Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MS-S19z - sprawozdanie w sprawach z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ewidencja spraw Ewidencja spraw ogółem
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19Z_1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19Z_1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Skargi Załatwienia skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19Z_1.A_W)
 • Liczby spraw (S19Z_1.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Liczba sesji i terminowość sporządzania uzasadnień Liczba sesji i terminowość sporządzania uzasadnień
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19Z_2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19Z_2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Czas trwania postępowania sądowego Czas trwania postępowania sądowego (w sądzie okręgowym I instancji - od dnia pierwszej rejestracji w sądzie I instancji do uprawomocnienia się sprawy w I instancji)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19Z_2.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19Z_2.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
5 Czas trwania postępowania sądowego Czas trwania postępowania sądowego (w sądzie okręgowym I instancji - od dnia pierwszej rejestracji w sądzie I instancji do uprawomocnienia się sprawy merytorycznie zakończonej (wyrokiem, orzeczeniem) w I instancji)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19Z_2.2.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19Z_2.2.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
6 Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19Z_3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19Z_3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
7 Sprawy zawieszone Sprawy zawieszone nie zakreślone od dnia pierwotnego wpisu do repertorium (wykazane w dziale 3)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19Z_3.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19Z_3.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
8 Wyznaczenie pierwszej rozprawy/posiedzenia spraw Wyznaczenie pierwszej rozprawy / posiedzenia spraw
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19Z_4_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19Z_4_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
9 Limity etatów i obsada Sądu (Wydziału) Limity etatów i obsada Sądu (Wydziału)
 • Sędziowie (S19Z_5.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19Z_5.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
10 Obsada Sądu (Wydziału) Obsada Sądu (Wydziału)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19Z_5.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S19Z_5.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
11 Obciążenia administracyjne respondentów Obciążenia administracyjne respondentów
 • Wyszczególnienie - wiersz (S19Z_8_W)
 • Liczba (S19Z_8_K)
Rozwiń grupowanie
 • min
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego