Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
załącznik nr 1 do R-08 - sprawozdanie o powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Powierzchnia upraw ogrodniczych w gospodarstwach rolnych Powierzchnia osłon
 • Rodzaje osłon
Rozwiń grupowanie
 • m2
Zmienna ilościowa
 • 30 czerwca
3 Powierzchnia upraw ogrodniczych w gospodarstwach rolnych Powierzchnia upraw pod osłonami
 • Rodzaje osłon wykorzystywanych pod uprawy ogrodnicze
 • Uprawy pod osłonami-powierzchnia
Rozwiń grupowanie
 • m2
Zmienna ilościowa
 • jesienny
 • wiosna
4 Powierzchnia upraw ogrodniczych w gospodarstwach rolnych Powierzchnia kwiatów pod osłonami
 • Rodzaje osłon wykorzystywanych pod uprawy ogrodnicze
Rozwiń grupowanie
 • m2
Zmienna ilościowa
 • jesienny
 • wiosna
5 Zbiory upraw ogrodniczych w gospodarstwach rolnych Zbiory spod osłon
 • Rodzaje osłon wykorzystywanych pod uprawy ogrodnicze
 • Uprawy pod osłonami-zbiory
Rozwiń grupowanie
 • dt
Zmienna ilościowa
 • jesienny
 • wiosna
6 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
7 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety