Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
R-CT - notowania cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ceny w rolnictwie Przeciętne ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach
  • Produkty rolne na targowiskach
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
  • poprzedni miesiąc