Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MS-ZN26p - sprawozdanie z ewidencji wychowanków w zakładzie poprawczym
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Stan ewidencyjny wychowanków Stan ewidencyjny wychowanków w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego
 • Wyszczególnienie - kolumna (ZN26P_1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
2 Liczba skierowań oczekujących na doprowadzenie wychowanków Liczba skierowań oczekujących na doprowadzenie wychowanków
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Ewidencja wychowanków w zakładzie poprawczym Ewidencja wychowanków w zakładzie poprawczym - Przybyło
 • Razem (ZN26P_3.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (ZN26P_3.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Zakład Poprawczy z którego nastąpiło przeniesienie nieletniego Zakład Poprawczy z którego nastąpiło przeniesienie nieletniego
 • Wyszczególnienie - wiersz (ZN26P_3.2_W)
 • Liczba nieletnich przeniesionych z innego Zakładu Poprawczego (ZN26P_3.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
5 Ewidencja wychowanków w zakładzie poprawczym Ewidencja wychowanków w zakładzie poprawczym - Ubyło
 • Razem (ZN26P_3.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (ZN26P_3.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
6 Zakład Poprawczy do którego nastąpiło przeniesienie nieletniego Zakład Poprawczy do którego nastąpiło przeniesienie nieletniego
 • Wyszczególnienie - wiersz (ZN26P_3.4_W)
 • Liczba nieletnich przeniesionych do innego Zakładu Poprawczego (ZN26P_3.4_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
7 Stosowanie art. 90 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich Stosowanie art. 90 UPN
 • Wyszczególnienie - kolumna (ZN26P_3.5_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
8 Osoby niepełnosprawne Osoby niepełnosprawne (posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności)
 • Wyszczególnienie - wiersz (ZN26P_4_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (ZN26P_4_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
9 Obciążenia administracyjne respondentów Obciążenia administracyjne respondentów
 • Wyszczególnienie - wiersz (ZN26P_5_W)
Rozwiń grupowanie
 • min
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego