Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
R-ZW-B - badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Dane teleadresowe (składowe: Numer telefonu, Adres e-mail) Zmienna adresowa
 • 1 czerwca
 • 1 grudnia
3 Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych Powierzchnia gospodarstwa rolnego
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 1 czerwca
 • 1 grudnia
4 Dane adresowe i terytorialne Adres gospodarstwa rolnego (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu)
 • Siedziba użytkownika/gospodarstwa
Rozwiń grupowanie
Zmienna adresowa
 • 1 czerwca
 • 1 grudnia
5 Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych Powierzchnia użytków rolnych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 1 czerwca
 • 1 grudnia
6 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
7 Produkcja i zagospodarowanie miodu Spożycie własne miodu pszczelego
 • kg
Zmienna ilościowa
 • od 1 grudnia roku ubiegłego do 30 listopada roku sprawozdawczego
8 Produkcja i zagospodarowanie miodu Zużycie produkcyjne miodu pszczelego
 • kg
Zmienna ilościowa
 • od 1 grudnia roku ubiegłego do 30 listopada roku sprawozdawczego
9 Produkcja i zagospodarowanie miodu Sprzedaż miodu pszczelego
 • kg
Zmienna ilościowa
 • od 1 grudnia roku ubiegłego do 30 listopada roku sprawozdawczego
10 Produkcja i zagospodarowanie miodu Produkcja miodu pszczelego
 • kg
Zmienna ilościowa
 • od 1 grudnia roku ubiegłego do 30 listopada roku sprawozdawczego
11 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
12 Produkcja i zagospodarowanie miodu Zapasy miodu pszczelego
 • kg
Zmienna ilościowa
 • 1 grudnia
 • 30 listopada
13 Pogłowie zwierząt gospodarskich (bez świń) Pień pszczeli
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 1 grudnia
14 Produkcja żywca drobiowego Ubój drobiu w rzeźni na zlecenie jednostki sprawozdawczej
 • Gatunek i kierunek użytkowania drobiu
Rozwiń grupowanie
 • dt
Zmienna ilościowa
 • od 1 czerwca do 30 listopada
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
15 Produkcja żywca drobiowego Ubój drobiu w gospodarstwie
 • Gatunek i kierunek użytkowania drobiu
Rozwiń grupowanie
 • dt
Zmienna ilościowa
 • od 1 czerwca do 30 listopada
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
16 Produkcja żywca drobiowego Sprzedaż drobiu na rzeź
 • Gatunek i kierunek użytkowania drobiu
Rozwiń grupowanie
 • dt
Zmienna ilościowa
 • od 1 czerwca do 30 listopada
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
17 Produkcja żywca drobiowego Produkcja żywca drobiowego
 • Gatunek i kierunek użytkowania drobiu
Rozwiń grupowanie
 • dt
Zmienna ilościowa
 • od 1 czerwca do 30 listopada
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
18 Produkcja i zagospodarowanie jaj Spożycie własne jaj kurzych
 • tys. szt.
Zmienna ilościowa
 • od 1 czerwca do 30 listopada
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
19 Produkcja i zagospodarowanie jaj Zużycie produkcyjne jaj kurzych
 • Kierunek wykorzystania jaj
Rozwiń grupowanie
 • tys. szt.
Zmienna ilościowa
 • od 1 czerwca do 30 listopada
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
20 Produkcja i zagospodarowanie jaj Sprzedaż jaj kurzych
 • Kierunek wykorzystania jaj
Rozwiń grupowanie
 • tys. szt.
Zmienna ilościowa
 • od 1 czerwca do 30 listopada
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
21 Produkcja i zagospodarowanie jaj Produkcja jaj kurzych
 • Kierunek wykorzystania jaj
Rozwiń grupowanie
 • tys. szt.
Zmienna ilościowa
 • od 1 czerwca do 30 listopada
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
22 Produkcja i zagospodarowanie jaj Zapasy jaj kurzych
 • Kierunek wykorzystania jaj
Rozwiń grupowanie
 • tys. szt.
Zmienna ilościowa
 • 1 czerwca
 • 1 grudnia
 • 30 listopada
 • 31 maja
23 Pogłowie zwierząt gospodarskich (bez świń) Drób
 • Gatunek i kierunek użytkowania drobiu
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 1 czerwca
 • 1 grudnia
24 Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym Gospodarstwo rolne prowadzące chów i / lub hodowlę drobiu Zmienna jakościowa
 • od 1 czerwca do 30 listopada
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
25 Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym Gospodarstwo rolne prowadzące chów i / lub hodowlę drobiu Zmienna jakościowa
 • 1 czerwca
 • 1 grudnia
26 Produkcja wełny Wykorzystanie wełny owczej na potrzeby własne
 • kg
Zmienna ilościowa
 • od 1 czerwca do 30 listopada
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
27 Produkcja wełny Straty wełny owczej
 • kg
Zmienna ilościowa
 • od 1 czerwca do 30 listopada
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
28 Produkcja wełny Sprzedaż wełny owczej
 • kg
Zmienna ilościowa
 • od 1 czerwca do 30 listopada
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
29 Produkcja wełny Produkcja wełny owczej
 • kg
Zmienna ilościowa
 • od 1 czerwca do 30 listopada
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
30 Produkcja wełny Zapasy wełny owczej
 • kg
Zmienna ilościowa
 • 1 czerwca
 • 1 grudnia
 • 30 listopada
 • 31 maja
31 Produkcja żywca baraniego Pozostałe rozchody owiec
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od 1 czerwca do 30 listopada
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
32 Produkcja żywca baraniego Sprzedaż owiec do dalszego chowu
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od 1 czerwca do 30 listopada
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
33 Produkcja żywca baraniego Ubój owiec w gospodarstwie
 • Wiek, płeć i kierunek użytkowania
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • kg
Zmienna ilościowa
 • od 1 czerwca do 30 listopada
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
34 Produkcja żywca baraniego Ubój owiec w rzeźni na zlecenie jednostki sprawozdawczej
 • Wiek, płeć i kierunek użytkowania
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • kg
Zmienna ilościowa
 • od 1 czerwca do 30 listopada
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
35 Produkcja żywca baraniego Sprzedaż owiec na rzeź
 • Wiek, płeć i kierunek użytkowania
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • kg
Zmienna ilościowa
 • od 1 czerwca do 30 listopada
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
36 Produkcja żywca baraniego Padnięcia owiec
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od 1 czerwca do 30 listopada
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
37 Produkcja żywca baraniego Przychody owiec z zakupu i z innych źródeł
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od 1 czerwca do 30 listopada
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
38 Produkcja żywca baraniego Urodzenia jagniąt
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od 1 czerwca do 30 listopada
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
39 Pogłowie zwierząt gospodarskich (bez świń) Owce
 • Wiek, płeć i kierunek użytkowania
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 1 grudnia
 • 1 czerwca
40 Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym Gospodarstwo prowadzące chów i / lub hodowlę owiec Zmienna jakościowa
 • od 1 czerwca do 30 listopada
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
41 Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym Gospodarstwo prowadzące chów i / lub hodowlę owiec Zmienna jakościowa
 • 1 czerwca
 • 1 grudnia
42 Produkcja i zagospodarowanie mleka krowiego Spożycie własne mleka krowiego
 • tys. l
Zmienna ilościowa
 • od 1 czerwca do 30 listopada
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
43 Produkcja i zagospodarowanie mleka krowiego Zużycie produkcyjne mleka krowiego
 • tys. l
Zmienna ilościowa
 • od 1 czerwca do 30 listopada
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
44 Produkcja i zagospodarowanie mleka krowiego Sprzedaż mleka krowiego
 • tys. l
Zmienna ilościowa
 • od 1 czerwca do 30 listopada
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
45 Produkcja i zagospodarowanie mleka krowiego Produkcja mleka krowiego
 • tys. l
Zmienna ilościowa
 • od 1 czerwca do 30 listopada
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
46 Produkcja żywca wołowego Pozostałe rozchody bydła
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od 1 czerwca do 30 listopada
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
47 Produkcja żywca wołowego Sprzedaż bydła do dalszego chowu
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od 1 czerwca do 30 listopada
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
48 Produkcja żywca wołowego Ubój cieląt w gospodarstwie
 • szt.
 • kg
Zmienna ilościowa
 • od 1 czerwca do 30 listopada
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
49 Produkcja żywca wołowego Ubój w bydła rzeźni na zlecenie jednostki sprawozdawczej
 • Wiek, płeć i kierunek użytkowania
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • kg
Zmienna ilościowa
 • od 1 czerwca do 30 listopada
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
50 Produkcja żywca wołowego Sprzedaż bydła na rzeź
 • Wiek, płeć i kierunek użytkowania
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • kg
Zmienna ilościowa
 • od 1 czerwca do 30 listopada
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
51 Produkcja żywca wołowego Padnięcia bydła
 • Wiek, płeć i kierunek użytkowania
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od 1 czerwca do 30 listopada
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
52 Produkcja żywca wołowego Przychody bydła z zakupu i innych źródeł
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od 1 czerwca do 30 listopada
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
53 Produkcja żywca wołowego Urodzenia cieląt
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od 1 czerwca do 30 listopada
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
54 Pogłowie zwierząt gospodarskich (bez świń) Bydło
 • Wiek, pleć i kierunek użytkowania
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 1 czerwca
 • 1 grudnia
55 Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym Gospodarstwo rolne prowadzące chów i / lub hodowlę bydła Zmienna jakościowa
 • od 1 czerwca do 30 listopada
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
56 Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym Gospodarstwo rolne prowadzące chów i / lub hodowlę bydła Zmienna jakościowa
 • 1 czerwca
 • 1 grudnia
57 Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym Gospodarstwo rolne prowadzące chów / hodowlę zwierząt gospodarskich Zmienna jakościowa
 • od 1 czerwca do 30 listopada
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
58 Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym Gospodarstwo rolne prowadzące chów / hodowlę zwierząt gospodarskich Zmienna jakościowa
 • 1 czerwca
 • 1 grudnia
59 Dane identyfikacyjne Numer gospodarstwa rolnego w operacie do badań rolniczych Zmienna identyfikacyjna
60 Cechy organizacyjno-prawne Status prawny Zmienna jakościowa
 • 1 czerwca
 • 1 grudnia
61 Dane identyfikacyjne Nazwa gospodarstwa / jednostki Zmienna identyfikacyjna
62 Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym Systemy utrzymania bydła w gospodarstwie rolnym Zmienna jakościowa
 • 1 grudnia
63 Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym Systemy utrzymania drobiu w gospodarstwie rolnym Zmienna jakościowa
 • 1 grudnia