Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MS-S11/12o - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych<br />
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ewidencja spraw Ewidencja spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – ogółem I i II instancja
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11O_1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Ewidencja spraw Ewidencja spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych –ogółem i I instancja
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11O_1.1.1.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11O_1.1.1.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Ewidencja spraw Ewidencja spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych – II instancja
 • Ogółem II instancja (w. 02, 15 do 19) (S11O_1.1.1.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11O_1.1.1.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Ewidencja spraw Ewidencja spraw z zakresu prawa pracy – ogółem i I instancja
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11O_1.1.2.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11O_1.1.2.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
5 Ewidencja spraw Ewidencja spraw z zakresu prawa pracy – II instancja
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11O_1.1.2.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11O_1.1.2.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
6 Ewidencja spraw Wpływ spraw (liczba), w których z roszczeniem wystąpiła większa grupa pracowników (Dział 1.1.2.1. wiersz 03 kol. 2 lit. a)
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
7 Ewidencja spraw Załatwiono spraw (liczba), w których z roszczeniem wystąpiła większa grupa pracowników (Dział 1.1.2.1. wiersz 03 kol. 3 lit. b)
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
8 Ewidencja spraw Wydane nakazy zapłaty (dział 1.1.2.1. wiersz 69 rubryka 4 lit. c)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11O_1.1.3.C_W)
 • Załatwienia liczby spraw (S11O_1.1.3.C_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
9 Ewidencja spraw Załatwienia skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem łącznie w I i II instancji (dział 1.1.2.1 w. 85 kol. 3 + dział 1.1.2.2 w. 96 kol. 3 lit. d)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11O_1.1.3.D_W)
 • Załatwienia liczby spraw (S11O_1.1.3.D_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
10 Zażalenia w ramach właściwości poziomej Zażalenia w ramach właściwości poziomej
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11O_1.1.3.E_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11O_1.1.3.E_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
11 Ewidencja spraw Załatwienia skarg kasacyjnych (dział 1.1.2.2. wiersz 95 kol. 3 lit. f)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11O_1.1.3.F_W)
 • Załatwienia liczby spraw (S11O_1.1.3.F_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
12 Sprawy mediacyjne Sprawy mediacyjne
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11O_1.1.3.G_W)
 • Liczba (S11O_1.1.3.G_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
13 Skład orzekający w sprawach Skład orzekający w sprawach Pa
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11O_1.1.3.H_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
14 Liczba wyznaczonych ławników Liczba wyznaczonych ławników
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
15 Ewidencja spraw Ewidencja spraw z zakresu prawa pracy dotyczących sprzeciwu od nakazu wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11O_1.1.3.J_W)
 • Liczba spraw (S11O_1.1.3.J_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
16 Ustanowienie pełnomocnika z urzędu Ustanowienie pełnomocnika z urzędu
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11O_1.1.4_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11O_1.1.4_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
17 Ewidencja spraw Ewidencja spraw ogółem i przyczyny ponownych wpisów oraz rodzaje załatwień spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11O_1.1.5_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11O_1.1.5_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
18 Ewidencja spraw Załatwienia skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem łącznie w I i II instancji (dział 1.1.1.1. wiersz 42 kol. 4+dział 1.1.1.2. wiersz 18 kol. 3 lit. a)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11O_1.1.A_W)
 • Załatwienia liczby spraw (S11O_1.1.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
19 Zażalenia w ramach właściwości poziomej Zażalenia w ramach właściwości poziomej
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11O_1.1.B_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11O_1.1.B_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
20 Ewidencja spraw Załatwienia skarg kasacyjnych (dział 1.1.1.2. wiersz 17 kol. 3 lit. c)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11O_1.1.C_W)
 • Załatwienia liczby spraw (S11O_1.1.C_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
21 Ewidencja spraw Ewidencja spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych – wg podmiotów
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11O_1.1.D_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11O_1.1.D_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
22 Liczba sesji i wyznaczonych spraw Liczba sesji i wyznaczonych spraw
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11O_1.2.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11O_1.2.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
23 Liczba sesji i wyznaczonych spraw Liczba sesji odbytych i załatwionych spraw
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11O_1.2.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11O_1.2.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
24 Załatwienie spraw przez referendarzy Załatwienie spraw przez referendarzy
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11O_1.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11O_1.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
25 Terminowość sporządzania uzasadnień Terminowość sporządzania uzasadnień
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11O_1.4_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11O_1.4_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
26 Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium (łącznie z czasem trwania mediacji)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11O_2.1.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11O_2.1.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
27 Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium (bez czasu trwania mediacji w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016r.)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11O_2.1.1.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11O_2.1.1.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
28 Sprawy zawieszone Sprawy zawieszone nie zakreślone od dnia pierwotnego wpisu do repertorium (wykazane w dziale 2.1.1.) (łącznie z czasem trwania mediacji)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11O_2.1.1.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11O_2.1.1.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
29 Sprawy zawieszone Sprawy zawieszone nie zakreślone od dnia pierwotnego wpisu do repertorium (wykazane w dziale 2.1.1.) (bez czasu trwania mediacji w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016r.)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11O_2.1.1.A.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11O_2.1.1.A.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
30 Ewidencja spraw Liczba spraw zakreślonych w urządzeniu ewidencyjnym w wyniku zawieszenia postępowania (łącznie z czasem trwania mediacji)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11O_2.1.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11O_2.1.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
31 Ewidencja spraw Liczba spraw zakreślonych w urządzeniu ewidencyjnym w wyniku zawieszenia postępowania (bez czasu trwania mediacji w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016r.)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11O_2.1.2.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11O_2.1.2.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
32 Czas trwania postępowania sądowego Czas trwania postępowania sądowego (w sądzie okręgowym I instancji - od dnia pierwszej rejestracji w sądzie I instancji do uprawomocnienia się sprawy w I instancji a w sądzie okręgowym II instancji od dnia pierwszej rejestracji w sądzie rejonowym (I instancji) do dnia wydania orzeczenia w sądzie okręgowym II instancji lub od dnia wpływu sprawy do sądu okręgowego (II instancji do dnia wydania orzeczenia w II instancji) (łącznie z czasem trwania mediacji)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11O_2.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11O_2.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
33 Czas trwania postępowania sądowego Czas trwania postępowania sądowego (w sądzie okręgowym I instancji - od dnia pierwszej rejestracji w sądzie I instancji do uprawomocnienia się sprawy merytorycznie zakończonej w I instancji a w sądzie okręgowym II instancji od dnia pierwszej rejestracji w sądzie rejonowym do dnia wydania orzeczenia merytorycznie kończącego sprawę w sądzie okręgowym II instancji lub od dnia wpływu sprawy do sądu okręgowego (łącznie z czasem trwania mediacji)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11O_2.2.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11O_2.2.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
34 Czas trwania postępowania sądowego Czas trwania postępowania sądowego (w sądzie okręgowym I instancji - od dnia pierwszej rejestracji w sądzie I instancji do uprawomocnienia się sprawy w I instancji a w sądzie okręgowym II instancji od dnia pierwszej rejestracji w sądzie rejonowym (I instancji) do dnia wydania orzeczenia w sądzie okręgowym II instancji lub od dnia wpływu sprawy do sądu okręgowego (II instancji do dnia wydania orzeczenia w II instancji)) (bez czasu trwania mediacji w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016r.)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11O_2.2.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11O_2.2.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
35 Czas trwania postępowania sądowego Czas trwania postępowania sądowego (w sądzie okręgowym I instancji - od dnia pierwszej rejestracji w sądzie I instancji do uprawomocnienia się sprawy merytorycznie zakończonej w I instancji a w sądzie okręgowym II instancji od dnia pierwszej rejestracji w sądzie rejonowym do dnia wydania orzeczenia merytorycznie kończącego sprawę w sądzie okręgowym II instancji lub od dnia wpływu sprawy do sądu okręgowego (bez czasu trwania mediacji w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016r.)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11O_2.2.1.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11O_2.2.1.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
36 Czas trwania mediacji Czas trwania wszystkich mediacji w sprawie od dnia wydania postanowienia o skierowaniu stron do mediacji do dnia zakończenia mediacji
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11O_2.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11O_2.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
37 Czas trwania mediacji Czas trwania mediacji niezakończonych w sprawie od dnia wydania postanowienia o skierowaniu stron do mediacji do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11O_2.3.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11O_2.3.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
38 Wyznaczenie pierwszej rozprawy/posiedzenia spraw Wyznaczenie pierwszej rozprawy / posiedzenia spraw (od dnia wpływu / wpisu sprawy, wraz ze sprawami zawieszonymi poprzednio zakreślonymi, do dnia, w którym odbyła się pierwsza rozprawa / posiedzenie).
