Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MS-S6r - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Osądzeni według rodzajów przestępstw Osądzeni według rodzajów przestępstw (z wyłączeniem kodeksu karnego skarbowego)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S06R_1.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S06R_1.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Postępowania karne Postępowania karne z art. 165a i 299 kk
 • Wyszczególnienie - wiersz (S06R_1.1.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S06R_1.1.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Osądzeni według rodzajów przestępstw Osądzeni według rodzajów przestępstw za czyny kwalifikujące się jako przemoc w rodzinie wg art. 2 pkt 2 ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - sprawy wyodrębnione w Repertorium "K" oznaczeniem skrótowym "rodz"
 • Wyszczególnienie - wiersz (S06R_1.1.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S06R_1.1.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Ewidencja spraw W liczbie ogółem (w. 1) grzywny obok pozbawienia wolności orzeczone w trybie art. 71 § 1 kk
 • Liczba (S06R_1.1.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
5 Ewidencja spraw Orzeczono zakaz wstępu na imprezę masową
 • Liczba (S06R_1.1.C_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
6 Umorzenia na podstawie art. 62a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783) Umorzono na podstawie art. 62a Ust. z dn. 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Liczba (S06R_1.1.D_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
7 Osądzeni według rodzajów przestępstw Osądzeni według rodzajów przestępstw z kodeksu karnego skarbowego
 • Wyszczególnienie - wiersz (S06R_1.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S06R_1.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
8 Osądzeni według rodzajów przestępstw Osądzeni według rodzajów przestępstw w postępowaniu przyspieszonym (z wyłączeniem kodeksu karnego skarbowego) – wszystkie czyny
 • Ogółem osoby osądzone (S06R_1.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S06R_1.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
9 Osądzeni według rodzajów przestępstw Osądzeni według rodzajów przestępstw w postępowaniu przyspieszonym (z wyłączeniem kodeksu karnego skarbowego) – wszystkie czyny - W liczbie ogółem (w. 1) grzywny obok pozbawienia wolności orzeczone w trybie art. 71 § 1 kk
 • liczba ogółem (S06R_1.3.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
10 Kwoty świadczeń pieniężnych lub nawiązek Kwoty świadczeń pieniężnych lub nawiązek, do których sąd zobowiązał w trybie: (podaje się pełne złote, bez groszy) - warunkowe umorzenia - art. 67 § 3 kk (ogółem)
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
11 Kwoty świadczeń pieniężnych lub nawiązek Kwoty świadczeń pieniężnych lub nawiązek, do których sąd zobowiązał w trybie: (podaje się pełne złote, bez groszy) - odstąpienie od wymierzenia kary - art. 49 §1 kk lub art. 43a §1 kk (ogółem)
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
12 Kwoty świadczeń pieniężnych lub nawiązek Kwoty świadczeń pieniężnych lub nawiązek, do których sąd zobowiązał w trybie: (podaje się pełne złote, bez groszy) w związku z przestępstwami komunikacyjnymi art. 49 §2 kk lub 43a §2 kk (świadczenie pieniężne) w razie skazania za przestępstwo z:
 • Wyszczególnienie - wiersz (S06R_2.3.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S06R_2.3.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
13 Kwoty świadczeń pieniężnych lub nawiązek Kwoty świadczeń pieniężnych lub nawiązek, do których sąd zobowiązał w trybie: (podaje się pełne złote, bez groszy) art. 47 § 1 kk (nawiązka) w razie skazania za przestępstwo z:
 • Wyszczególnienie - wiersz (S06R_2.3.B_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S06R_2.3.B_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
14 Kwoty świadczeń pieniężnych lub nawiązek Kwoty świadczeń pieniężnych lub nawiązek, do których sąd zobowiązał w trybie: (podaje się pełne złote, bez groszy) art. 45 kk i inne (przepadek korzyści) w razie skazania za przestępstwo z:
 • Wyszczególnienie - wiersz (S06R_2.3.C_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S06R_2.3.C_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
15 Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na zawsze Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na zawsze (dożywotnio)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S06R_2.4_W)
 • Liczba orzeczeń (S06R_2.4_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
16 Świadczenia pieniężne art. 43a § 1 i 2 kk (świadczenie pieniężne) na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
 • Ogółem (S06R_2.5_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S06R_2.5_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
17 Świadczenia pieniężne art. 47 § 1 kk, 57a § 2kk (nawiązka) na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
 • Ogółem (S06R_2.5.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S06R_2.5.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
18 Wymiar grzywny samoistnej Wymiar grzywny samoistnej za przestępstwa z oskarżenia publicznego według stawek z wyłączeniem przestępstw z kodeksu karnego skarbowego
 • Wyszczególnienie - wiersz (S06R_3.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S06R_3.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
19 Wymiar grzywny samoistnej Wymiar grzywny samoistnej według stawek za przestępstwa z oskarżenia prywatnego (w tym w trybie art.55)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S06R_3.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S06R_3.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
20 Wymiar grzywny samoistnej Wymiar grzywny samoistnej według stawek za przestępstwa z kodeksu karnego skarbowego
 • Wyszczególnienie - wiersz (S06R_3.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S06R_3.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
21 Wymiar grzywny samoistnej Wymiar grzywny samoistnej oraz obok pozbawienia wolności według wysokości kwotowej (w tym w trybie art.55)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S06R_3.4_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S06R_3.4_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
22 Ograniczenie wolności Ograniczenie wolności
 • Wyszczególnienie - wiersz (S06R_4_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S06R_4_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
23 Ograniczenie wolności Ograniczenie wolności orzeczone przy karze mieszanej
 • Wyszczególnienie - wiersz (S06R_4.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S06R_4.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
24 Skazani z oskarżenia prywatnego wg rodzajów przestępstw Skazani z oskarżenia prywatnego wg rodzajów przestępstw
 • Wyszczególnienie - wiersz (S06R_5_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S06R_5_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
25 Nieletni skazani jak dorośli Nieletni osądzeni w trybie art. 10 §2 kk ("nieletni skazani jak dorośli")
 • Wyszczególnienie - wiersz (S06R_6_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S06R_6_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
26 Orzeczone środki karne, przepadek i środki kompensacyjne Orzeczone środki karne, przepadek i środki kompensacyjne
 • Wyszczególnienie - wiersz (S06R_7.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S06R_7.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
27 Orzekane środki probacyjne Orzekane środki probacyjne
 • Wyszczególnienie - wiersz (S06R_7.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S06R_7.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
28 Obciążenia administracyjne respondentów Obciążenia administracyjne respondentów
 • Wyszczególnienie - wiersz (S06R_8_W)
Rozwiń grupowanie
 • min
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego