Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MS-ZK-6 - sprawozdanie o nauczaniu skazanych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Nauczanie skazanych kobiet i mężczyzn Nauczanie skazanych kobiet i mężczyzn
 • Wyszczególnienie - wiersz (ZK06_1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (ZK06_1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Skazani uczący się w rozbiciu na systemy odbywania kary Skazani uczący się w rozbiciu na systemy odbywania kary
 • Wyszczególnienie - wiersz (ZK06_2_W)
 • Liczba (ZK06_2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Obciążenia administracyjne respondentów Obciążenia administracyjne respondentów
 • Wyszczególnienie - wiersz (ZK06_3_W)
 • Liczba (ZK06_3_K)
Rozwiń grupowanie
 • min
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego