Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
R-09W - sprawozdanie o wylęgach drobiu i produkcji jaj konsumpcyjnych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Wylęgi drobiu Nałożone jaja wylęgowe w celu uzyskania piskląt dla stad użytkowych
 • Gatunek, kategoria i typ użytkowy drobiu
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
2 Wylęgi drobiu Nałożone jaja wylęgowe w celu uzyskania piskląt dla stad zarodkowych i produkcyjnych
 • Gatunek, kategoria i typ użytkowy drobiu
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
3 Wylęgi drobiu Wylężone kogutki przeznaczone do reprodukcji
 • Gatunek, kategoria i typ użytkowy drobiu
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
4 Wylęgi drobiu Wylężone pisklęta (nioski) dla stad użytkowych
 • Gatunek, kategoria i typ użytkowy drobiu
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
5 Wylęgi drobiu Wylężone pisklęta (nioski) dla stad zarodowych i reprodukcyjnych
 • Gatunek, kategoria i typ użytkowy drobiu
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
6 Wylęgi drobiu Wylężone pisklęta (samice i samce) z przeznaczeniem do tuczu
 • Gatunek, kategoria i typ użytkowy drobiu
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
7 Wylęgi drobiu Zdolność produkcyjna wylęgarni
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • styczeń
8 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
9 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
10 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
11 Produkcja i zagospodarowanie jaj Produkcja jaj kurzych
 • Pakowanie jaj konsumpcyjnych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • kwartał
12 Wylęgi drobiu Podmiot nieprowadzący działalności związanej z wylęgami drobiu Zmienna jakościowa
 • miesiąc