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11O_3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11O_3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
39 Terminowość postępowania międzyinstancyjnego Terminowość postępowania międzyinstancyjnego w pierwszej instancji
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11O_3.1.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11O_3.1.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
40 Terminowość obiegu międzyinstancyjnego Terminowość obiegu międzyinstancyjnego spraw odwoławczych (Ua, Uz, Pa, Pz)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11O_3.1.B_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11O_3.1.B_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
41 Liczba spraw, w których po wydaniu orzeczenia sądu odwoławczego akta zwrócono sądowi I instancji Liczba spraw, w których po wydaniu orzeczenia sądu odwoławczego akta zwrócono sądowi I instancji
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11O_3.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11O_3.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
42 Szczegółowe rozliczenie skargi Szczegółowe rozliczenie skargi (wykaz S) - sprawy z zakresu prawa pracy
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11O_4.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11O_4.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
43 Kontrolka skarg Kontrolka skarg (w wydziale, którego sprawy skarga dotyczy) (§ 4485 ust. 1 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11O_4.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11O_4.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
44 Prawomocnie zasądzone odszkodowania i zadośćuczynienia Prawomocnie zasądzone odszkodowania i zadośćuczynienia (w okresie sprawozdawczym)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11O_5_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11O_5_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
45 Sprawy wielotomowe Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych wielotomowe
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11O_6_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11O_6_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
46 Limity etatów i obsada Sądu (Wydziału) Limity etatów i obsada Sądu (Wydziału)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11O_7.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11O_7.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
47 Obsada Sądu (Wydziału) Obsada Sądu (Wydziału)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11O_7.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11O_7.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
48 Liczba biegłych/podmiotów wydających opinie w sprawach Liczba biegłych / podmiotów wydających opinie w sprawach (z wył. tłumaczy przysięgłych)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11O_9.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11O_9.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
49 Terminowość sporządzania opinii pisemnych Terminowość sporządzania opinii pisemnych (z wył. tłumaczy przysięgłych)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11O_9.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11O_9.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
50 Terminowość przyznawania wynagrodzeń Terminowość przyznawania wynagrodzeń za sporządzenie opinii pisemnych i ustnych oraz za stawiennictwo (z wył. tłumaczy przysięgłych)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11O_9.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11O_9.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
51 Liczba powołań tłumaczy Liczba powołań tłumaczy
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
52 Terminowość sporządzania tłumaczeń pisemnych Terminowość sporządzania tłumaczeń pisemnych
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11O_10.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
53 Terminowość przyznawania wynagrodzeń Terminowość przyznawania wynagrodzeń za sporządzenie tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz za stawiennictwo
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11O_10.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
54 Obciążenia administracyjne respondentów Obciążenia administracyjne respondentów
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11O_11_W)
 • Liczba (S11O_11_K)
Rozwiń grupowanie
 • min
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego