Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MS-S10r - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ewidencja spraw Ewidencja spraw w wykazach wykonawczych
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10R_1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10R_1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Warunkowe umorzenie postępowania Warunkowe umorzenie postępowania
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10R_2.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10R_2.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Wykonywanie środków karnych, obowiązków w okresie warunkowego umorzenia postępowania Wykonywanie środków karnych, środków kompensacyjnych, obowiązków w okresie warunkowego umorzenia postępowania
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10R_2.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10R_2.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
4 Dozór w okresie warunkowego umorzenia postępowania Dozór w okresie warunkowego umorzenia postępowania
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10R_2.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10R_2.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
5 Warunkowe umorzenie postępowania Podjęcie warunkowego umorzenia postępowania (w okresie sprawozdawczym)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10R_2.4_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10R_2.4_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
6 Wykonywanie kary grzywny Wykonywanie kary grzywny samoistnej - orzeczenia
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10R_3.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10R_3.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
7 Wykonywanie kary grzywny Wykonywanie kary grzywny orzeczonej przy zastosowaniu przepisów przejściowych ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. (Dz. U. poz. 396)
 • Art. 16 ust. 1 pkt (S10R_3.1.A_W)
 • Liczba (S10R_3.1.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
8 Wykonywanie kary grzywny Wykonywanie kary grzywny orzeczonej obok kary z warunkowym zawieszeniem jej wykonania
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10R_3.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10R_3.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
9 Zastępcza kara pozbawienia wolności Zastępcza kara pozbawienia wolności orzeczona w okresie sprawozdawczym w zamian za nieuiszczoną grzywnę
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10R_3.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10R_3.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
10 Wykonywanie kary ograniczenia wolności Wykonywanie kary ograniczenia wolności
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10R_4.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10R_4.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
11 Wykonywanie kary ograniczenia wolności Wpływ kary ograniczenia wolności orzeczonej przy zastosowaniu przepisów przejściowych ustawy z dn. 20 lutego 2015 r.
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10R_4.1.A_W)
 • Liczba (S10R_4.1.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
12 Wykonywanie pracy społecznie użytecznej Wykonywanie pracy społecznie użytecznej orzekanej w zamian za nieuiszczoną grzywnę
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10R_4.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10R_4.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
13 Liczba orzeczeń oraz osób skierowanych do wykonania Liczba orzeczeń oraz osób skierowanych do wykonania, w których zawarto rozstrzygnięcie wydane na podstawie art. 62 kk i 77 § 2 kk
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10R_5.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10R_5.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
14 Skazani nieosadzeni w aresztach śledczych lub zakładach karnych Skazani nieosadzeni w aresztach śledczych lub zakładach karnych, przyczyny nieosadzenia
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10R_5.2_W)
 • Liczby (S10R_5.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
15 Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności – osoby
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10R_5.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10R_5.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
16 Warunkowe zawieszenie wykonania kary Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności w trybie art. 152 kkw
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10R_5.4_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10R_5.4_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
17 Warunkowe zawieszenie wykonania kary Warunkowe zawieszenie wykonania kary
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10R_6.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10R_6.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
18 Wykonywanie środków karnych, obowiązków w okresie warunkowego zawieszenia kary Wykonywanie środków karnych, obowiązków, środków kompensacyjnych lub przepadku w okresie warunkowego zawieszenia kary
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10R_6.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10R_6.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
19 Orzeczenia będące wynikiem działania sądu z urzędu Orzeczenia będące wynikiem działania sądu z urzędu lub rozpoznania wniosku w przedmiocie dozoru oraz obowiązków w okresie próby przy warunkowym zawieszeniu kary (w okresie sprawozdawczym)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10R_6.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10R_6.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
20 Dozór w okresie warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności Dozór w okresie warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności – osoby, przyczyny zakończenia
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10R_6.4_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10R_6.4_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
21 Zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej Zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej (w okresie sprawozdawczym)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10R_6.5_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10R_6.5_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
22 Orzeczenia na podstawie art. 94 kk i art. 96 kk Orzeczenia na podstawie art. 94 kk i art. 96 kk
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10R_7.1_W)
 • Liczba (S10R_7.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
23 Orzeczenia na podstawie art. 95a kk Orzeczenia na podstawie art. 95a kk
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10R_7.2_W)
 • Liczba (S10R_7.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
24 Wykonywanie środków zabezpieczających orzeczonych na podstawie art. 93a kk Wykonywanie środków zabezpieczających orzeczonych na podstawie art. 93a kk
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10R_7.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10R_7.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
25 Zawieszenie postępowania wykonawczego w trybie art. 15 § 2 kkw Zawieszenie postępowania wykonawczego w trybie art. 15 § 2 kkw
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10R_8_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10R_8_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
26 Umorzenie postępowania wykonawczego w trybie art. 15 § 1 kkw Umorzenie postępowania wykonawczego w trybie art. 15 § 1 kkw
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10R_9_W)
 • Liczba osób (w okresie sprawozdawczym) (S10R_9_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
27 Odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego Wykonywanie kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10R_10_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10R_10_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
28 Zakaz prowadzenia pojazdów Wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10R_11_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10R_11_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
29 Obciążenia administracyjne respondentów Obciążenia administracyjne respondentów
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10R_12_W)
Rozwiń grupowanie
 • min
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego