Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MS-S40o - sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Limity i obsady sądu Limity i obsady sądu okręgowego
 • Wyszczególnienie - kolumna (S40O_1.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
2 Limity i obsady obsługi biurowej Limity i obsady obsługi biurowej kuratora okręgowego
 • Wyszczególnienie - wiersz (S40O_1.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S40O_1.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
3 Obciążenia administracyjne respondentów Obciążenia administracyjne respondentów
 • Wyszczególnienie - wiersz (S40O_1.3_W)
Rozwiń grupowanie
 • min
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego