Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
R-r-zb - badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne PESEL Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
3 Dane adresowe i terytorialne Dane teleadresowe (składowe: Numer telefonu, Adres e-mail) Zmienna adresowa
 • 1 czerwca
4 Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych Powierzchnia gospodarstwa rolnego
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 1 czerwca
5 Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych Powierzchnia użytków rolnych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 1 czerwca
6 Zbiory upraw rolnych w gospodarstwach rolnych Zbiory ziemiopłodów
 • Gatunek i forma użytkowania roślin
Rozwiń grupowanie
 • dt
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Powierzchnia upraw rolnych w gospodarstwach rolnych Powierzchnia upraw
 • Gatunek i forma użytkowania roślin
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 1 czerwca
8 Dane adresowe i terytorialne Adres gospodarstwa rolnego (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu)
 • Siedziba użytkownika/gospodarstwa
Rozwiń grupowanie
Zmienna adresowa
 • 1 czerwca
9 Obciążenie respondentów Czas trwania wywiadu
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
10 Dane identyfikacyjne Numer gospodarstwa rolnego w operacie do badań rolniczych Zmienna identyfikacyjna
11 Zbiory upraw rolnych w gospodarstwach rolnych Sposób wykorzystania / przeznaczenia słomy
 • Gatunek i forma użytkowania roślin
 • Sposób wykorzystania słomy
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Dane identyfikacyjne Imię pierwsze użytkownika gospodarstwa rolnego Zmienna identyfikacyjna
13 Dane identyfikacyjne Imię drugie użytkownika gospodarstwa rolnego Zmienna identyfikacyjna
14 Dane identyfikacyjne Nazwisko użytkownika gospodarstwa rolnego Zmienna identyfikacyjna
15 Dane identyfikacyjne Nazwa gospodarstwa / jednostki Zmienna identyfikacyjna