Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MS-S6 wojsk. - sprawozdanie w sprawie osób prawomocnie osądzonych (według właściwości rzeczowej)
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Osądzeni według rodzajów przestępstw Osądzeni według rodzajów przestępstw A) art. 647 § 1 pkt 1 i art. 647 § 1 pkt 3 kpk i B) art. 647 § 1 pkt 2, art. 647 § 1 pkt 3, art. 648 kpk oraz 650 § 1 kpk - RAZEM
 • Wyszczególnienie - wiersz (S06WO_1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S06WO_1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Osądzeni według rodzajów przestępstw Osądzeni według rodzajów przestępstw A) art. 647 § 1 pkt 1 i art. 647 § 1 pkt 3 kpk (w zakresie żołnierzy w czynnej służbie wojskowej i żołnierzy sił zbrojnych państw obcych)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S06WO_1.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S06WO_1.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Osądzeni według rodzajów przestępstw Osądzeni według rodzajów przestępstw B) art. 647 § 1 pkt 2, art. 647 § 1 pkt 3, art. 648 kpk oraz 650 § 1 kpk (w zakresie pracowników wojska, członków personelu cywilnego sił zbrojnych państw obcych oraz osób cywilnych)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S06WO_1.B_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S06WO_1.B_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Orzeczone środki karne, przepadek i środki kompensacyjne Orzeczone środki karne, przepadek i środki kompensacyjne A) art. 647§1 pkt 1 i art. 647§1 pkt 3 kpk i B) art. 647§1 pkt 2, art. 647§1 pkt 3, art. 648 kpk oraz 650§1 kpk - RAZEM
 • Wyszczególnienie - wiersz (S06WO_2_W)
 • Liczba Środków karnych (S06WO_2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
5 Orzeczone środki karne, przepadek i środki kompensacyjne Orzeczone środki karne, przepadek i środki kompensacyjne A) art. 647§1 pkt 1 i art. 647§1 pkt 3 kpk (w zakresie żołnierzy w czynnej służbie wojskowej i żołnierzy sił zbrojnych państw obcych)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S06WO_2.A_W)
 • Liczba Środków karnych (S06WO_2.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
6 Orzeczone środki karne, przepadek i środki kompensacyjne Orzeczone środki karne, przepadek i środki kompensacyjne B) art. 647§1 pkt 2, art. 647§1 pkt 3, art. 648 kpk oraz 650§1 kpk (w zakresie pracowników wojska, członków personelu cywilnego sił zbrojnych państw obcych oraz innych osób cywilnych)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S06WO_2.B_W)
 • Liczba Środków karnych (S06WO_2.B_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
7 Wymiary grzywien Wymiary grzywien - Kwotowo: A) art. 647§1 pkt 1 i art. 647§1 pkt 3 kpk i B) art. 647§1 pkt 2, art. 647§1 pkt 3, art. 648 kpk oraz 650§1 kpk - RAZEM
 • Wyszczególnienie - wiersz (S06WO_3.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S06WO_3.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
8 Wymiary grzywien Wymiary grzywien - Kwotowo: A) art. 647§1 pkt 1 i art. 647§1 pkt 3 kpk (w zakresie żołnierzy w czynnej służbie wojskowej i żołnierzy sił zbrojnych państw obcych)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S06WO_3.1.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S06WO_3.1.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
9 Wymiary grzywien Wymiary grzywien - Kwotowo: B) art. 647§1 pkt 2, art. 647§1 pkt 3, art. 648 kpk oraz 650§1 kpk (w zakresie pracowników wojska, członków personelu cywilnego sił zbrojnych państw obcych oraz innych osób cywilnych)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S06WO_3.1.B_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S06WO_3.1.B_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
10 Wymiary grzywien Wymiary grzywien - Według wysokości i liczby stawek: A) art. 647§1 pkt 1 i art. 647§1 pkt 3 kpk i B) art. 647§1 pkt 2, art. 647§1 pkt 3, art. 648 kpk oraz 650§1 kpk - RAZEM
 • Wyszczególnienie - wiersz (S06WO_3.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S06WO_3.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
11 Wymiary grzywien Wymiary grzywien - Według wysokości i liczby stawek: A) art. 647§1 pkt 1 i art. 647§1 pkt 3 kpk (w zakresie żołnierzy w czynnej służbie wojskowej i żołnierzy sił zbrojnych państw obcych)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S06WO_3.2.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S06WO_3.2.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
12 Wymiary grzywien Wymiary grzywien - Według wysokości i liczby stawek: B) art. 647§1 pkt 2, art. 647§1 pkt 3, art. 648 kpk oraz 650§1 kpk (w zakresie pracowników wojska, członków personelu cywilnego sił zbrojnych państw obcych oraz innych osób cywilnych)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S06WO_3.2.B_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S06WO_3.2.B_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
13 Ograniczenie wolności Ograniczenie wolności: A) art. 647§1 pkt 1 i art. 647§1 pkt 3 kpk i B) art. 647§1 pkt 2, art. 647§1 pkt 3, art. 648 kpk oraz 650§1 kpk - RAZEM
 • Wyszczególnienie - wiersz (S06WO_4.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S06WO_4.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
14 Ograniczenie wolności Ograniczenie wolności: A) art. 647§1 pkt 1 i art. 647§1 pkt 3 kpk (w zakresie żołnierzy w czynnej służbie wojskowej i żołnierzy sił zbrojnych państw obcych)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S06WO_4.1.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S06WO_4.1.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
15 Ograniczenie wolności Ograniczenie wolności: B) art. 647§1 pkt 2, art. 647§1 pkt 3, art. 648 kpk oraz 650§1 kpk (w zakresie pracowników wojska, członków personelu cywilnego sił zbrojnych państw obcych oraz innych osób cywilnych)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S06WO_4.1.B_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S06WO_4.1.B_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
16 Ograniczenie wolności Ograniczenie wolności orzeczone przy karze mieszanej: A) art. 647§1 pkt 1 i art. 647§1 pkt 3 kpk i B) art. 647§1 pkt 2, art. 647§1 pkt 3, art. 648 kpk oraz 650§1 kpk - RAZEM
 • Wyszczególnienie - wiersz (S06WO_4.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S06WO_4.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
17 Ograniczenie wolności Ograniczenie wolności orzeczone przy karze mieszanej: A) art. 647§1 pkt 1 i art. 647§1 pkt 3 kpk (w zakresie żołnierzy w czynnej służbie wojskowej i żołnierzy sił zbrojnych państw obcych)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S06WO_4.2.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S06WO_4.2.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
18 Ograniczenie wolności Ograniczenie wolności orzeczone przy karze mieszanej: B) art. 647§1 pkt 2, art. 647§1 pkt 3, art. 648 kpk oraz 650§1 kpk (w zakresie pracowników wojska, członków personelu cywilnego sił zbrojnych państw obcych oraz innych osób cywilnych)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S06WO_4.2.B_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S06WO_4.2.B_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
19 Obciążenia administracyjne respondentów Obciążenia administracyjne respondentów
 • Wyszczególnienie - wiersz (S06WO_5_W)
Rozwiń grupowanie
 • min
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego