Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
SSI-10I - wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych. Kwestionariusz indywidualny
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Do jakich celów wykorzystywał(a) Pan / Pani Internet w sprawach prywatnych w ciągu ostatnich 3 miesięcy: Zmienna jakościowa
 • ostatnie trzy miesiące
2 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Czy znalazł(a) Pan / Pani płatne zlecenie poprzez pośredniczące strony internetowe lub aplikacje (np. TakeTask, Sir Local, Upwork, TaskRabbit, Freelancer, Amazon Mechanical Turk) w ciągu ostatnich 12 miesięcy? (wyłączając strony internetowe agencji pracy tymczasowej / agencji zatrudnienia) Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
3 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Czy korzystał(a) Pan / Pani z jakiejkolwiek strony internetowej lub aplikacji w celu zorganizowania transportu (np. samochodem) od innej prywatnej osoby w ciągu ostatnich 12 miesięcy? Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
4 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Czy korzystał(a) Pan / Pani z jakiejkolwiek strony internetowej lub aplikacji w celu zorganizowania zakwaterowania (np. wynajęcie pokoju, apartamentu, domu, domku letniskowego) od innej prywatnej osoby w ciągu ostatnich 12 miesięcy? Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
5 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Czy w ciągu ostatnich 3 miesięcy korzystał(a) Pan / Pani z przestrzeni dyskowej (chmury) w Internecie do zapisywania dokumentów, obrazów, plików muzycznych, plików wideo lub innych plików w celach prywatnych (np. Google Drive, Dropbox, Windows OneDrive (wcześniej Skydrive), iCloud, Amazon Cloud Drive)? Zmienna jakościowa
 • ostatnie trzy miesiące
6 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Czy korzystał(a) Pan / Pani z któregoś z poniżej wymienionych urządzeń przenośnych w celu połączenia się z Internetem poza domem lub miejscem pracy w ciągu ostatnich 3 miesięcy? Zmienna jakościowa
 • ostatnie trzy miesiące
7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Jak często przeciętnie korzystał(a) Pan / Pani z Internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy? Zmienna jakościowa
 • ostatnie trzy miesiące
8 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Kiedy ostatnio korzystał(a) Pan / Pani z Internetu? Zmienna jakościowa
 • rok
9 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Gdzie korzystał(a) Pan / Pani z komputera w ciągu ostatnich 3 miesięcy? Zmienna jakościowa
 • ostatnie trzy miesiące
10 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Z jakich powodów nie dokonywał(a) Pan / Pani zakupu lub zamówienia dóbr lub usług przez Internet w ciągu ostatnich 12 miesięcy? Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
11 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Czy posiada Pan / Pani konto w serwisie Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP)? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
12 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Które z niżej wymienionych produktów, które Pan / Pani kupił(a) lub zamówił(a) przez Internet były bezpośrednio pobrane bądź dostępne przez stronę internetową lub aplikację w ciągu ostatnich 12 miesięcy? Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
13 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Czy doświadczył(a) Pan / Pani straty finansowej będącej wynikiem kradzieży tożsamości, otrzymywania fałszywych wiadomości lub przekierowywania na fałszywe strony internetowe wyłudzające dane w ciągu ostatnich 12 miesięcy? Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
14 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Czy wykonuje Pan / Pani kopie zapasowe plików (dokumentów, obrazów itp.) i przechowuje je na zewnętrznym nośniku danych lub w przestrzeni dyskowej (chmurze) w Internecie w celach prywatnych? Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
15 Obciążenie respondentów Czas trwania wywiadu
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
16 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Data sporządzenia / sprawdzenia Zmienna określająca czas
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
17 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Ile razy dokonywał(a) Pan / Pani zamówienia lub zakupu przez Internet towarów lub usług do użytku prywatnego w ciągu ostatnich 3 miesięcy?
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • ostatnie trzy miesiące
18 Świadczenia z pomocy społecznej Korzystanie ze świadczeń z pomocy społecznej Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
19 Obywatelstwo, kraj urodzenia Kraj urodzenia Zmienna opisowa
 • dzień zdarzenia
20 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Łączna liczba wizyt ankietera w wylosowanym mieszkaniu
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
21 Niepełnosprawni według stopnia niepełnosprawności Niepełnosprawność Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
22 Dane identyfikacyjne Numer ankietera Zmienna identyfikacyjna
23 Dane identyfikacyjne Numer osoby Zmienna identyfikacyjna
24 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Numer telefonu - respondent (składowe: Numer telefonu, ) Zmienna adresowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
25 Obywatelstwo, kraj urodzenia Obywatelstwo Zmienna opisowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
26 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Od jakich sprzedawców kupował(a) lub zamawiał(a) Pan / Pani przez Internet towary lub usługi do użytku prywatnego w ciągu ostatnich 12 miesięcy? Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
27 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Kiedy ostatnio kupował(a) Pan / Pani przez Internet towary lub usługi przeznaczone do użytku prywatnego? Zmienna jakościowa
 • rok
28 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Które z niżej wymienionych towarów lub usług przeznaczonych do użytku prywatnego kupił(a) lub zamówił(a) Pan / Pani przez Internet w ciągu ostatnich 12 miesięcy? Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
29 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Czy wykonywał(a) Pan / Pani jedną z następujących czynności finansowych przez Internet w celach prywatnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy? Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
30 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Z jakich powodów nie wysyłał(a) Pan / Pani przez Internet wypełnionych formularzy urzędowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy? Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
31 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy wykorzystywał(a) Pan / Pani Internet do kontaktów z jednostkami administracji publicznej w celach prywatnych do wykonywania następujących czynności? Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
32 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Gdzie korzystał(a) Pan / Pani z Internetu (niezależnie od formy dostępu) w ciągu ostatnich 3 miesięcy? Zmienna jakościowa
 • ostatnie trzy miesiące
33 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Z jakich powodów nie korzystał(a) Pan / Pani z Internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy? Zmienna jakościowa
 • ostatnie trzy miesiące
34 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Czy dochody uzyskiwane ze zlecenia znalezionego poprzez pośredniczące strony internetowe lub aplikacje stanowią: Zmienna jakościowa
 • rok
35 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Kiedy ostatnio korzystał(a) Pan / Pani z komputera (dowolnego typu) w dowolnym miejscu? Zmienna jakościowa
 • rok
36 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Jak często przeciętnie korzystał(a) Pan / Pani z komputera w ciągu ostatnich 3 miesięcy? Zmienna jakościowa
 • ostatnie trzy miesiące
37 Cechy demograficzne osób Płeć Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
38 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Poziom wykształcenia Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
39 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Przyczyna niepodjęcia badania Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
40 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Przyczyna odmowy Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
41 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Realizacja wywiadu indywidualnego Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
42 Aktywność ekonomiczna Rodzaj działalności głównego miejsca pracy Zmienna opisowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
43 Aktywność ekonomiczna Rodzaj działalności głównego miejsca pracy Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
44 Aktywność ekonomiczna Status na rynku pracy Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
45 Pracujący, w tym zatrudnieni Status zatrudnienia Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
46 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Które z niżej wymienionych czynności Pan / Pani wykonywał(a) korzystając z komputera lub urządzenia przenośnegoa) w ciągu ostatnich 12 miesięcy? Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
47 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Które z niżej wymienionych czynności związanych z oprogramowaniem wykonywał(a) Pan / Pani w ciągu ostatnich 12 miesięcy? Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
48 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Uwagi ankietera Zmienna opisowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
49 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Proszę oszacować łączną wartość towarów lub usług zakupionych lub zamówionych przez Internet do użytku prywatnego (z wyłączeniem zakupu akcji lub obligacji lub innych usług finansowych).
Zmienna ilościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
50 Cechy demograficzne osób Wiek Zmienna opisowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
51 Aktywność ekonomiczna Zawód wykonywany Zmienna opisowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
52 Aktywność ekonomiczna Zawód wykonywany Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
53 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Czy wykonywał(a) Pan / Pani przez Internet którekolwiek z poniższych czynności związanych z uczeniem się w celach edukacyjnych, zawodowych lub prywatnych w ciągu ostatnich 3 miesięcy? Zmienna jakościowa
 • ostatnie trzy miesiące
54 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Czy napotkał(a) Pan / Pani któryś z poniższych problemów podczas dokonywania zakupu lub zamówienia dóbr lub usług przez Internet w ciągu ostatnich 12 miesięcy? Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
55 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Czy doświadczył(a) Pan / Pani któregoś z poniższych problemów dotyczących bezpieczeństwa podczas korzystania z Internetu do prywatnych celów w ciągu ostatnich 12 miesięcy? Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
56 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Czy obawy dotyczące bezpieczeństwa ograniczyły lub powstrzymały Pana / Panią od wykonywania następujących czynności przez Internet w celach prywatnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy? Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
57 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Czy korzystał(a) Pan / Pani z Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP) w ciągu ostatnich 3 miesięcy? Zmienna jakościowa
 • ostatnie trzy miesiące
58 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Czy posiada Pan / Pani konto na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS PUE)? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
59 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Czy korzystał(a) Pan / Pani z Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS PUE) w ciągu ostatnich 3 miesięcy? Zmienna jakościowa
 • ostatnie trzy miesiące