Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
załącznik nr 1 do sprawozdania MRPiPS-01 - bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Rejestracja bezrobotnych
 • Płeć
 • Wiek - grupy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
2 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Rejestracja bezrobotnych
 • Płeć
 • Wiek - grupy
 • W szczególnej sytuacji 3
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
3 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Rejestracja bezrobotnych
 • Płeć
 • powyżej 50 roku życia
 • Wiek - grupy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
4 Poszukiwanie pracy Poszukujący pracy w urzędach pracy
 • Płeć
 • Wiek - grupy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
5 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Rejestracja bezrobotnych
 • Płeć
 • powyżej 50 roku życia
 • Staż pracy w latach
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
6 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Rejestracja bezrobotnych
 • Płeć
 • Staż pracy w latach
 • W szczególnej sytuacji 3
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
7 Poszukiwanie pracy Poszukujący pracy w urzędach pracy
 • Płeć
 • Staż pracy w latach
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
8 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Rejestracja bezrobotnych
 • Płeć
 • Staż pracy w latach
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
9 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Rejestracja bezrobotnych
 • Płeć
 • Czas pozostawania bez pracy w miesiącach
 • Staż pracy w latach
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
10 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Rejestracja bezrobotnych
 • Do 12 miesięcy od ukończenia szkoły
 • Płeć
 • Wiek - grupy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
11 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
12 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety