Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
AK-I/p - ankieta koniunktury gospodarczej - inwestycje
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Czy Państwa przedsiębiorstwo ponosiło / ponosi / planuje ponoszenie wydatków na inwestycje (np. zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, budowa i modernizacja budynków oraz budowli, itp.) w roku:
 • Rok inwestowania
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • marzec, październik
2 Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Czynniki wpływające na podjęcie decyzji o inwestowaniu w 2018 i 2019 r.:
 • Rok inwestowania (bieżący i przyszły)
 • Czynniki wpływające na podjęcie decyzji o inwestowaniu
Rozwiń grupowanie
 • stopień wpływu na decyzję o inwestowaniu
Zmienna jakościowa
 • październik
3 Obciążenie respondentów Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza.
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
4 Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Procentowa zmiana nakładów na inwestycje poniesionych w 2017 r. w stosunku do nakładów poniesionych w 2016 r. (przyjmując poziom z 2016 r. za 100 %) wyniosła:
 • %
Zmienna ilościowa
 • marzec
5 Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Procentowa zmiana nakładów na inwestycje w 2018 r. w stosunku do nakładów poniesionych w 2017 r. (przyjmując poziom z 2017 r. za 100 %) wynosi:
 • %
Zmienna ilościowa
 • marzec, październik
6 Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Procentowa zmiana nakładów na inwestycje przewidywanych w 2019 r. w stosunku do nakładów ponoszonych do końca 2018 r. (przyjmując poziom z 2018 r. za 100 %) wyniesie:
 • %
Zmienna ilościowa
 • październik
7 Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Inwestycje realizowane w tym roku i planowane na kolejny są, lub będą, prowadzone w celu:
 • Rok inwestowania (bieżący i przyszły)
Rozwiń grupowanie
 • Cel inwestycji
Zmienna jakościowa
 • październik
8 Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Źródła finansowania inwestycji w bieżącym roku: Zmienna jakościowa
 • marzec, październik