Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MS-S19k - sprawozdanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ewidencja spraw Ewidencja spraw ogółem
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19K_1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19K_1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Ewidencja spraw Liczba wydanych przez sąd na podstawie art. 47963 kpc postanowień o wstrzymaniu wykonania decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Ewidencja i przyczyny ponownych wpisów Ewidencja i przyczyny ponownych wpisów
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19K_1.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19K_1.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Skargi Załatwienia skarg kasacyjnych
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19K_1.A_W)
 • Liczba spraw (S19K_1.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
5 Skargi Załatwienia skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19K_1.B_W)
 • Liczby spraw (S19K_1.B_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
6 Liczba sesji i terminowość sporządzania uzasadnień Liczba sesji i terminowość sporządzania uzasadnień
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19K_2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19K_2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
7 Czas trwania postępowania sądowego Czas trwania postępowania sądowego (w sądzie okręgowym I instancji - od dnia pierwszej rejestracji w sądzie I instancji do uprawomocnienia się sprawy w I instancji)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19K_2.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19K_2.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
8 Czas trwania postępowania sądowego Czas trwania postępowania sądowego (w sądzie okręgowym I instancji - od dnia pierwszej rejestracji w sądzie I instancji do uprawomocnienia się sprawy merytorycznie zakończonej (wyrokiem, orzeczeniem) w I instancji)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19K_2.2.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19K_2.2.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
9 Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19K_3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19K_3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
10 Sprawy zawieszone Sprawy zawieszone nie zakreślone od dnia pierwotnego wpisu do repertorium (wykazane w dziale 3.)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19K_3.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19K_3.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
11 Terminowość obiegu spraw odwoławczych i zażaleniowych Terminowość obiegu spraw odwoławczych i zażaleniowych
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19K_4.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19K_4.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
12 Liczba spraw, w których po wydaniu orzeczenia sądu odwoławczego akta zwrócono sądowi I instancji Liczba spraw, w których po wydaniu orzeczenia sądu odwoławczego akta zwrócono sądowi I instancji
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19K_4.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19K_4.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
13 Wyznaczenie pierwszej rozprawy/posiedzenia spraw Wyznaczenie pierwszej rozprawy / posiedzenia spraw
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19K_5_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19K_5_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
14 Limity etatów i obsada Sądu (Wydziału) Limity etatów i obsada Sądu (Wydziału)
 • Sędziowie (S19K_6.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19K_6.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
15 Obsada Sądu (Wydziału) Obsada Sądu (Wydziału)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19K_6.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19K_6.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
16 Liczba biegłych/podmiotów wydających opinie w sprawach Liczba biegłych / podmiotów wydających opinie w sprawach (z wył. tłumaczy przysięgłych)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19K_7.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
17 Terminowość sporządzania opinii pisemnych Terminowość sporządzania opinii pisemnych (z wył. tłumaczy przysięgłych)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19K_7.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
18 Terminowość przyznawania wynagrodzeń Terminowość przyznawania wynagrodzeń za sporządzenie opinii pisemnych i ustnych oraz za stawiennictwo
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19K_7.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
19 Liczba powołań tłumaczy Liczba powołań tłumaczy
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
20 Terminowość sporządzania tłumaczeń pisemnych Terminowość sporządzania tłumaczeń pisemnych
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19K_8.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
21 Terminowość przyznawania wynagrodzeń Terminowość przyznawania wynagrodzeń za sporządzenie tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz za stawiennictwo
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19K_8.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
22 Obciążenia administracyjne respondentów Obciążenia administracyjne respondentów
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19K_9_W)
 • Liczba (S19K_9_K)
Rozwiń grupowanie
 • min
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego