Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
C-05 - sprawozdanie o cenach towarów w handlu zagranicznym
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ceny w handlu zagranicznym Cena towaru w eksporcie
 • kod rodzaju transportu
 • Przyczyna zmiany ceny
 • Rodzaj ceny
Rozwiń grupowanie
 • PLN
 • kg
 • dag
 • g
 • mg
 • t
 • tys. t
 • 100 kg
 • Mg
 • ct
 • stanowisko
 • b
 • kb
 • Mb
 • B
 • kB
 • MB
 • GB
 • kg S
 • t S
 • kg Zn
 • t Zn
 • kg 90% sdt
 • l alc. 100%
 • kg / net eda
 • op.
 • rob h
 • ce / el
 • sk
 • kg C5H14ClNO
 • kg N
 • kg KOH
 • kg NaCl
 • kg NH3
 • kpl.
 • tuzin
 • tys. kpl.
 • ryza
 • egz.
 • porc.
 • hl n%
 • kg P2O5
 • kg K2O
 • kg H2O2
 • kg Cu
 • t Cu
 • kg NaOH
 • tys. par
 • para
 • mln szt.
 • tys. szt.
 • 100 szt.
 • kW
 • MW
 • MWh
 • kWh
 • tys. kWh
 • szt.
 • kJ
 • J
 • kV
 • tys. m2
 • m3
 • km2
 • hl
 • dm3
 • cm3
 • km3
 • ml
 • l
 • V
 • m
 • cm
 • km
 • m2
 • cm2
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • miesiąc poprzedzający miesiąc sprawozdawczy
2 Ceny w handlu zagranicznym Cena towaru w imporcie
 • Przyczyna zmiany ceny
 • Rodzaj ceny
 • kod rodzaju transportu
Rozwiń grupowanie
 • kg
 • dag
 • g
 • mg
 • t
 • tys. t
 • 100 kg
 • Mg
 • ct
 • stanowisko
 • GB
 • b
 • kb
 • Mb
 • B
 • kB
 • MB
 • kg S
 • t S
 • kg Zn
 • t Zn
 • kg 90% sdt
 • l alc. 100%
 • kg / net eda
 • op.
 • rob h
 • ce / el
 • sk
 • kg C5H14ClNO
 • kg N
 • kg KOH
 • kg NaCl
 • kg NH3
 • tuzin
 • kpl.
 • tys. kpl.
 • ryza
 • egz.
 • porc.
 • hl n%
 • kg P2O5
 • kg K2O
 • kg H2O2
 • kg Cu
 • t Cu
 • kg NaOH
 • tys. par
 • para
 • mln szt.
 • 100 szt.
 • tys. szt.
 • kJ
 • kW
 • MW
 • MWh
 • kWh
 • tys. kWh
 • szt.
 • m
 • cm
 • km
 • m2
 • cm2
 • tys. m2
 • km2
 • m3
 • hl
 • dm3
 • cm3
 • km3
 • ml
 • l
 • V
 • kV
 • J
Zmienna ilościowa
 • marzec
 • miesiąc poprzedzający miesiąc sprawozdawczy
3 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
4 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna