Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MS-ZN27s - sprawozdanie z zakresu nauki wychowanków w schronisku dla nieletnich
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ewidencja wychowanków pobierających naukę w schronisku Wychowankowie.
 • Wyszczególnienie - wiersz (ZN27S_1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (ZN27S_1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • koniec roku szkolnego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
2 Klasyfikacja uczniów Klasyfikacja uczniów
 • Wyszczególnienie - wiersz (ZN27S_2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (ZN27S_2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • koniec roku szkolnego
3 Obciążenia administracyjne respondentów Obciążenia administracyjne respondentów Proszę podać czas (w minutach) przeznaczony na:
 • Wyszczególnienie - wiersz (ZN27S_3_W)
Rozwiń grupowanie
 • min
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego