Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MS-S10o wojsk. - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ewidencja spraw Ewidencja spraw w wykazach wykonawczych
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WO_1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10WO_1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Obciążenia administracyjne respondentów Obciążenia administracyjne respondentów
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WO_10_W)
Rozwiń grupowanie
 • min
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Warunkowe umorzenie postępowania Warunkowe umorzenie postępowania
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WO_2.1_W)
 • Sprawy (S10WO_2.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Wykonywanie środków karnych, obowiązków w okresie warunkowego umorzenia postępowania Wykonywanie środków karnych, obowiązków w okresie warunkowego umorzenia postępowania
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WO_2.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10WO_2.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
5 Dozór w okresie warunkowego umorzenia postępowania Dozór w okresie warunkowego umorzenia postępowania
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WO_2.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10WO_2.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
6 Warunkowe umorzenie postępowania Podjęcie warunkowego umorzenia postępowania (w okresie sprawozdawczym)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WO_2.4_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10WO_2.4_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
7 Wykonywanie kary grzywny Wykonywanie kary grzywny samoistnej - orzeczenia
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WO_3.1_W)
 • Sprawy (S10WO_3.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
8 Wykonywanie kary grzywny Wykonywanie kary grzywny orzeczonej przy zastosowaniu przepisów przejściowych ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. - Art. 16 ust. 1 pkt
 • Liczba (S10WO_3.1.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
9 Wykonywanie kary grzywny Wykonywanie kary grzywny orzeczonej obok kary z warunkowym zawieszeniem jej wykonania
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WO_3.2_W)
 • Sprawy (S10WO_3.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
10 Zastępcza kara pozbawienia wolności Zastępcza kara pozbawienia wolności orzeczona w okresie sprawozdawczym w zamian za nieuiszczoną grzywnę
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WO_3.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10WO_3.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
11 Wykonywanie kary ograniczenia wolności Wykonywanie kary ograniczenia wolności
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WO_4.1_W)
 • Sprawy Wo w związku z przestępstwami (S10WO_4.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
12 Wykonywanie pracy społecznie użytecznej Wykonywanie pracy społecznie użytecznej orzekanej w zamian za nieuiszczoną grzywnę
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WO_4.2_W)
 • Sprawy Wog w związku z przestępstwami (S10WO_4.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
13 Liczba orzeczeń oraz osób skierowanych do wykonania Liczba orzeczeń oraz osób skierowanych do wykonania, w których zawarto rozstrzygnięcie wydane na podstawie art. 62 kk i 77 § 2 kk
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WO_5.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10WO_5.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
14 Skazani nieosadzeni w aresztach śledczych lub zakładach karnych Skazani nieosadzeni w aresztach śledczych lub zakładach karnych, przyczyny nieosadzenia (wykaz Wp)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WO_5.2_W)
 • Liczby (S10WO_5.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
15 Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności – osoby
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WO_5.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10WO_5.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
16 Warunkowe zawieszenie wykonania kary Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności w trybie art. 152 kkw
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WO_5.4_W)
 • Orzeczenia (S10WO_5.4_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
17 Warunkowe zawieszenie wykonania kary Warunkowe zawieszenie wykonania kary
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WO_6.1_W)
 • Sprawy Wkz (S10WO_6.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
18 Wykonywanie środków karnych, obowiązków w okresie warunkowego zawieszenia kary Wykonywanie środków karnych, obowiązków w okresie warunkowego zawieszenia kary
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WO_6.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10WO_6.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
19 Orzeczenia będące wynikiem działania sądu z urzędu Orzeczenia będące wynikiem działania sądu z urzędu lub rozpoznania wniosku w przedmiocie dozoru oraz obowiązków w okresie próby przy warunkowym zawieszeniu kary (w okresie sprawozdawczym)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WO_6.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10WO_6.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
20 Dozór w okresie warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności Dozór w okresie warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WO_6.4_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10WO_6.4_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
21 Zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej Zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej (w okresie sprawozdawczym) – wykaz Wkz
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WO_6.5_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10WO_6.5_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
22 Odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego Wykonywanie kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WO_6.6_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10WO_6.6_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
23 Orzeczenia na podstawie art. 94 kk i art. 96 kk Orzeczenia na podstawie art. 94 kk i art. 96 kk
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WO_7.1_W)
 • Liczba (S10WO_7.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
24 Orzeczenia na podstawie art. 95a kk Orzeczenia na podstawie art. 95a kk (wykaz Wp)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WO_7.2_W)
 • Liczba (S10WO_7.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
25 Wykonywanie środków zabezpieczających orzeczonych na podstawie art. 93a kk Wykonywanie środków zabezpieczających orzeczonych na podstawie art. 93a kk
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WO_7.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10WO_7.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
26 Zawieszenie postępowania wykonawczego w trybie art. 15 § 2 kkw Zawieszenie postępowania wykonawczego w trybie art. 15 § 2 kkw
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WO_8_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10WO_8_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
27 Umorzenie postępowania wykonawczego w trybie art. 15 § 1 kkw Umorzenie postępowania wykonawczego w trybie art. 15 § 1 kkw
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WO_9_W)
 • Liczba osób (w okresie sprawozdawczym) (S10WO_9_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego