Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
RAF-2 - sprawozdanie o produkcji, obrocie, zapasach oraz o infrastrukturze magazynowej i przesyłowej ropy naftowej, produktów naftowych i biopaliw
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna jednostki Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty) Zmienna adresowa
 • od początku roku do końca miesiąca
3 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
4 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Zapasy na terenie kraju surowców i produktów naftowych
 • Rodzaje surowców i produktów naftowych
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • na początek roku sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
5 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Zapasy obowiązkowe na terenie kraju surowców i produktów naftowych
 • Rodzaje surowców i produktów naftowych
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • na początek roku sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
6 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Zapasy na terenie kraju surowców i produktów naftowych na stacjach paliw
 • Rodzaje surowców i produktów naftowych
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • na początek roku sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
7 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Zapasy pozostałe surowców i produktów naftowych na terenie kraju
 • Rodzaje surowców i produktów naftowych
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • na początek roku sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
8 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Produkcja surowców i produktów naftowych
 • Rodzaje surowców i produktów naftowych
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
9 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Import i nabycie wewnątrzwspólnotowe surowców i produktów naftowych
 • Rodzaje surowców i produktów naftowych
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
10 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Zakup od innych firm naftowych, pośredników, producentów
 • Rodzaje surowców i produktów naftowych
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
11 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Dostawa wewnątrzwspólnotowa surowca lub produktu naftowego
 • Rodzaje wybranych surowców i produktów naftowych (dz4)
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
12 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Eksport surowca lub produktu naftowego
 • Rodzaje wybranych surowców i produktów naftowych (dz4)
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
13 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Import i nabycie wewnątrzwspólnotowe surowców i produktów naftowych
 • Rodzaje wybranych surowców i produktów naftowych (dz3)
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
14 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Nabycie wewnątrzwspólnotowe surowca lub produktu naftowego
 • Rodzaje wybranych surowców i produktów naftowych (dz3)
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
15 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Import surowca lub produktu naftowego
 • Rodzaje wybranych surowców i produktów naftowych (dz3)
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
16 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Sprzedaż netto surowca lub produktu naftowego za granicę
 • Rodzaje wybranych surowców i produktów naftowych
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
17 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Sprzedaż netto surowca lub produktu naftowego
 • Rodzaje wybranych surowców i produktów naftowych
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
18 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Zakup netto surowca lub produktu naftowego z zagranicy
 • Rodzaje wybranych surowców i produktów naftowych
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
19 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Zakup netto surowca lub produktu naftowego
 • Rodzaje wybranych surowców i produktów naftowych
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
20 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Rozchód całkowity surowców i produktów naftowych
 • Rodzaje surowców i produktów naftowych
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
21 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Inne rozchody surowców i produktów naftowych
 • Rodzaje surowców i produktów naftowych
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
22 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Przerób ropy naftowej
 • Rodzaje surowców i produktów naftowych
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
23 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Eksport i dostawa wewnątrzwspólnotowa surowców i produktów naftowych - bunkier
 • Rodzaje surowców i produktów naftowych
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
24 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Eksport i dostawa wewnątrzwspólnotowa surowców i produktów naftowych
 • Rodzaje surowców i produktów naftowych
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
25 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Zużycie surowców i produktów naftowych do własnego komponowania
 • Rodzaje surowców i produktów naftowych
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
26 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Zużycie własne (gotowych produktów naftowych)
 • Rodzaje surowców i produktów naftowych
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
27 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Sprzedaż surowców i produktów naftowych innym firmom naftowym
 • Rodzaje surowców i produktów naftowych
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
28 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Sprzedaż surowców i produktów naftowych pozostałym odbiorcom finalnym
 • Rodzaje surowców i produktów naftowych
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
29 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Sprzedaż surowców i produktów naftowych określonym odbiorcom końcowym - sprzedaż autogazu do pojazdów
 • Rodzaje surowców i produktów naftowych
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
30 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Sprzedaż surowców i produktów naftowych określonym odbiorcom końcowym
 • Rodzaje surowców i produktów naftowych
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
31 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Przychód całkowity surowców i produktów naftowych
 • Rodzaje surowców i produktów naftowych
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
32 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Inne przychody surowców i produktów naftowych
 • Rodzaje surowców i produktów naftowych
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
33 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Eksport i dostawa wewnątrzwspólnotowa surowców i produktów naftowych
 • Rodzaje wybranych surowców i produktów naftowych (dz4)
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
34 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Sprzedaż paliw na rynku krajowym
 • Ogółem (w tym nabywcom zagranicznym) i wg woj
 • Rodzaj paliw (dz. 6)
 • Rodzaj odbiorców paliw (dz. 6)
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • raz w roku w sprawozdaniu za 12 miesięcy
35 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Liczba stacji paliw
 • Ogółem (w tym nabywcom zagranicznym) i wg woj
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
36 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Pojemność eksploatacyjna magazynów ropy naftowej
 • Ogółem i wg województw
Rozwiń grupowanie
 • tys. m3
Zmienna ilościowa
 • stan na koniec miesiąca sprawozdawczego
37 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Średnie miesięczne wykorzystanie magazynów ropy naftowej
 • Ogółem i wg województw
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • stan na koniec miesiąca sprawozdawczego
38 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Pojemność eksploatacyjna magazynów paliw
 • Ogółem i wg województw
Rozwiń grupowanie
 • tys. m3
Zmienna ilościowa
 • stan na koniec miesiąca sprawozdawczego
39 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Średnie miesięczne wykorzystanie magazynów paliw
 • Ogółem i wg województw
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • stan na koniec miesiąca sprawozdawczego
40 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Długość rurociągów ropy naftowej
 • Infrastruktura przesyłowa ropy naftowej
Rozwiń grupowanie
 • km
Zmienna ilościowa
 • stan na koniec miesiąca sprawozdawczego
41 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Dostawy do odbiorców krajowych rurociągami ropy naftowej
 • Infrastruktura przesyłowa ropy naftowej
Rozwiń grupowanie
 • tona netto
Zmienna ilościowa
 • stan na koniec miesiąca sprawozdawczego
42 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Tranzyt rurociągami ropy naftowej
 • Infrastruktura przesyłowa ropy naftowej
Rozwiń grupowanie
 • tona netto
Zmienna ilościowa
 • stan na koniec miesiąca sprawozdawczego
43 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Długość rurociągów paliw
 • Infrastruktura przesyłowa paliw
Rozwiń grupowanie
 • km
Zmienna ilościowa
 • stan na koniec miesiąca sprawozdawczego
44 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Dostawy do odbiorców krajowych rurociągami paliw
 • Infrastruktura przesyłowa paliw
Rozwiń grupowanie
 • tona netto
Zmienna ilościowa
 • stan na koniec miesiąca sprawozdawczego
45 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Tranzyt rurociągami paliw
 • Infrastruktura przesyłowa paliw
Rozwiń grupowanie
 • tona netto
Zmienna ilościowa
 • stan na koniec miesiąca sprawozdawczego
46 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Długość rurociągów ropy naftowej
 • Rodzaj projektów inwestycyjnych
Rozwiń grupowanie
 • km
Zmienna ilościowa
 • stan na koniec czerwca
47 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Długość rurociągów paliw
 • Rodzaj projektów inwestycyjnych
Rozwiń grupowanie
 • km
Zmienna ilościowa
 • stan na koniec czerwca
48 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Pojemność eksploatacyjna magazynów ropy naftowej
 • Rodzaj projektów inwestycyjnych
Rozwiń grupowanie
 • tys. m3
Zmienna ilościowa
 • stan na koniec czerwca
49 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Pojemność eksploatacyjna magazynów paliw
 • Rodzaj projektów inwestycyjnych
Rozwiń grupowanie
 • tys. m3
Zmienna ilościowa
 • stan na koniec czerwca
50 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Zapas obowiązkowy surowców i produktów naftowych poza granicami kraju
 • Rodzaj wybranych surowców i produktów naftowych (dz. 10, 11)
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
 • na początek roku sprawozdawczego
51 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
52 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
53 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Zawartość siarki w ropie naftowej
 • Wg krajów
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
54 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Gęstość ropy naftowej
 • Wg krajów
Rozwiń grupowanie
 • stopień API
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
55 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Dostawy ropy naftowej
 • Kierunki dostaw
 • Wg krajów
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
56 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Zakup ropy naftowej z zagranicy
 • Wg krajów
Rozwiń grupowanie
 • t
 • tys. zł
 • tys. USD
 • bbl
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
57 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Zapas obowiązkowy / agencyjny surowców i produktów naftowych na terenie kraju na rzecz innych
 • Rodzaj wybranych surowców i produktów naftowych (dz. 10, 11)
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
58 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Sprzedaż paliw na rynku krajowym
 • Rodzaj odbiorcy
 • Rodzaj paliw (dz. 6)
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • raz w roku w sprawozdaniu za 12 miesięcy
59 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Dostawy ropy naftowej
 • Kierunki dostaw
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
60 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Zakup ropy naftowej z zagranicy
 • t
 • tys. zł
 • tys. USD
 • bbl
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca