Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MS-S40r - sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ewidencja wykonywanych zadań - orzeczenia w sprawach karnych Ewidencja wykonywanych zadań w sprawach karnych
 • Wyszczególnienie - wiersz (S40R_1.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S40R_1.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Liczba spraw zawieszonych w postępowaniu wykonawczym Liczba spraw zawieszonych w postępowaniu wykonawczym w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego
 • Wyszczególnienie - wiersz (S40R_1.1.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S40R_1.1.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Wykonywanie pracy społecznie użytecznej Wykonywanie pracy społecznie użytecznej w karze ograniczenia wolności oraz orzeczonej na podstawie art. 45 kkw (Godziny pracy)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S40R_1.1.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S40R_1.1.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Informacja o wysokości kwot egzekwowanych i wyegzekwowanych Wnioski kuratorów zawodowych dla dorosłych
 • Wyszczególnienie - wiersz (S40R_1.2.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S40R_1.2.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
5 Wnioski i upomnienia kuratorów zawodowych dla dorosłych oraz udział w posiedzeniach wykonawczych Upomnienia kuratorów zawodowych dla dorosłych
 • Wyszczególnienie - wiersz (S40R_1.2.2_W)
 • Liczba udzielonych upomnień (S40R_1.2.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
6 Posiedzenia wykonawcze Posiedzenia wykonawcze
 • Liczba posiedzeń, w których uczestniczyli kuratorzy zawodowi (na które zostali wezwani lub o których zostali zawiadomieni) (S40R_1.2.3_W)
 • Liczba (S40R_1.2.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
7 Wywiady przeprowadzone przez kuratorów dla dorosłych Wywiady przeprowadzone przez kuratorów dla dorosłych
 • Wyszczególnienie - wiersz (S40R_1.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S40R_1.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
8 Zakres pomocy postpenitencjarnej Zakres podmiotowy, przedmiotowy i wysokość świadczonej pomocy postpenitencjarnej
 • Wyszczególnienie - wiersz (S40R_1.4_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S40R_1.4_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
9 Ewidencja wykonywanych zadań - orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich Ewidencja wykonywanych zadań w sprawach rodzinnych i nieletnich
 • Wyszczególnienie - wiersz (S40R_2.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S40R_2.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
10 Udział kuratora w kontaktach rodzica z dzieckiem Udział kuratora w kontaktach rodzica z dzieckiem
 • Wyszczególnienie - wiersz (S40R_2.1.A_W)
 • Liczba kontaktów wykonanych w okresie sprawozdawczym (S40R_2.1.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
11 Wnioski kuratorów i posiedzenia wykonawcze w sprawach rodzinnych i nieletnich Wnioski kuratorów w sprawach rodzinnych i nieletnich
 • Wyszczególnienie - wiersz (S40R_2.2.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S40R_2.2.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
12 Wnioski kuratorów i posiedzenia wykonawcze w sprawach rodzinnych i nieletnich Posiedzenia wykonawcze w sprawach rodzinnych i nieletnich
 • Liczba posiedzeń, w których uczestniczyli kuratorzy zawodowi (na które zostali wezwani lub o których zostali zawiadomieni) (S40R_2.2.2_W)
 • Liczba (S40R_2.2.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
13 Wywiady przeprowadzone przez kuratorów rodzinnych Wywiady przeprowadzone przez kuratorów rodzinnych
 • Wyszczególnienie - wiersz (S40R_2.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S40R_2.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
14 Ośrodki kuratorskie Ośrodki kuratorskie
 • Wyszczególnienie - wiersz (S40R_2.4_W)
 • Liczby (S40R_2.4_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
15 Limity i obsady sądu Limity i obsady sądu czy okręgu (zespoły kurateli dla dorosłych i kurateli rodzinnej w tym w ramach zespołów połączonych)
 • Liczba (S40R_3.1.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S40R_3.1.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
16 Limity i obsady obsługi biurowej Limity i obsady obsługi biurowej zespołu (sądu, okręgu)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S40R_3.1.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S40R_3.1.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
17 Liczba zespołów kuratorskich Liczba zespołów kuratorskich i realizacja art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. u. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) (sądu, okręgu)
 • Liczba (S40R_3.1.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S40R_3.1.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
18 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Udział kuratorów sądowych (zawodowych i społecznych) w wykonywaniu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • Wyszczególnienie - wiersz (S40R_4.1.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S40R_4.1.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
19 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Liczba zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, w których kuratorzy sądowi (zawodowi i społeczni) wykonują czynności w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • Wyszczególnienie - wiersz (S40R_4.1.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S40R_4.1.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
20 Obciążenia administracyjne respondentów Obciążenia administracyjne respondentów
 • Wyszczególnienie - wiersz (S40R_5.1_W)
Rozwiń grupowanie
 • min
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego