Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
SSI-01 - sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Czy przedsiębiorstwo wykorzystuje komputery? Zmienna jakościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
2 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Przedsiębiorstwa posiadające dostęp do Internetu Zmienna jakościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
3 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Proszę podać liczbę pracowników wykorzystujących w swojej pracy komputery z dostępem do Internetu w celach biznesowych.
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
4 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Czy w celu łączenia się z Internetem przedsiębiorstwo wykorzystuje łącze w technologii DSL lub inne stałe łącza szerokopasmowe (np. ADSL, SDSL, VDSL, sieć światłowodową, sieć telewizji kablowej, publiczne WiFi)? Zmienna jakościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
5 Obciążenie respondentów Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie sprawozdania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
6 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Czy przedsiębiorstwo wyposaża pracowników w urządzenia przenośne (np. laptopy, tablety, smartfony) pozwalające na mobilne połączenie z Internetem? Zmienna jakościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Proszę podać liczbę pracowników wyposażonych w urządzenia przenośne zapewnione przez przedsiębiorstwo, pozwalające na mobilne połączenie z Internetem w celach biznesowych (np. laptopy, tablety, smartfony).
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
8 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Czy przedsiębiorstwo wyposaża pracowników w urządzenia przenośne pozwalające na mobilne połączenie z Internetem w celu:
 • Cele wykorzystania urządzeń przenośnych
Rozwiń grupowanie
 • Tak
Zmienna jakościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
9 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Czy przedsiębiorstwo płaci za reklamę w Internecie? Zmienna jakościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
10 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Czy przedsiębiorstwo płaci za reklamę w Internecie wykorzystującą którąkolwiek z następujących metod:
 • Rodzaje reklamy w Internecie
Rozwiń grupowanie
 • Tak/Nie
Zmienna jakościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
11 Obciążenie respondentów Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych na potrzeby wypełnianego sprawozdania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
12 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Przedsiębiorstwa wysyłające faktury
 • Rodzaje faktur
Rozwiń grupowanie
 • Tak/Nie
Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
13 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Przedsiębiorstwa otrzymujące zamówienia przez strony internetowe lub aplikacje mobilne
 • Sposoby otrzymywania zamówień poprzez strony internetowe lub aplikacje mobilne
 • Kraje zakupu/sprzedaży nowych technologii
Rozwiń grupowanie
 • Tak/Nie
Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
14 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Przychody ze sprzedaży poprzez strony internetowe lub aplikacje mobilne
 • Sposoby otrzymywania zamówień poprzez strony internetowe lub aplikacje mobilne
 • Rodzaje klientów składających zamówienia prezz strony internetowe lub aplikacje mobilne
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
15 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Przedsiębiorstwa otrzymujące zamówienia poprzez wiadomości typu EDI
 • Kraje zakupu/sprzedaży nowych technologii
Rozwiń grupowanie
 • Tak/Nie
Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
16 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Przychody ze sprzedaży poprzez wiadomości typu EDI
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
17 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Przedsiębiorstwa wykorzystujące Internet w kontaktach z administracją publiczną
 • Sposoby korzystania z e-administracji
 • Cele wykorzystania Internetu w kontaktach z administracją publiczną
Rozwiń grupowanie
 • Tak/Nie
Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
18 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Nakłady na sprzęt informatyczny w przedsiębiorstwach
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
19 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Przedsiębiorstwa ponoszące nakłady na sprzęt informatyczny Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
20 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Przedsiębiorstwa ponoszące nakłady na sprzęt telekomunikacyjny Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
21 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Nakłady na sprzęt telekomunikacyjny w przedsiębiorstwach
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
22 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Przedsiębiorstwa ponoszące wydatki na leasing finansowy urządzeń ICT Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
23 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Nakłady na leasing finansowy urzadzeń ICT
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
24 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Przedsiębiorstwa ponoszące nakłady na oprogramowanie Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
25 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Naklady na oprogramowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
26 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
27 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
28 Cechy organizacyjno-prawne Stan aktywności prawnej i ekonomicznej Zmienna jakościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
29 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
30 Przychody przedsiębiorstw handlowych Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w handlu (bez VAT)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
31 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący z wyższym wykształceniem
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
32 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Czy przedsiębiorstwo wykorzystuje którekolwiek z niżej wymienionych mediów społecznościowych?
 • Rodzaje mediów społecznościowych
Rozwiń grupowanie
 • Tak/Nie
Zmienna jakościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
33 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Czy przedsiębiorstwo wykorzystuje którekolwiek z wyżej wymienionych mediów społecznościowych w celu:
 • Cel korzystania z mediów społecznościowych
Rozwiń grupowanie
 • Tak/Nie
Zmienna jakościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
34 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Czy przedsiębiorstwo wykorzystuje oprogramowanie ERP? Zmienna jakościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
35 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Czy przedsiębiorstwo wykorzystuje oprogramowanie do zarządzania informacjami o klientach (tzw. CRM) pozwalające na:
 • Funkcjonalności CRM
Rozwiń grupowanie
 • Tak/Nie
Zmienna jakościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
36 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Przedsiębiorstwa posiadające wdrożone środki bezpieczeństwa ICT
 • Środki bezpieczeństwa ICT
Rozwiń grupowanie
 • Tak/Nie
Zmienna jakościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
37 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Przedsiębiorstwa informujące pracowników o zagrożeniach związanych z bezpieczeństwem ICT
 • Sposoby informowania pracowników o ich obowiązkach związanych z bezpieczeństwem ICT
Rozwiń grupowanie
 • Tak/Nie
Zmienna jakościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
38 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Zadania w zakresie bezpieczeństwa ICT
 • Podmioty wykonujące zadania związane z ICT
Rozwiń grupowanie
 • Tak/Nie
Zmienna jakościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
39 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Przedsiębiorstwa posiadające dokumenty dotyczące środków bezpieczeństwa ICT
 • Okresy czasu: godziny/dni/miesiące/lata -lista standardowa "wiek"
Rozwiń grupowanie
 • Tak/Nie
Zmienna jakościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
40 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Przedsiębiorstwa doświadczające incydentów związanych z bezpieczeństwem ICT
 • Rodzaje skutków w następstwie incydentów związanych z bezpieczeństwem ICT
Rozwiń grupowanie
 • Tak/Nie
Zmienna jakościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
41 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Przedsiębiorstwa posiadające ubezpieczenie od skutków incydentów związanych z bezpieczeństwem ICT Zmienna jakościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
42 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Przedsiębiorstwa doświadczające trudności przy sprzedaży przez Internet do innych krajów UE
 • Rodzaje trudności/barier w sprzedaży przez Internet do innych krajów Unii Europejskiej
Rozwiń grupowanie
 • Tak/Nie
Zmienna jakościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego