Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MS-S7 wojsk. - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Osądzeni według rodzajów wykroczeń Osądzeni według rodzajów wykroczeń: A) Art. 10 § 1 pkt 1 kpw i B) Art. 10 § 1 pkt 2 kpw - Razem
 • Wyszczególnienie - wiersz (S07W_1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S07W_1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Wymiar grzywny samoistnej Wymiar grzywny (samoistnej) w złotych: A. Art. 10 § 1 pkt 1 kpw i B. Art. 10 § 1 pkt 2 kpw - Razem
 • Wyszczególnienie - wiersz (S07W_2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S07W_2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Zakaz prowadzenia pojazdów Zakaz prowadzenia pojazdów art. 28 § 1 pkt 1: A) Art. 10 § 1 pkt 1 kpw i B) Art. 10 § 1 pkt 2 kpw - Razem
 • Wyszczególnienie - kolumna (S07W_3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Obciążenia administracyjne respondentów Obciążenia administracyjne respondentów
 • Wyszczególnienie - wiersz (S07W_4_W)
Rozwiń grupowanie
 • min
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego