Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MS-S19o - sprawozdanie w sprawach gospodarczych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ewidencja spraw Ewidencja spraw – ogółem I i II instancja
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19O_1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Ewidencja spraw Ewidencja spraw – I instancja
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19O_1.1.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19O_1.1.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Ewidencja spraw Ewidencja spraw – II instancja
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19O_1.1.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19O_1.1.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Skład orzekający w sprawach Skład orzekający w sprawach Ga
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19O_1.1.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
5 Ewidencja spraw Pozwy zbiorowe rep. GC
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19O_1.1.A_W)
 • Liczba spraw (S19O_1.1.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
6 Ewidencja spraw Wydane nakazy zapłaty (dział 1.1.1. wiersz 51 kolumna 4 lit. b)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19O_1.1.B_W)
 • Liczby spraw (S19O_1.1.B_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
7 Skargi Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem łącznie I i II instancja - (dział 1.1.1 wiersz 97 + dział 1.1.2 wiersz 53 kolumna 3 lit. c)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19O_1.1.C_W)
 • Liczby spraw (S19O_1.1.C_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
8 Zażalenia w ramach właściwości poziomej Zażalenia w ramach właściwości poziomej (dział wypełniany od 1 stycznia 2013 r.)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19O_1.1.D_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19O_1.1.D_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
9 Skargi Skarga kasacyjna (dział 1.1.2 wiersz 52 kolumna 3 lit. e)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19O_1.1.E_W)
 • Liczby spraw (S19O_1.1.E_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
10 Ustanowienie pełnomocnika z urzędu Ustanowienie pełnomocnika z urzędu
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19O_1.1.F_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19O_1.1.F_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
11 Sprawy mediacyjne Sprawy mediacyjne
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19O_1.1.G_W)
 • Liczba (S19O_1.1.G_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
12 Ewidencja spraw Ewidencja spraw ogółem i przyczyny ponownych wpisów oraz rodzaje szczególnych załatwień spraw cywilnych
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19O_1.1.H_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19O_1.1.H_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
13 Ewidencja spraw Załatwienia spraw o powództwo w następstwie decyzji organu ochrony konkurencji
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19O_1.1.I_W)
 • Liczba spraw (S19O_1.1.I_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
14 Ewidencja spraw Ewidencja spraw gospodarczych dotyczących sprzeciwu od nakazu wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19O_1.1.J_W)
 • Liczba spraw (S19O_1.1.J_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
15 Liczba sesji i wyznaczonych spraw Liczba sesji i wyznaczonych spraw
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19O_1.2.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19O_1.2.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
16 Liczba odbytych sesji i załatwionych spraw Liczba odbytych sesji i załatwionych spraw
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19O_1.2.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19O_1.2.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
17 Załatwienie spraw przez referendarzy Załatwienie spraw przez referendarzy
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19O_1.3.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19O_1.3.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
18 Terminowość sporządzania uzasadnień Terminowość sporządzania uzasadnień
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19O_1.4_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19O_1.4_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
19 Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium (łącznie z czasem trwania mediacji)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19O_2.1.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19O_2.1.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
20 Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium (bez czasu trwania mediacji w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016r.)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19O_2.1.1.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19O_2.1.1.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
21 Sprawy zawieszone Sprawy zawieszone nie zakreślone od dnia pierwotnego wpisu do repertorium (wykazane w dziale 2.1.1.) (łącznie z czasem trwania mediacji)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19O_2.1.1.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19O_2.1.1.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
22 Sprawy zawieszone Sprawy zawieszone nie zakreślone od dnia pierwotnego wpisu do repertorium (wykazane w dziale 2.1.1.) (bez czasu trwania mediacji w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016r.)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19O_2.1.1.A.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19O_2.1.1.A.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
23 Ewidencja spraw Liczba spraw zakreślonych w urządzeniu ewidencyjnym w wyniku zawieszenia postępowania
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19O_2.1.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19O_2.1.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
24 Ewidencja spraw Liczba spraw zakreślonych w urządzeniu ewidencyjnym w wyniku zawieszenia postępowania (bez czasu trwania mediacji w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016r.)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19O_2.1.2.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19O_2.1.2.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
25 Czas trwania postępowania sądowego Czas trwania postępowania sądowego (w sądzie okręgowym I instancji - od dnia pierwszej rejestracji w sądzie I instancji do uprawomocnienia się sprawy w I instancji, a w sądzie okręgowym II instancji od dnia pierwszej rejestracji w sądzie rejonowym (I instancji) do dnia wydania orzeczenia w sądzie okręgowym II instancji lub od dnia wpływu sprawy do sądu okręgowego (II instancji do dnia wydania orzeczenia w II instancji)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19O_2.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19O_2.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
26 Czas trwania postępowania sądowego Czas trwania postępowania sądowego (w sądzie okręgowym I instancji - od dnia pierwszej rejestracji w sądzie I instancji do uprawomocnienia się sprawy merytorycznie zakończonej w I instancji a w sądzie okręgowym II instancji od dnia pierwszej rejestracji w sądzie rejonowym do dnia wydania orzeczenia merytorycznie kończącego sprawę w sądzie okręgowym II instancji lub od dnia wpływu sprawy do sądu okręgowego (łącznie z czasem trwania mediacji)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19O_2.2.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19O_2.2.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
27 Czas trwania postępowania sądowego Czas trwania postępowania sądowego (w sądzie okręgowym I instancji - od dnia pierwszej rejestracji w sądzie I instancji do uprawomocnienia się sprawy w I instancji a w sądzie okręgowym II instancji od dnia pierwszej rejestracji w sądzie rejonowym (I instancji) do dnia wydania orzeczenia w sądzie okręgowym II instancji lub od dnia wpływu sprawy do sądu okręgowego (II instancji do dnia wydania orzeczenia w II instancji)) (bez czasu trwania mediacji w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016r.)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19O_2.2.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19O_2.2.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
28 Czas trwania postępowania sądowego Czas trwania postępowania sądowego (w sądzie okręgowym I instancji - od dnia pierwszej rejestracji w sądzie I instancji do uprawomocnienia się sprawy merytorycznie zakończonej w I instancji a w sądzie okręgowym II instancji od dnia pierwszej rejestracji w sądzie rejonowym do dnia wydania orzeczenia merytorycznie kończącego sprawę w sądzie okręgowym II instancji lub od dnia wpływu sprawy do sądu okręgowego (bez czasu trwania mediacji w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016r.)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19O_2.2.1.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19O_2.2.1.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
29 Czas trwania mediacji Czas trwania wszystkich mediacji w sprawie od dnia wydania postanowienia o skierowaniu stron do mediacji do dnia zakończenia mediacji
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19O_2.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19O_2.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
30 Czas trwania mediacji Czas trwania mediacji niezakończonych w sprawie od dnia wydania postanowienia o skierowaniu stron do mediacji do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19O_2.3.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19O_2.3.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
31 Wyznaczenie pierwszej rozprawy/posiedzenia spraw Wyznaczenie pierwszej rozprawy / posiedzenia spraw (od dnia wpływu / wpisu sprawy, wraz ze sprawami zawieszonymi poprzednio zakreślonymi, do dnia, w którym odbyła się pierwsza rozprawa / posiedzenie).
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19O_3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19O_3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
32 Terminowość postępowania międzyinstancyjnego Terminowość postępowania międzyinstancyjnego w pierwszej instancji
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19O_4.1.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19O_4.1.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
33 Terminowość obiegu międzyinstancyjnego Terminowość obiegu międzyinstancyjnego spraw odwoławczych (Ca, Cz)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19O_4.1.B_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19O_4.1.B_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
34 Liczba spraw, w których po wydaniu orzeczenia sądu odwoławczego akta zwrócono sądowi I instancji Liczba spraw, w których po wydaniu orzeczenia sądu odwoławczego akta zwrócono sądowi I instancji
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19O_4.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19O_4.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
35 Szczegółowe rozliczenie skargi Szczegółowe rozliczenie skargi (wykaz S)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19O_5.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19O_5.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
36 Kontrolka skarg Kontrolka skarg (w wydziale, którego sprawy skarga dotyczy)
 • Skargi na pracę sądu (S19O_5.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19O_5.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
37 Sprawy wielotomowe Sprawy gospodarcze wielotomowe
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19O_6_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19O_6_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
38 Limity etatów i obsada Sądu (Wydziału) Limity etatów i obsada Sądu (Wydziału)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19O_6.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19O_6.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
39 Obsada Sądu (Wydziału) Obsada Sądu (Wydziału)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19O_6.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19O_6.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
40 Liczba biegłych/podmiotów wydających opinie w sprawach Liczba biegłych / podmiotów wydających opinie w sprawach (z wył. tłumaczy przysięgłych)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19O_7.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19O_7.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
41 Terminowość sporządzania opinii pisemnych Terminowość sporządzania opinii pisemnych (z wył. tłumaczy przysięgłych)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19O_7.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19O_7.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
42 Terminowość przyznawania wynagrodzeń Terminowość przyznawania wynagrodzeń za sporządzenie opinii pisemnych i ustnych oraz za stawiennictwo (z wył. tłumaczy przysięgłych)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19O_7.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19O_7.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
43 Liczba powołań tłumaczy Liczba powołań tłumaczy
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
44 Terminowość sporządzania tłumaczeń pisemnych Terminowość sporządzania tłumaczeń pisemnych
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19O_8.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
45 Terminowość przyznawania wynagrodzeń Terminowość przyznawania wynagrodzeń za sporządzenie tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz za stawiennictwo
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19O_8.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
46 Obciążenia administracyjne respondentów Obciążenia administracyjne respondentów
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19O_9_W)
Rozwiń grupowanie
 • min
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego