Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MS-S5r - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ewidencja spraw Ewidencja spraw ogółem
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05R_1.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05R_1.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Ewidencja spraw Struktura wpływu
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05R_1.1.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05R_1.1.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Ewidencja spraw Struktura załatwień spraw
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05R_1.1.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05R_1.1.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Ewidencja spraw Wpływ i załatwienie spraw w postępowaniu przyśpieszonym (Rep. K)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05R_1.1.5_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
5 Ewidencja spraw Postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń w postępowaniu sądowym
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05R_1.1.6_W)
 • Liczby (S05R_1.1.6_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
6 Ewidencja spraw Przesłuchanie małoletnich świadków i pokrzywdzonych świadków (liczba osób)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05R_1.1.7.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05R_1.1.7.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
7 Liczba przyjaznych pokoi przesłuchań w sądzie Liczba przyjaznych pokoi przesłuchań w sądzie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
8 Ewidencja spraw Liczba zapytań do operatorów telekomunikacyjnych - w sprawie danych, o których mowa w art. 180c i 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05R_1.1.8_W)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
9 Ewidencja spraw sprawy rep. K skierowane do postępowania mediacyjnego w wyniku posiedzenia w trybie art. 339 § 4 kpk
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05R_1.1.A_W)
 • Liczba (S05R_1.1.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
10 Ewidencja spraw Sprawy rozpatrywane w trybie art. 335, 336, 338a, 387 i 474a kpk (dotyczy przestępstw z wyłączeniem kodeksu karnego skarbowego)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05R_1.1.B_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05R_1.1.B_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
11 Ewidencja spraw Wyroki nakazowe w okresie sprawozdawczym
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05R_1.1.C_W)
 • Liczba (S05R_1.1.C_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
12 Ewidencja spraw Liczba spraw z rep. K załatwionych w związku z postępowaniem mediacyjnym (proszę podać liczbę spraw, w których postępowanie zakończyło się ugodą lub w inny sposób)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05R_1.1.D_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05R_1.1.D_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
13 Ewidencja spraw Wyszczególnienie warunków ugody
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05R_1.1.D.A_W)
 • Liczby (S05R_1.1.D.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
14 Ewidencja spraw Wpływ spraw z kodeksu karnego skarbowego z wnioskiem finansowego organu postępowania przygotowawczego o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. (dz.1.1 kol. 2)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05R_1.1.E_W)
 • Liczba (S05R_1.1.E_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
15 Ewidencja spraw Sprawy o wykroczenia z wnioskiem o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05R_1.1.F_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05R_1.1.F_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
16 Ewidencja spraw Prawomocne wyroki nakazowe w sprawach z rep.W
 • Liczba (S05R_1.1.G_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
17 Ewidencja spraw W liczbie załatwień spraw z kodeksu karnego skarbowego w wyniku dobrowolnego poddania się odpowiedzialności:
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05R_1.1.I_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05R_1.1.I_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
18 Ewidencja spraw Sprawy dotyczące kasacji
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05R_1.1.J_W)
 • Liczby spraw (S05R_1.1.J_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
19 Ewidencja spraw Załatwienie spraw, w których postępowanie przygotowawcze zostało zakończone
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05R_1.1.K_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05R_1.1.K_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
20 Ewidencja spraw Uwzględnione wnioski prokuratora o skierowanie podejrzanego na badanie psychiatryczne połączone z obserwacją psychiatryczna w zakładzie zamkniętym oraz o przedłużenie tej obserwacji (art. 203 kpk)
 • Liczba (S05R_1.1.L_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
21 Ewidencja spraw Rodzaje uwzględnionych zarządzeń wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności lub pracy społecznie użytecznej
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05R_1.1.M_W)
 • Liczba (S05R_1.1.M_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
22 Ewidencja spraw Uwzględnione wnioski o oddanie pod dozór i o zwolnienie od dozoru
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05R_1.1.N_W)
 • Liczba (S05R_1.1.N_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
23 Ewidencja spraw Uwzględnione orzeczenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności w miejsce kary ograniczenia wolności (art. 65 § 1 kw)
 • Liczba (S05R_1.1.O_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
24 Zażalenia w ramach właściwości poziomej Zażalenia w ramach właściwości poziomej (dział wypełniany od 1 stycznia 2013 r.)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05R_1.1.P_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05R_1.1.P_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
25 Liczba sesji i wyznaczonych spraw Liczba sesji i wyznaczonych spraw
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05R_1.2.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05R_1.2.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
26 Liczba odbytych sesji i załatwionych spraw Liczba odbytych sesji i załatwionych spraw
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05R_1.2.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05R_1.2.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
27 Terminowość sporządzania uzasadnień Terminowość sporządzania uzasadnień
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05R_1.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05R_1.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
28 Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium / wykazów
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05R_2.1.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05R_2.1.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
29 Sprawy zawieszone Sprawy zawieszone nie zakreślone od dnia pierwotnego wpisu do repertorium / wykazów (wykazane w dziale 2.1.1.)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05R_2.1.1.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05R_2.1.1.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
30 Ewidencja spraw Liczba spraw zakreślonych w urządzeniu ewidencyjnym w wyniku zawieszenia postępowania
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05R_2.1.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05R_2.1.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
31 Czas trwania postępowania sądowego Czas trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia uprawomocnienia się sprawy w I instancji
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05R_2.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05R_2.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
32 Czas trwania postępowania sądowego Czas trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia uprawomocnienia się sprawy merytorycznie zakończonej orzeczeniem w I instancji
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05R_2.2.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05R_2.2.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
33 Wyznaczenie pierwszej rozprawy/posiedzenia spraw Wyznaczenie pierwszej rozprawy / posiedzenia ( od dnia wpływu / wpisu sprawy do dnia, w którym odbyła się pierwsza rozprawa / posiedzenie) *)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05R_3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05R_3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
34 Terminowość obiegu międzyinstancyjnego Terminowość obiegu międzyinstancyjnego spraw odwoławczych w pierwszej instancji
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05R_3.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05R_3.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
35 Uzupełnienie postępowania przygotowawczego Uzupełnienie postępowania przygotowawczego
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05R_4.1_W)
 • Liczba (S05R_4.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
36 Postępowanie przygotowawcze Nadzór nad postępowaniem przygotowawczym
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05R_4.2_W)
 • Liczby spraw (S05R_4.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
37 Postępowanie przygotowawcze Przedłużenie tymczasowego aresztowania
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05R_4.3_W)
 • Liczba (S05R_4.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
38 Wnioski dotyczące postępowania międzynarodowego w sprawach karnych Wnioski dotyczące postępowania międzynarodowego w sprawach karnych (Wykaz Kop) (z wył. państw członkowskich UE)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05R_5_W)
 • Liczby (S05R_5_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
39 Pozostałe środki zapobiegawcze Środki zapobiegawcze
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05R_6_W)
 • Liczba (S05R_6_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
40 Kontrolka skarg Kontrolka skarg (w wydziale, którego sprawy skarga dotyczy) (§ 4485 ust. 1 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej
 • Skargi na pracę sądu (S05R_7.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05R_7.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
41 Sprawy wielotomowe Sprawy karne wielotomowe w tym wieloosobowe (nie dotyczy spraw o wyrok łączny)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05R_8_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05R_8_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
42 Sprawy rozpatrywane w składzie zawodowym w trybie art. 28 §3 kpk Sprawy rozpatrywane w składzie zawodowym w trybie art. 28 §3 kpk
 • Liczba (S05R_8.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
43 Sprawy załatwione przez skład zawodowy art. 28 §3 kpk Sprawy załatwione przez skład zawodowy art. 28 §3 kpk
 • Liczba (S05R_8.B_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
44 Sprawy niezałatwione Sprawy niezałatwione, w których orzeka skład zawodowy art. 28 §3 kpkz wyłączeniem spraw z litery a)
 • Liczba (S05R_8.C_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
45 Limity etatów i obsada Sądu (Wydziału) Limity etatów i obsada Sądu (Wydziału)
 • Sędziowie pionu karnego (S05R_9.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05R_9.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
46 Limity etatów i obsada Sądu (Wydziału) Limit i obsada Sądu (Wydziału)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05R_9.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05R_9.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
47 Prośby o ułaskawienie Ewidencja spraw dotyczących próśb o ułaskawienie w sądzie rejonowym
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05R_10_W)
 • Liczba próśb (S05R_10_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
48 Liczba biegłych/podmiotów wydających opinie w sprawach Liczba biegłych / podmiotów wydających opinie w sprawach (z wył. tłumaczy przysięgłych)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05R_11.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05R_11.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
49 Terminowość sporządzania opinii pisemnych Terminowość sporządzania opinii pisemnych(z wył. tłumaczy przysięgłych)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05R_11.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05R_11.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
50 Terminowość przyznawania wynagrodzeń Terminowość przyznawania wynagrodzeń za sporządzenie opinii pisemnych i ustnych oraz za stawiennictwo z wył. tłumaczy przysięgłych)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05R_11.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05R_11.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
51 Liczba powołań tłumaczy Liczba powołań tłumaczy
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
52 Terminowość sporządzania tłumaczeń pisemnych Terminowość sporządzania tłumaczeń pisemnych
 • Liczba (S05R_12.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05R_12.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
53 Terminowość przyznawania wynagrodzeń Terminowość przyznawania wynagrodzeń za sporządzenie tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz za stawiennictwo
 • Liczba (S05R_12.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05R_12.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
54 Obciążenia administracyjne respondentów Obciążenia administracyjne respondentów
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05R_13_W)
Rozwiń grupowanie
 • min
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego