Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
zał. DG-1 - załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
  • min
Zmienna ilościowa
  • wypełnienie sprawozdania / ankiety
2 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
  • min
Zmienna ilościowa
  • wypełnienie sprawozdania / ankiety
3 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
4 Produkcja budowlano-montażowa Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych
  • klasyfikacja PKOB
  • sprzedaż produkcji budowlano-montażowej
Rozwiń grupowanie
  • tys. PLN
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca kwartału
5 Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Występowanie znaczących zmian Zmienna jakościowa
  • kwartał