Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MS-S11/12a - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych<br />
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ewidencja spraw Ewidencja spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – ogółem
 • Ogółem (dz. 1.1. w. 01 + dz. 1.2. w. 01) (S11A_1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11A_1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Ewidencja spraw Ewidencja spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11A_1.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11A_1.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Zażalenia w ramach właściwości poziomej Zażalenia w ramach właściwości poziomej
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11A_1.1.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11A_1.1.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Ewidencja spraw Załatwienia skarg kasacyjnych (dział 1.1. w. 33 rubr. 3 litera b)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11A_1.1.B_W)
 • Liczby spraw (S11A_1.1.B_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
5 Ewidencja spraw Załatwienia skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem (dział 1.1. w. 34 rubr. 5 litera c)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11A_1.1.C_W)
 • Liczby spraw (S11A_1.1.C_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
6 Ustanowienie pełnomocnika z urzędu Ustanowienie pełnomocnika z urzędu
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11A_1.1.D_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11A_1.1.D_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
7 Ewidencja spraw Ewidencja spraw z zakresu prawa pracy
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11A_1.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11A_1.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
8 Ewidencja spraw Ewidencja spraw ogółem i przyczyny ponownych wpisów oraz rodzaje szczególnych załatwień spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11A_1.2.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11A_1.2.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
9 Ewidencja spraw Wpływ spraw (liczba), w których z roszczeniem wystąpiła większa grupa pracowników
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
10 Załatwienie spraw, w których z roszczeniem wystąpiła większa grupa pracowników Załatwienie spraw (liczba), w których z roszczeniem wystąpiła większa grupa pracowników
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
11 Zażalenia w ramach właściwości poziomej Zażalenia w ramach właściwości poziomej
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11A_1.2.C_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11A_1.2.C_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
12 Ewidencja spraw Załatwienia skarg kasacyjnych (dział 1.2. w. 62 rubr. 3 litera d)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11A_1.2.D_W)
 • Załatwienia liczby spraw (S11A_1.2.D_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
13 Ewidencja spraw Załatwienia skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem (dział 1.2. w. 63 rubr. 3 litera e)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11A_1.2.E_W)
 • Załatwienia liczby spraw (S11A_1.2.E_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
14 Sprawy mediacyjne Sprawy mediacyjne
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11A_1.2.F_W)
 • Liczba (S11A_1.2.F_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
15 Ustanowienie pełnomocnika z urzędu Ustanowienie pełnomocnika z urzędu
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11A_1.2.G_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11A_1.2.G_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
16 Liczba sesji i wyznaczonych spraw Liczba sesji i wyznaczonych spraw
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11A_1.3.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11A_1.3.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
17 Liczba odbytych sesji i załatwionych spraw Liczba odbytych sesji i załatwionych spraw
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11A_1.3.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11A_1.3.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
18 Terminowość sporządzania uzasadnień Terminowość sporządzania uzasadnień
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11A_1.4_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11A_1.4_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
19 Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium / wykazu (łącznie z czasem trwania mediacji)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11A_2.1.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11A_2.1.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
20 Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium / wykazu (bez czasu trwania mediacji w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016r.)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11A_2.1.1.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11A_2.1.1.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
21 Sprawy zawieszone Sprawy zawieszone nie zakreślone od dnia pierwotnego wpisu do repertorium / wykazu (wykazane w dziale 2.1.1.) (łącznie z czasem trwania mediacji)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11A_2.1.1.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11A_2.1.1.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
22 Sprawy zawieszone Sprawy zawieszone nie zakreślone od dnia pierwotnego wpisu do repertorium / wykazu (wykazane w dziale 2.1.1.) (bez czasu trwania mediacji w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016r.)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11A_2.1.1.A.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11A_2.1.1.A.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
23 Ewidencja spraw Liczba spraw zakreślonych w urządzeniu ewidencyjnym w wyniku zawieszenia postępowania (łącznie z czasem trwania mediacji)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11A_2.1.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11A_2.1.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
24 Ewidencja spraw Liczba spraw zakreślonych w urządzeniu ewidencyjnym w wyniku zawieszenia postępowania bez czasu trwania mediacji w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016r.)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11A_2.1.2.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11A_2.1.2.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
25 Czas trwania postępowania sądowego Czas trwania postępowania sądowego (od dnia pierwszej rejestracji w sądzie I instancji do dnia wydania orzeczenia w II instancji lub od dnia wpływu sprawy do II instancji do dnia wydania orzeczenia w II instancji) (łącznie z czasem trwania mediacji)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11A_2.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11A_2.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
26 Czas trwania postępowania sądowego Czas trwania postępowania sądowego (od dnia pierwszej rejestracji w sądzie I instancji do dnia wydania merytorycznego orzeczenia w II instancji lub od dnia wpływu sprawy do II instancji do dnia wydania orzeczenia w II instancji) (łącznie z czasem trwania mediacji)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11A_2.2.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11A_2.2.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
27 Czas trwania postępowania sądowego Czas trwania postępowania sądowego (od dnia pierwszej rejestracji w sądzie I instancji do dnia wydania orzeczenia w II instancji lub od dnia wpływu sprawy do II instancji do dnia wydania orzeczenia w II instancji) (bez czasu trwania mediacji w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016 r.)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11A_2.2.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11A_2.2.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
28 Czas trwania postępowania sądowego Czas trwania postępowania sądowego (od dnia pierwszej rejestracji w sądzie I instancji do dnia wydania merytorycznego orzeczenia w II instancji lub od dnia wpływu sprawy do II instancji do dnia wydania orzeczenia w II instancji) (bez czasu trwania mediacji w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016r.)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11A_2.2.1.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11A_2.2.1.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
29 Czas trwania mediacji Czas trwania wszystkich mediacji w sprawie od dnia wydania postanowienia o skierowaniu stron do mediacji do dnia zakończenia mediacji
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11A_2.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11A_2.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
30 Czas trwania mediacji Czas trwania mediacji niezakończonych w sprawie od dnia wydania postanowienia o skierowaniu stron do mediacji do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11A_2.3.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11A_2.3.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
31 Terminowość obiegu międzyinstancyjnego Terminowość obiegu międzyinstancyjnego spraw odwoławczych
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11A_3.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11A_3.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
32 Liczba spraw, w których po wydaniu orzeczenia sądu odwoławczego akta zwrócono sądowi I instancji Liczba spraw, w których po wydaniu orzeczenia sądu odwoławczego akta zwrócono sądowi I instancji
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11A_3.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11A_3.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
33 Wyznaczenie pierwszej rozprawy/posiedzenia spraw Wyznaczenie pierwszej rozprawy / posiedzenia spraw (od dnia wpływu / wpisu sprawy, wraz ze sprawami zawieszonymi poprzednio zakreślonymi, do dnia, w którym odbyła się pierwsza rozprawa / posiedzenie).
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11A_4_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11A_4_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
34 Szczegółowe rozliczenie skargi Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych - szczegółowe rozliczenie skargi (Wykaz S)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11A_5.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11A_5.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
35 Kontrolka skarg Kontrolka skarg w sprawach z ubezpieczenia społecznego (w wydziale, którego sprawy skarga dotyczy) (§ 4485 ust.1. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innyc
 • Skargi na pracę sądu (S11A_5.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11A_5.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
36 Szczegółowe rozliczenie skargi Sprawy z zakresu prawa pracy - szczegółowe rozliczenie skargi (Wykaz S)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11A_6.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11A_6.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
37 Kontrolka skarg Kontrolka skarg w sprawach z prawa pracy (w wydziale, którego sprawy skarga dotyczy) (§ 448 5 ust. 1 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
 • Skargi na pracę sądu (S11A_6.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11A_6.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
38 Sprawy wielotomowe Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych wielotomowe
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11A_7_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11A_7_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
39 Limity etatów i obsada Sądu (Wydziału) Limity etatów i obsada Sądu (Wydziału)
 • Sędziowie (S11A_7.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11A_7.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
40 Obsada Wydziału Obsada Wydziału
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11A_7.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11A_7.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
41 Prawomocnie zasądzone odszkodowania i zadośćuczynienia Prawomocnie zasądzone odszkodowania i zadośćuczynienia w sprawach z zakresu prawa pracy w postępowaniu odwoławczym (w okresie sprawozdawczym)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11A_8_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11A_8_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
42 Liczba biegłych/podmiotów wydających opinie w sprawach Liczba biegłych / podmiotów wydających opinie w sprawach (z wył. tłumaczy przysięgłych)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11A_9.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11A_9.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
43 Terminowość sporządzania opinii pisemnych Terminowość sporządzania opinii pisemnych (z wył. tłumaczy przysięgłych)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11A_9.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11A_9.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
44 Terminowość przyznawania wynagrodzeń Terminowość przyznawania wynagrodzeń za sporządzenie opinii pisemnych i ustnych oraz za stawiennictwo (z wył. tłumaczy przysięgłych)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11A_9.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11A_9.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
45 Liczba powołań tłumaczy Liczba powołań tłumaczy
 • Liczba (S11A_10.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
46 Terminowość sporządzania tłumaczeń pisemnych Terminowość sporządzania tłumaczeń pisemnych
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11A_10.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
47 Terminowość przyznawania wynagrodzeń Terminowość przyznawania wynagrodzeń za sporządzenie tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz za stawiennictwo
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11A_10.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
48 Obciążenia administracyjne respondentów Obciążenia administracyjne respondentów
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11A_11_W)
 • Liczba (S11A_11_K)
Rozwiń grupowanie
 • min
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego