Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
TD-E - kwestionariusz tygodniowy o przewozach ładunków pojazdem samochodowym
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Rodzaj prowadzonej działalności Przeważający rodzaj prowadzonej działalności Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
3 Eksploatacja pojazdów drogowych Czy pojazd o podanym wyżej numerze rejestracyjnym był użytkowany przez Państwa w tygodniu sprawozdawczym? Zmienna jakościowa
 • tydzień
4 Eksploatacja pojazdów drogowych Z jakiego powodu pojazd nie był użytkowany w tygodniu sprawozdawczym do przewozu ładunków? Zmienna jakościowa
 • tydzień
5 Eksploatacja pojazdów drogowych Z jakiego powodu pojazd nie był użytkowany w tygodniu sprawozdawczym do przewozu ładunków? Zmienna jakościowa
 • tydzień
6 Eksploatacja pojazdów drogowych Nieużytkowanie pojazdu Zmienna określająca czas
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
7 Dane identyfikacyjne Nazwa użytkownika pojazdu Zmienna identyfikacyjna
8 Dane adresowe i terytorialne Adres użytkownika pojazdu (składowe: Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, ) Zmienna adresowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
9 Parametry techniczne pojazdów drogowych Rok produkcji pojazdów samochodowych Zmienna określająca czas
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
10 Parametry techniczne pojazdów drogowych Osie w pojazdach drogowych
 • Rodzaj pojazdu
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
11 Parametry techniczne pojazdów drogowych Dopuszczalna masa całkowita pojazdów drogowych
 • Rodzaj pojazdu
Rozwiń grupowanie
 • kg
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
12 Parametry techniczne pojazdów drogowych Ładowność pojazdów drogowych
 • Rodzaj pojazdu
Rozwiń grupowanie
 • kg
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
13 Parametry techniczne pojazdów drogowych Klasa emisja spalin EURO
 • Samochód ciężarowy/Ciągnik siodłowy
Rozwiń grupowanie
 • Klasa EURO
Zmienna jakościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
14 Parametry techniczne pojazdów drogowych Rodzaj nadwozia pojazdów drogowych Zmienna jakościowa
 • tydzień
15 Eksploatacja pojazdów drogowych Stan licznika pojazdów samochodowych
 • km
Zmienna ilościowa
 • poprzedni tydzień
16 Eksploatacja pojazdów drogowych Stan licznika pojazdów samochodowych
 • km
Zmienna ilościowa
 • następny tydzień
17 Parametry techniczne pojazdów drogowych Rodzaj stosowanego paliwa pojazdów samochodowych Zmienna jakościowa
 • tydzień
18 Parametry techniczne pojazdów drogowych Średnie zużycie paliwa na 100 km
 • l
Zmienna ilościowa
 • tydzień
19 Organizacja transportu drogowego Do jakiej formy organizacyjnej transportu był najczęściej wykorzystywany pojazd w tygodniu sprawozdawczym? Zmienna jakościowa
 • tydzień
20 Przewozy ładunków Przewozy ładunków
 • Transport drogowy
 • Załadunek/Wyładunek
 • Lp.
Rozwiń grupowanie
Zmienna określająca czas
 • tydzień
21 Przewozy ładunków Przewozy ładunków
 • Lp.
Rozwiń grupowanie
 • Stopień załadowania pojazdu
Zmienna jakościowa
 • tydzień
22 Przewozy ładunków Waga brutto (masa) ładunków
 • Transport drogowy
 • Załadunek/Wyładunek
 • Lp.
Rozwiń grupowanie
 • kg
Zmienna ilościowa
 • tydzień
23 Przewozy ładunków Przewozy ładunków
 • Lp.
Rozwiń grupowanie
 • Kraje tranzytowe
Zmienna jakościowa
 • tydzień
24 Przewozy ładunków Przewozy ładunków
 • Transport intermodalny
 • Lp.
 • Załadunek/Wyładunek
Rozwiń grupowanie
 • Środek transportu
Zmienna jakościowa
 • tydzień
25 Eksploatacja pojazdów drogowych Przebiegi pojazdów samochodowych
 • Rodzaj przebiegu
 • Rodzaj terytorium
 • Lp.
Rozwiń grupowanie
 • km
Zmienna ilościowa
 • tydzień
26 Eksploatacja pojazdów drogowych Jazdy w przewozach wahadłowych
 • Lp.
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • tydzień
27 Eksploatacja pojazdów drogowych Przystanki w przewozach dystrybucyjnych
 • Lp.
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • tydzień
28 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
29 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety