Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
R-CzBR - czerwcowe badanie rolnicze
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym Gospodarstwo stosujące nawozy
 • Grupy nawozów
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
2 Środki ochrony roślin Korzystanie ze wsparcia wykwalifikowanych doradców w podejmowaniu decyzji w zakresie ochrony roślin Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
3 Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym Podjęcie decyzji o zastosowaniu środków ochrony roślin z uwzględnieniem ich szkodliwości dla ludzi, pszczół i środowiska naturalnego Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
4 Środki ochrony roślin Zabiegi ochrony roślin
 • Rodzaj powierzchni - zabiegi ochrony roślin
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
5 Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym Wykonywanie zabiegów ochrony roślin w gospodarstwie rolnym Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
6 Maszyny i urządzenia rolnicze Niestandardowe urządzenia do zabiegów ochrony roślin
 • Rodzaje niestandardowych urządzeń do zabiegów ochrony roślin
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 1 czerwca
7 Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym Gospodarstwa rolne wyposażone w urządzenia do zabiegów ochrony roślin Zmienna jakościowa
 • 1 czerwca
8 Maszyny i urządzenia rolnicze Opryskiwacze polowe lub sadownicze
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 1 czerwca
9 Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym Gospodarstwa rolne wyposażone w opryskiwacze polowe lub sadownicze Zmienna jakościowa
 • 1 czerwca
10 Nawozy naturalne Zużycie nawozów naturalnych w gospodarstwie
 • Rodzaj nawozu naturalnego
Rozwiń grupowanie
 • dt
 • m3
Zmienna ilościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
11 Nawozy naturalne Powierzchnia, na której zastosowano nawozy naturalne
 • Rodzaj nawozu naturalnego
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
12 Nawozy mineralne i wapniowe Zużycie nawozów mineralnych lub wapniowych
 • dt
 • l
Zmienna ilościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
13 Powierzchnia upraw rolnych w gospodarstwach rolnych Powierzchnia upraw
 • Uprawa grzybów jadalnych
Rozwiń grupowanie
 • m2
Zmienna ilościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
14 Dane identyfikacyjne Nazwa gospodarstwa / jednostki Zmienna identyfikacyjna
15 Cechy organizacyjno-prawne Status prawny Zmienna jakościowa
 • 1 czerwca
16 Dane adresowe i terytorialne Dane teleadresowe (składowe: Numer telefonu, Adres e-mail) Zmienna adresowa
 • 1 czerwca
17 Dane adresowe i terytorialne Adres gospodarstwa rolnego (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu)
 • Siedziba użytkownika/gospodarstwa
Rozwiń grupowanie
Zmienna adresowa
 • 1 czerwca
18 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
19 Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym Gospodarstwo rolne prowadzące chów / hodowlę zwierząt gospodarskich Zmienna jakościowa
 • 1 czerwca
20 Powierzchnia upraw rolnych w gospodarstwach rolnych Powierzchnia upraw jednorocznych i wieloletnich na cele energetycznne
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 1 czerwca
21 Nawozy mineralne i wapniowe Powierzchnia, na której zastosowano nawozy wapniowe
 • ha
Zmienna ilościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
22 Nawozy mineralne i wapniowe Powierzchnia, na której zastosowano nawozy mineralne
 • ha
Zmienna ilościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
23 Środki ochrony roślin Podjęcie decyzji o konieczności zastosowania środków ochrony roślin.
 • Rodzaje pomocy w podejmowaniu decyzji o chronie roślin
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
24 Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych Własność użytków rolnych
 • Użytki rolne w dobrej kulturze wg własności
Rozwiń grupowanie
 • ha
 • a
Zmienna ilościowa
 • 1 czerwca
25 Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych Powierzchnia gospodarstwa rolnego
 • Powierzchnia gospodarstwa rolnego wg rodzajów gruntów R-CzBR
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 1 czerwca
26 Powierzchnia upraw rolnych w gospodarstwach rolnych Powierzchnia upraw
 • Powierzchnia poplonów R-CzBR
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
27 Dane identyfikacyjne Numer gospodarstwa rolnego w operacie do badań rolniczych Zmienna identyfikacyjna
28 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
29 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
30 Powierzchnia upraw rolnych w gospodarstwach rolnych Powierzchnia upraw
 • Grupy upraw trwałych
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 1 czerwca
31 Powierzchnia upraw rolnych w gospodarstwach rolnych Powierzchnia upraw
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 1 czerwca
32 Powierzchnia upraw rolnych w gospodarstwach rolnych Powierzchnia upraw
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 1 czerwca
33 Powierzchnia upraw rolnych w gospodarstwach rolnych Powierzchnia upraw
 • Truskawki i warzywa wg płodozmianu
 • Warzywa i truskawki
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 1 czerwca
34 Koniunktura w gospodarstwie rolnym Przyczyny stosowania kwalifikowanego materiału siewnego Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
35 Koniunktura w gospodarstwie rolnym Przyczyny niekorzystania z kwalifikowanego materiału siewnego Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
36 Powierzchnia upraw rolnych w gospodarstwach rolnych Powierzchnia obsiana lub obsadzona kwalifikowanym materiałem siewnym
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 1 czerwca