Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MS-S6o - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Osądzeni wg rodzajów przestępstw i kar Osądzeni wg rodzajów przestępstw i kar (rubr. 39,40,42 i 43 wykazywane będą za okres od 01-01-2014r.)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S06O_1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S06O_1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Kwota przepadku korzyści majątkowej Kwota przepadku korzyści majątkowej (art. 45 kk i inne)
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Grzywna obok pozbawienia wolności Grzywna obok pozbawienia wolności – wg stawek
 • Wyszczególnienie - wiersz (S06O_2.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S06O_2.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Grzywna obok pozbawienia wolności Grzywna obok pozbawienia wolności (w wysokości kwotowej) – według orzeczenia (a nie przeliczenia z dz. 2.1.)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S06O_2.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
5 Wymiar grzywny samoistnej Grzywna samoistna – wg stawek
 • Wyszczególnienie - wiersz (S06O_2.3.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S06O_2.3.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
6 Ograniczenie wolności Ograniczenie wolności
 • Wyszczególnienie - wiersz (S06O_2.3.2.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S06O_2.3.2.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
7 Ograniczenie wolności Ograniczenie wolności orzeczone przy karze mieszanej
 • Wyszczególnienie - wiersz (S06O_2.3.2.B_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S06O_2.3.2.B_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
8 Świadczenia pieniężne art. 43a § 1 i 2 kk (świadczenie pieniężne) na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
 • Ogółem (S06O_2.3.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S06O_2.3.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
9 Świadczenia pieniężne art. 47 § 1 kk, 57a § 2kk (nawiązka) na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
 • Ogółem (S06O_2.3.4_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S06O_2.3.4_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
10 Osądzeni według rodzajów przestępstw Osądzeni według rodzajów przestępstw za czyny kwalifikujące się jako przemoc w rodzinie wg art. 2 pkt 2 ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - sprawy wyodrębnione w Repertorium "K" oznaczeniem skrótowym "rodz"
 • Wyszczególnienie - wiersz (S06O_2.4_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S06O_2.4_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
11 Postępowania karne Postępowania karne z art. 165a i 299 kk
 • Wyszczególnienie - wiersz (S06O_2.5_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S06O_2.5_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
12 Nieletni skazani jak dorośli Nieletni osądzeni w trybie art. 10 §2 kk ("nieletni skazani jak dorośli")
 • Wyszczególnienie - wiersz (S06O_3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S06O_3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
13 Orzeczone środki karne, przepadek i środki kompensacyjne Orzeczone środki karne, przepadek, środki kompensacyjne
 • Wyszczególnienie - wiersz (S06O_4.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S06O_4.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
14 Orzekane środki probacyjne Orzekane środki probacyjne
 • Wyszczególnienie - wiersz (S06O_4.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S06O_4.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
15 Obciążenia administracyjne respondentów Obciążenia administracyjne respondentów
 • Wyszczególnienie - wiersz (S06O_5_W)
Rozwiń grupowanie
 • min
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego