Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
R-ZW-S - badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Cechy organizacyjno-prawne Status prawny Zmienna jakościowa
 • 1 czerwca
 • 1 grudnia
 • 1 marca
2 Dane identyfikacyjne PESEL Zmienna identyfikacyjna
3 Dane adresowe i terytorialne Adres gospodarstwa rolnego (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu)
 • Siedziba użytkownika/gospodarstwa
Rozwiń grupowanie
Zmienna adresowa
 • 1 czerwca
 • 1 grudnia
 • 1 marca
4 Dane adresowe i terytorialne Dane teleadresowe (składowe: Numer telefonu, Adres e-mail) Zmienna adresowa
 • 1 czerwca
 • 1 grudnia
 • 1 marca
5 Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych Powierzchnia gospodarstwa rolnego
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 1 czerwca
 • 1 grudnia
 • 1 marca
6 Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych Powierzchnia użytków rolnych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 1 czerwca
 • 1 grudnia
 • 1 marca
7 Ceny w rolnictwie Najczęściej występująca opłata za wydzierżawione użytki rolne
 • Jakość wybranych użytków rolnych
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • kwartał
8 Dane identyfikacyjne Numer gospodarstwa rolnego w operacie do badań rolniczych Zmienna identyfikacyjna
9 Ceny w rolnictwie Najczęściej występująca cena zakupu / sprzedaży użytków rolnych
 • Jakość wybranych użytków rolnych
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • kwartał
10 Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym Gospodarstwo rolne prowadzące chów i / lub hodowlę świń Zmienna jakościowa
 • 1 czerwca
 • 1 grudnia
 • 1 marca
11 Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym Gospodarstwo rolne prowadzące chów i / lub hodowlę świń Zmienna jakościowa
 • od 1 czerwca do 30 listopada
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
12 Pogłowie świń Świnie - Trzoda chlewna
 • Waga, płeć i kierunek użytkowania
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 1 czerwca
 • 1 grudnia
13 Produkcja żywca wieprzowego Przychody świń z zakupu i innych źródeł
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od 1 czerwca do 30 listopada
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
14 Produkcja żywca wieprzowego Urodzenia prosiąt
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od 1 czerwca do 30 listopada
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
15 Produkcja żywca wieprzowego Padnięcia świń
 • Waga, płeć i kierunek wykorzystania
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od 1 czerwca do 30 listopada
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
16 Produkcja żywca wieprzowego Ubój świń w gospodarstwie
 • szt.
 • kg
Zmienna ilościowa
 • od 1 czerwca do 30 listopada
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
17 Produkcja żywca wieprzowego Sprzedaż świń na rzeź do jednostek skupu
 • szt.
 • kg
Zmienna ilościowa
 • od 1 czerwca do 30 listopada
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
18 Produkcja żywca wieprzowego Ubój świń w rzeźni na zlecenie rolnika
 • szt.
 • kg
Zmienna ilościowa
 • od 1 czerwca do 30 listopada
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
19 Produkcja żywca wieprzowego Sprzedaż świń do dalszego chowu
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od 1 czerwca do 30 listopada
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
20 Produkcja żywca wieprzowego Pozostałe rozchody świń
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od 1 czerwca do 30 listopada
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
21 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
22 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
23 Dane identyfikacyjne Imię pierwsze użytkownika gospodarstwa rolnego Zmienna identyfikacyjna
24 Dane identyfikacyjne Imię drugie użytkownika gospodarstwa rolnego Zmienna identyfikacyjna
25 Dane identyfikacyjne Nazwisko użytkownika gospodarstwa rolnego Zmienna identyfikacyjna
26 Dane identyfikacyjne Nazwa gospodarstwa / jednostki Zmienna identyfikacyjna
27 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
28 Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym Systemy utrzymania świń w gospodarstwie rolnym Zmienna jakościowa
 • 1 marca