Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
C-03 - sprawozdanie o cenach producentów wyrobów spożywczych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ceny producentów wyrobów Ceny producentów wyrobów spożywczych
  • Wyroby spożywcze C-03
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
  • miesiąc
2 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna