Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
RRW-17 - sprawozdanie z inseminacji krów i jałowic
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Pogłowie zwierząt gospodarskich (bez świń) Unasiennione krowy i jałowice
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • półrocze
2 Pogłowie zwierząt gospodarskich (bez świń) Unasiennione krowy i jałowice - pierwsze zabiegi
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • półrocze
3 Pogłowie zwierząt gospodarskich (bez świń) Unasiennione krowy i jałowice nasieniem buhajów testowanych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • półrocze
4 Pogłowie zwierząt gospodarskich (bez świń) Unasiennione krowy i jałowice nasieniem buhajów testowanych - pierwsze zabiegi
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • półrocze
5 Pogłowie zwierząt gospodarskich (bez świń) Unasiennione krowy i jałowice nasieniem buhajów dopuszczonych do rozrodu
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • półrocze
6 Pogłowie zwierząt gospodarskich (bez świń) Unasiennione krowy i jałowice nasieniem buhajów dopuszczonych do rozrodu - pierwsze zabiegi
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • półrocze
7 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • półrocze
8 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • półrocze