Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
AK-H/m - ankieta koniunktury gospodarczej - handel
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Jak Państwa zdaniem w ostatnich trzech miesiącach zmieniła się sprzedaż towarów zrealizowana przez Państwa przedsiębiorstwo? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
2 Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Jaka jest bieżąca ogólna sytuacja gospodarcza Państwa przedsiębiorstwa? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
3 Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Jak zmienia się ilość towarów sprzedawanych w Państwa przedsiębiorstwie? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
4 Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Jaki jest bieżący stan zapasów towarów w Państwa przedsiębiorstwie? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
5 Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Jak zmienia się bieżąca sytuacja finansowa Państwa przedsiębiorstwa? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
6 Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Jak zmieniają się bieżące ceny towarów sprzedawanych przez Państwa przedsiębiorstwo? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
7 Subiektywna prognoza sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Jak Państwa zdaniem w najbliższych trzech miesiącach zmieni się ogólna sytuacja gospodarcza Państwa przedsiębiorstwa? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
8 Subiektywna prognoza sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Jak w najbliższych trzech miesiącach zmieni się popyt na towary sprzedawane przez Państwa przedsiębiorstwo? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
9 Subiektywna prognoza sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Jak w najbliższych trzech miesiącach zmieni się ilość towarów sprzedawanych przez Państwa przedsiębiorstwo? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
10 Subiektywna prognoza sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Jak w najbliższych trzech miesiącach zmienią się zamówienia u dostawców składane przez Państwa przedsiębiorstwo? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
11 Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Jakie są obecnie dominujące źródła finansowania środków obrotowych w Państwa przedsiębiorstwie? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
12 Subiektywna prognoza sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Jak w najbliższych trzech miesiącach zmieni się sytuacja finansowa Państwa przedsiębiorstwa? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
13 Subiektywna prognoza sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Jak w najbliższych trzech miesiącach zmieni się zatrudnienie w Państwa przedsiębiorstwie? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
14 Subiektywna prognoza sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Jak w najbliższych trzech miesiącach zmienią się ceny towarów sprzedawanych przez Państwa przedsiębiorstwo? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
15 Subiektywna prognoza sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Jak w najbliższych miesiącach zmienią się nakłady inwestycyjne (np. wyposażenie, środki transportu, budynki, itp.) w Państwa przedsiębiorstwie? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
16 Obciążenie respondentów Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza.
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
17 Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Jakie najważniejsze bariery obecnie ograniczają działalność Państwa przedsiębiorstwa? Zmienna jakościowa
 • miesiąc