Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MS-S28 - karta statystyczna w sprawie karnej z oskarżenia publicznego z orzeczenia prawomocnego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ewidencja spraw Data pierwotnego wpływu sprawy do sądu Zmienna określająca czas
 • dzień zdarzenia
2 Ewidencja spraw Data wpływu do sądu wydającego prawomocne orzeczenie Zmienna określająca czas
 • dzień zdarzenia
3 Cechy demograficzne osób Płeć Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
4 Sprawy karne z oskarżenia publicznego Data wydania orzeczenia Zmienna określająca czas
 • dzień zdarzenia
5 Sprawy karne z oskarżenia publicznego Data uprawomocnienia się orzeczenia Zmienna określająca czas
 • dzień zdarzenia
6 Cechy demograficzne osób Data urodzenia osoby osądzonej Zmienna określająca czas
 • dzień zdarzenia
7 Dane adresowe i terytorialne Miejsce zamieszkania osoby osądzonej (składowe: Nazwa województwa)
 • województwo
Rozwiń grupowanie
Zmienna adresowa
 • dzień zdarzenia
8 Dane adresowe i terytorialne Miejsce zamieszkania osoby osądzonej (składowe: Miejscowość) Zmienna adresowa
 • dzień zdarzenia
9 Obywatelstwo, kraj urodzenia Obywatelstwo Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
10 Sprawy karne z oskarżenia publicznego Poprzednia karalność (T / N) Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
11 Cechy demograficzne osób Grupa zawodów Zmienna opisowa
 • dzień zdarzenia
12 Sprawy karne z oskarżenia publicznego Udział sprawcy w zorganizowanej grupie przestępczej (T / N) Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
13 Sprawy karne z oskarżenia publicznego fałszerz dokumentów (T / N) Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
14 Sprawy karne z oskarżenia publicznego rekruter (T / N) Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
15 Sprawy karne z oskarżenia publicznego przewoźnik (T / N) Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
16 Sprawy karne z oskarżenia publicznego Wyzyskiwacz (osoba bezpośrednio nadzorująca ofiarę i przyczyniająca się do jej wykorzystania) (T / N) Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
17 Sprawy karne z oskarżenia publicznego Boss grupy zorganizowanej (T / N) Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
18 Sprawy karne z oskarżenia publicznego Forma handlu ludźmi (zgodnie z § 22 art. 115 k.k.) - wykorzystanie w prostytucji Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
19 Sprawy karne z oskarżenia publicznego Rola sprawcy w łańcuchu handlu ludźmi - inna Zmienna opisowa
 • dzień zdarzenia
20 Sprawy karne z oskarżenia publicznego Forma handlu ludźmi (zgodnie z § 22 art. 115 k.k.) - wykorzystanie w pornografii Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
21 Sprawy karne z oskarżenia publicznego Forma handlu ludźmi (zgodnie z § 22 art. 115 k.k.) - inne formy seksualnego wykorzystania Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
22 Sprawy karne z oskarżenia publicznego Forma handlu ludźmi (zgodnie z § 22 art. 115 k.k.) - wykorzystanie w usługach o charakterze przymusowym (np. zmuszanie do popełniania przestępstw) Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
23 Sprawy karne z oskarżenia publicznego Forma handlu ludźmi (zgodnie z § 22 art. 115 k.k.) - wykorzystanie w pracy Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
24 Sprawy karne z oskarżenia publicznego Forma handlu ludźmi (zgodnie z § 22 art. 115 k.k.) - wykorzystanie do żebrania Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
25 Sprawy karne z oskarżenia publicznego Forma handlu ludźmi (zgodnie z § 22 art. 115 k.k.) - wykorzystanie w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka (np. niewolnictwo domowe) Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
26 Sprawy karne z oskarżenia publicznego Forma handlu ludźmi (zgodnie z § 22 art. 115 k.k.) - wykorzystanie w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy z 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2015 r. poz. 793) Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
27 Sprawy karne z oskarżenia publicznego Forma handlu ludźmi (zgodnie z § 22 art. 115 k.k.) - inna Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
28 Sprawy karne z oskarżenia publicznego Stosowanie tymczasowego aresztowania w sprawie Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
29 Sprawy karne z oskarżenia publicznego Data zastosowania tymczasowego aresztowania Zmienna określająca czas
 • dzień zdarzenia
30 Sprawy karne z oskarżenia publicznego Data zakończenia stosowania tymczasowego aresztowania Zmienna określająca czas
 • dzień zdarzenia
31 Sprawy karne z oskarżenia publicznego Odwołanie od wyroku Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
32 Sprawy karne z oskarżenia publicznego Podmiot składający apelację - oskarżenie Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
33 Sprawy karne z oskarżenia publicznego Podmiot składający apelację - obrona Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
34 Sprawy karne z oskarżenia publicznego Apelacja uwzględniona Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
35 Sprawy karne z oskarżenia publicznego Dane dotyczące osoby pokrzywdzonej - Data urodzenia Zmienna określająca czas
 • dzień zdarzenia
36 Sprawy karne z oskarżenia publicznego Dane dotyczące osoby pokrzywdzonej - Płeć Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
37 Sprawy karne z oskarżenia publicznego Grupa zawodów osoby pokrzywdzonej Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
38 Sprawy karne z oskarżenia publicznego Zawód osoby osądzonej Zmienna opisowa
 • dzień zdarzenia
39 Sprawy karne z oskarżenia publicznego Czyn zabroniony (Kwalifikacja prawna czynu (tj. art., §, lit., pkt., kwalifikator), podstawa złagodzenia lub obostrzenia)- czyn główny Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
40 Dane adresowe i terytorialne Miejsce zamieszkania osoby pokrzywdzonej Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
41 Dane adresowe i terytorialne Miejsce zamieszkania osoby pokrzywdzonej Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
42 Dane adresowe i terytorialne Miejsce zamieszkania osoby pokrzywdzonej Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
43 Sprawy karne z oskarżenia publicznego Dane dotyczące osoby pokrzywdzonej - obywatelstwo Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
44 Sprawy karne z oskarżenia publicznego Dane dotyczące osoby pokrzywdzonej - Zawód (wyuczony lub wykonywany) / źródło utrzymania - grupa zawodów Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
45 Sprawy karne z oskarżenia publicznego Zawód (wyuczony lub wykonywany) / źródło utrzymania - Zawód Zmienna opisowa
 • dzień zdarzenia
46 Sprawy karne z oskarżenia publicznego Przyznanie kompensaty pokrzywdzonemu Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
47 Sprawy karne z oskarżenia publicznego Orzeczenie przez sąd obowiązku naprawienia szkody, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub nawiązki na rzecz pokrzywdzonego uzyskane w wyroku skazującym za przestępstwo handlu ludźmi Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
48 Sprawy karne z oskarżenia publicznego Przyznanie kompensaty w oparciu o przepisy ustawy z dn. 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw (Dz. U. Nr 169, poz. 1415, z późn. zm.) Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
49 Sprawy karne z oskarżenia publicznego Relacja względem osoby skazanej - osoba najbliższa w rozumieniu art. 115 § 11 kk Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
50 Sprawy karne z oskarżenia publicznego Rodzaj relacji (małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty, przysposobiony, małżonek przysposobionego, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu) Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
51 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
52 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
53 Sprawy karne z oskarżenia publicznego Motywy działań sprawcy Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
54 Sprawy karne z oskarżenia publicznego Czyn zabroniony - dalsza kwalifikacja prawna Zmienna opisowa
 • dzień zdarzenia
55 Sprawy karne z oskarżenia publicznego Data popełnienia czynu zabronionego Zmienna określająca czas
 • dzień zdarzenia
56 Sprawy karne z oskarżenia publicznego Początek popełnienia czynu zabronionego Zmienna określająca czas
 • dzień zdarzenia
57 Sprawy karne z oskarżenia publicznego Przestępstwo ciągłe Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
58 Sprawy karne z oskarżenia publicznego Koniec popełnienia czynu zabronionego Zmienna określająca czas
 • dzień zdarzenia
59 Dane adresowe i terytorialne Miejsce popełnienia czynu zabronionego (składowe: Nazwa województwa) Zmienna adresowa
 • dzień zdarzenia
60 Dane adresowe i terytorialne Miejsce popełnienia czynu zabronionego (składowe: Nazwa miejscowości) Zmienna adresowa
 • dzień zdarzenia
61 Sprawy karne z oskarżenia publicznego Treść orzeczenia Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
62 Dane adresowe i terytorialne Miejsce zamieszkania osoby osądzonej Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia