_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
31 Załatwienie spraw przez referendarzy Załatwienie spraw przez referendarzy
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01O_1.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S01O_1.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
32 Liczba odbytych sesji i załatwionych spraw Liczba odbytych sesji i załatwionych spraw
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01O_1.2.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S01O_1.2.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
33 Liczba sesji i wyznaczonych spraw Liczba sesji i wyznaczonych spraw
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01O_1.2.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S01O_1.2.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
34 Ewidencja spraw Ewidencja spraw cywilnych dotyczących sprzeciwu od nakazu wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01O_1.1.Y_W)
 • Liczby spraw (S01O_1.1.Y_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
35 Ewidencja spraw Załatwienia spraw o powództwo w następstwie decyzji organu ochrony konkurencji
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01O_1.1.X_W)
 • Liczba (S01O_1.1.X_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
36 Ewidencja spraw Wpływ spraw na podstawie Ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01O_1.1.U_W)
 • Liczba (S01O_1.1.U_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
37 Ewidencja spraw Prawomocne orzeczenia w sprawach o alimenty przy sprawach rozwodowych (sprawy)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01O_1.1.T_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S01O_1.1.T_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
38 Przyznanie kompensaty Przyznanie kompensaty (Ustawa z 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S01O_1.1.S_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
39 Ewidencja spraw Liczba spraw w II instancji o alimenty zagranicą (dot. uprawnionego lub zobowiązanego)
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
40 Liczba wyznaczonych ławników Liczba wyznaczonych ławników
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
41 Ewidencja spraw Ewidencja spraw ogółem i przyczyny ponownych wpisów oraz rodzaje szczególnych załatwień spraw cywilnych
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01O_1.1.O_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S01O_1.1.O_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
42 Ewidencja spraw Sprawy, w których doszło do nabycia nieruchomości przez cudzoziemców na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
43 Skargi Wpływ skarg o wznowienie postępowania
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01O_1.1.M_W)
 • Wpływ spraw (S01O_1.1.M_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
44 Sprawy mediacyjne Sprawy mediacyjne w sprawach o rozwód i separację
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01O_1.1.L.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S01O_1.1.L.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
45 Sprawy mediacyjne Sprawy mediacyjne
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01O_1.1.L.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S01O_1.1.L.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
46 Ustanowienie pełnomocnika z urzędu Ustanowienie pełnomocnika z urzędu
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01O_1.1.K_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S01O_1.1.K_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
47 Skargi Skarga kasacyjna (Dział 1.1.2. wiersz 192 kolumna 3 lit. j)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01O_1.1.J_W)
 • Liczby spraw (S01O_1.1.J_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
48 Zażalenia w ramach właściwości poziomej Zażalenia w ramach właściwości poziomej
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01O_1.1.I_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S01O_1.1.I_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
49 Skargi Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem łącznie I i II instancja (Dział 1.1.1. wiersz 195 + Dział 1.1.2. wiersz 193 kolumna 3 lit. h)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01O_1.1.H_W)
 • Liczby spraw (S01O_1.1.H_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
50 Ewidencja spraw Wydane nakazy zapłaty (dział 1.1.1. wiersz 140 kolumna 4 lit. g)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01O_1.1.G_W)
 • Liczby spraw (S01O_1.1.G_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
51 Stan rejestru i zmiany Ns-rej. Stan rejestru i zmiany
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01O_1.1.F_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S01O_1.1.F_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
52 Ewidencja spraw Orzeczono ubezwłasnowolnienie (rep.Ns)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S01O_1.1.E_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
53 Ewidencja spraw O opróżnienie lokalu mieszk. w wyniku zmiany orzeczenia przez sąd odwoławczy rep. Ca
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01O_1.1.D_W)
 • Liczba spraw (S01O_1.1.D_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
54 Ewidencja spraw O opróżnienie lokalu mieszkalnego rep. C
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01O_1.1.C_W)
 • Liczba spraw (S01O_1.1.C_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
55 Ewidencja spraw Szczegółowe załatwienia przy rozwodach i separacjach
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01O_1.1.B_W)
 • Liczby spraw (S01O_1.1.B_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
56 Ewidencja spraw Pozwy zbiorowe rep. C
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01O_1.1.A_W)
 • Liczba spraw (S01O_1.1.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
57 Skład orzekający w sprawach Skład orzekający w sprawach Ca
 • Wyszczególnienie - kolumna (S01O_1.1.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
58 Ewidencja spraw Ewidencja spraw II instancja
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01O_1.1.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S01O_1.1.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
59 Ewidencja spraw Załatwione sprawy Dział 1.1.1. (kol. 3) o rozwód (wiersz 4 do 8) w wypadku, gdy pierwotnie wpłynął wniosek o separację
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
60 Ewidencja spraw Załatwione sprawy Dział 1.1.1. (kol. 3) o separację (wiersz 9 do 13) w wypadku gdy pierwotnie wpłynęła sprawa o rozwód
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
61 Ewidencja spraw Załatwione sprawy Dział 1.1.1. (kol. 3) o rozwód (wiersz 4 do 8) w wypadku gdy pierwotnie wpłynęła sprawa o separację
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
62 Ewidencja spraw Ewidencja spraw – I instancja i ogółem I i II instancja
 • Wyszczególnienie - wiersz (S01O_1.1.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S01O_1.1.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego