Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
Z-KS - karta statystyczna strajku
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Strajki. Spory zbiorowe Karta dotyczy strajku: rozpoczętego Zmienna określająca czas
 • dzień zdarzenia
2 Strajki. Spory zbiorowe Karta dotyczy strajku zakończonego (zawieszonego) Zmienna określająca czas
 • dzień zdarzenia
3 Strajki. Spory zbiorowe Liczba zatrudnionych w jednostce sprawozdawczej według stanu w dniu rozpoczęcia strajku
 • ogółem, z ogółem kobiety
 • w tym pracownicy na stanowiskach robotniczych i pokrewnych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
4 Strajki. Spory zbiorowe Strajk był ogłoszony przez: Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
5 Strajki. Spory zbiorowe Strajk był ogłoszony przy zachowaniu procedury rozwiązywania konfliktów: Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
6 Strajki. Spory zbiorowe Charakter strajku: Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
7 Strajki. Spory zbiorowe Przyczyny strajku Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
8 Strajki. Spory zbiorowe Czas trwania strajku
 • mniej niż 24 godziny
Rozwiń grupowanie
 • h
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
9 Strajki. Spory zbiorowe Czas trwania strajku
 • 1 dzień i więcej
Rozwiń grupowanie
 • dz.
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
10 Strajki. Spory zbiorowe W strajku uczestniczyło
 • ogółem, z ogółem kobiety
 • w tym pracownicy na stanowiskach robotniczych i pokrewnych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
11 Strajki. Spory zbiorowe Główne postulaty strajkujących Zmienna opisowa
 • dzień zdarzenia
12 Strajki. Spory zbiorowe Liczba pracowników nieuczestniczących bezpośrednio w strajku, a niewykonujących pracy z powodu trwania strajku
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
13 Strajki. Spory zbiorowe Czas nieprzepracowany przez pracowników nieuczestniczących bezpośrednio w strajku, a niewykonujących pracy z powodu trwania strajku
 • rob h
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
14 Strajki. Spory zbiorowe Czas nieprzepracowany przez pracowników uczestniczących w strajku
 • ogółem, z ogółem kobiety
 • w tym pracownicy na stanowiskach robotniczych i pokrewnych
Rozwiń grupowanie
 • rob h
 • roboczodzień
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
15 Obciążenie respondentów Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
16 Obciążenie respondentów Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
17 Dane identyfikacyjne Numer identyfikacyjny - REGON Zmienna identyfikacyjna
18 Rodzaj prowadzonej działalności Symbol rodzaju działalności przeważającej wg PKD2007 Zmienna identyfikacyjna