Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MS-S20KRS - sprawozdanie w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ewidencja spraw Ewidencja spraw ogółem
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20R_1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20R_1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Rejestr Przedsiębiorców - sprawy o rejestrację Rejestr Przedsiębiorców - sprawy o rejestrację (pierwszy wpis do rejestru)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20R_2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20R_2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Rejestr Dłużników Niewypłacalnych - sprawy o rejestrację Rejestr Dłużników Niewypłacalnych - sprawy o rejestrację (pierwszy wpis do rejestru)
 • Ogółem (S20R_3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20R_3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej –sprawy o rejestrację Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej –sprawy o rejestrację (pierwszy wpis do rejestru)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20R_4_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20R_4_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
5 Zmiany w rejestrach Zmiany w rejestrach - w tym sprawy o wykreślenia
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20R_5_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20R_5_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
6 Sprawy inne Sprawy inne
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20R_6_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20R_6_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
7 Sprawy niezałatwione Sprawy o rejestrację (pierwszy wpis) w Rejestrze Przedsiębiorców niezałatwione od dnia wpływu
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20R_7.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20R_7.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
8 Sprawy niezałatwione Sprawy o rejestrację (pierwszy wpis) w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych niezałatwione od dnia wpływu
 • Ogółem (S20R_7.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20R_7.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
9 Sprawy niezałatwione Sprawy o rejestrację (pierwszy wpis) w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej niezałatwione od dnia wpływu
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20R_7.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20R_7.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
10 Sprawy niezałatwione Sprawy o zmiany w rejestrach - w tym sprawy o wykreślenia niezałatwione od dnia wpływu
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20R_7.4_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20R_7.4_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
11 Sprawy niezałatwione Sprawy inne niezałatwione od dnia wpływu
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20R_7.5_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20R_7.5_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
12 Czas trwania postępowania sądowego Czas trwania postępowania od daty pierwszej rejestracji sprawy do dnia wydania orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie - sprawy o rejestrację (pierwszy wpis) w Rejestrze Przedsiębiorców
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20R_8.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20R_8.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
13 Czas trwania postępowania sądowego Czas trwania postępowania od daty pierwszej rejestracji sprawy do dnia wydania orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie - Sprawy o rejestrację (pierwszy wpis) w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych
 • Ogółem (S20R_8.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20R_8.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
14 Czas trwania postępowania sądowego Czas trwania postępowania od daty pierwszej rejestracji sprawy do dnia wydania orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie - Sprawy o rejestrację (pierwszy wpis) w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20R_8.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20R_8.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
15 Czas trwania postępowania sądowego Czas trwania postępowania od daty pierwszej rejestracji sprawy do dnia wydania orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie - Sprawy o zmiany w rejestrach - w tym sprawy o wykreślenia
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20R_8.4_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20R_8.4_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
16 Czas trwania postępowania sądowego Czas trwania postępowania od daty pierwszej rejestracji sprawy do dnia wydania orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie - Sprawy o zmiany w rejestrach - w tym sprawy o wykreślenia
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20R_8.5_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20R_8.5_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
17 Skargi Ewidencja skarg na orzeczenia / zarządzenia referendarzy kończące postępowanie
 • Skargi (S20R_9.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20R_9.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
18 Skargi Ewidencja i struktura załatwień skarg na orzeczenie / zarządzenie referendarza nie kończące postępowania w sprawie
 • Skargi (S20R_9.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20R_9.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
19 Kontrolka skarg Kontrolka skarg w sprawach cywilnych (w wydziale, którego sprawy skarga dotyczy)
 • Skargi na pracę sądu (S20R_10_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20R_10_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
20 Limity etatów i obsada Sądu (Wydziału) Limity etatów i obsada Sądu (Wydziału)
 • Sędziowie w wydziałach KRS (S20R_11.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20R_11.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
21 Obsada Sądu (Wydziału) Obsada Sądu (Wydziału)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20R_11.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20R_11.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
22 Liczba spraw załatwionych przez sędziów i referendarzy Liczba spraw załatwionych przez sędziów i referendarzy
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20R_12_W)
 • Liczba spraw (S20R_12_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
23 Liczba biegłych/podmiotów wydających opinie w sprawach Liczba biegłych / podmiotów wydających opinie w sprawach (z wył. tłumaczy przysięgłych)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20R_13.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
24 Terminowość sporządzania opinii pisemnych Terminowość sporządzania opinii pisemnych (z wył. tłumaczy przysięgłych)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20R_13.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
25 Terminowość przyznawania wynagrodzeń Terminowość przyznawania wynagrodzeń za sporządzenie opinii pisemnych i ustnych oraz za stawiennictwo (z wył. tłumaczy przysięgłych)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20R_13.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
26 Liczba powołań tłumaczy Liczba powołań tłumaczy
 • Liczba (S20R_14.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
27 Terminowość sporządzania tłumaczeń pisemnych Terminowość sporządzania tłumaczeń pisemnych
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20R_14.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
28 Terminowość przyznawania wynagrodzeń Terminowość przyznawania wynagrodzeń za sporządzenie tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz za stawiennictwo
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20R_14.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
29 Obciążenia administracyjne respondentów Obciążenia administracyjne respondentów
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20R_15_W)
Rozwiń grupowanie
 • min
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego