Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MS-ZN26s - sprawozdanie z ewidencji wychowanków w schronisku dla nieletnich
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Stan ewidencyjny wychowanków Przebywający w schronisku w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego
 • Wyszczególnienie - kolumna (ZN26S_1.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
2 Stan ewidencyjny wychowanków Przebywający w schronisku w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego po prawomocnym orzeczeniu
 • Wyszczególnienie - wiersz (ZN26S_1.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (ZN26S_1.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
3 Ewidencja wychowanków w schronisku dla nieletnich Przybyło
 • Wyszczególnienie - kolumna (ZN26S_2.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Ewidencja wychowanków w schronisku dla nieletnich Ubyło
 • Wyszczególnienie - kolumna (ZN26S_2.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
5 Osoby niepełnosprawne Osoby niepełnosprawne (posiadające orzeczenie o stanie niepełnosprawności)
 • Wyszczególnienie - wiersz (ZN26S_3_W)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
6 Obciążenia administracyjne respondentów Obciążenia administracyjne respondentów
 • Wyszczególnienie - wiersz (ZN26S_4_W)
Rozwiń grupowanie
 • min
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego