Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
EHIS-2 - europejskie ankietowe badanie zdrowia. Kwestionariusz indywidualny dla osoby dorosłej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Aktywność fizyczna W typowym tygodniu, przez ile dni wykonuje Pan / Pani ćwiczenia fizyczne na siłowni, tj. ćwiczenia specjalnie opracowane dla wzmocnienia mięśni, np. oporowe lub siłowe
 • dz.
Zmienna ilościowa
 • tydzień
2 Aktywność fizyczna Ile czasu łącznie spędza Pan / Pani na uprawianiu sportów, fitnessu, rekreacyjnej aktywności fizycznej lub na siłowni w czasie wolnym w zwykłym tygodniu?
 • h
 • min
Zmienna ilościowa
 • tydzień
3 Aktywność fizyczna W zwykłym tygodniu, przez ile dni uprawia Pan / Pani sporty, fitness, inną rekreacyjną aktywność fizyczną lub ćwiczy na siłowni przez co najmniej 10 minut bez przerwy?
 • dz.
Zmienna ilościowa
 • tydzień
4 Aktywność fizyczna Jak długo jeździ Pan / Pani zwykle na rowerze, aby dotrzeć do różnych miejsc i / lub z nich powrócić w przeciętnym dniu Zmienna jakościowa
 • tydzień
5 Aktywność fizyczna Jak długo zwykle chodzi Pan / Pani, aby dotrzeć do różnych miejsc i / lub z nich powrócić w przeciętnym dniu? Zmienna jakościowa
 • tydzień
6 Aktywność fizyczna Ile zwykle Pan / i siedzi lub leży (nie liczyć spania) Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
7 Aktywność fizyczna W zwykłym tygodniu, przez ile dni tygodnia CHODZI Pan / Pani zwykle co najmniej 10 minut bez przerwy, aby dotrzeć do różnych miejsc lub z nich powrócić?
 • dz.
Zmienna ilościowa
 • tydzień
8 Aktywność fizyczna W zwykłym tygodniu, przez ile dni tygodnia DOJEŻDŻA PAN / PANI ZWYKLE NA ROWERZE co najmniej 10 minut bez przerwy, aby dotrzeć do różnych miejsc i / lub z nich powrócić
 • dz.
Zmienna ilościowa
 • tydzień
9 Aktywność fizyczna Które z poniższych określeń najlepiej opisuje to co Pan / Pani robi, pod-czas gdy wykonuje Pan / Pani swoją GŁÓWNĄ PRACĘ? Czy można po-wiedzieć, że Pana / Pani praca jest: Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
10 Ambulatoryjna opieka zdrowotna - działalność Kiedy ostatnio konsultował(-ła) się Pan / Pani z lekarzem specjalistą jako pacjent(-tka)? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
11 Ambulatoryjna opieka zdrowotna - działalność Kiedy ostatnio był(-ła) Pan / Pani u dentysty lub ortodonty jako pacjent(-tka)? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
12 Sposób odżywiania i używki Jak często w ciągu ostatnich 12 miesięcy pił(-ła) Pan / Pani jakiekolwiek napoje alkoholowe (takie jak piwo, wino, wódka, koktajle, gotowe mieszanki alkoholowe, likier, cydr, nalewki, alkohol domowej roboty, bimber itp.)? Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
13 Ambulatoryjna opieka zdrowotna - działalność Ile razy w ciągu ostatnich 4 tygodni konsultował(-ła) się Pan / Pani z lekarzem ogólnym (lekarzem POZ) lub lekarzem rodzinnym jako pacjent(-tka)?
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • cztery ostatnie tygodnie
14 Ambulatoryjna opieka zdrowotna - działalność Ile razy w ciągu ostatnich 4 tygodni konsultował(-ła) się Pan / Pani z lekarzem specjalistą jako pacjent(-tka)?
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • cztery ostatnie tygodnie
15 Dane identyfikacyjne Dane identyfikacyjne gospodarstwa domowego Zmienna identyfikacyjna
16 Dane uzupełniające o zdrowiu Czy w ciągu ostatnich 2 tygodni stosował(-ła) Pan / Pani jakieś leki, które nie były przepisane na receptę przez lekarza? Zmienna jakościowa
 • w ciągu ostatnich 2 tygodni
17 Dane uzupełniające o zdrowiu Czy w ciągu ostatnich 2 tygodni stosował(-ła) Pan / Pani jakieś leki, któ-re przepisał Panu / Pani lekarz na receptę? Zmienna jakościowa
 • w ciągu ostatnich 2 tygodni
18 Dane uzupełniające o zdrowiu Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy był(-ła) Pan / Pani jako pacjent(-tka) u: Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
19 Stan zdrowia członków gospodarstw domowych Czy z powodu problemów zdrowotnych miał(a) Pan / Pani ograniczoną zdolność wykonywania czynności, jakie ludzie zwykle wykonują, trwającą co najmniej 6 ostatnich miesięcy? Zmienna jakościowa
 • ostatnie sześć miesięcy
20 Stan zdrowia członków gospodarstw domowych Czy ma Pan / Pani jakieś długotrwałe problemy zdrowotne lub choroby przewlekłe, trwające (lub przewidywane, że będą trwały) 6 miesięcy lub dłużej? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
21 Stan zdrowia członków gospodarstw domowych Jak ogólnie ocenia Pan / Pani swoje zdrowie Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
22 Stan zdrowia członków gospodarstw domowych Jak ogólnie ocenia Pan / Pani swoje zęby i dziąsła Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
23 Dane uzupełniające o zdrowiu Czy przemieszczając się korzysta Pan / Pani z następujących urządzeń pomocniczych?
 • rodzaje urządzeń
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
24 Dane uzupełniające o zdrowiu Ile Pan / Pani waży (bez ubrania i butów)?
 • kg
Zmienna ilościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
25 Dane uzupełniające o zdrowiu Ile Pan / Pani ma wzrostu (bez butów)?
 • cm
Zmienna ilościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
26 Dane uzupełniające o zdrowiu Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy był(-ła) Pan / Pani jako pacjent(-tka) u: Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
27 Dane uzupełniające o zdrowiu Jakie metody regulacji urodzeń stosuje obecnie Pani lub partner? (można podać wiele odpowiedzi) Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
28 Dane uzupełniające o zdrowiu Czy były to następujące leki?
 • rodzaje leków
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • w ciągu ostatnich 2 tygodni
29 Dane uzupełniające o zdrowiu Czy były to następujące leki?
 • rodzaje leków
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • w ciągu ostatnich 2 tygodni
30 Dostęp do opieki zdrowotnej Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się, że nie stać było Pana / Panią, na następujący rodzaj opieki zdrowotnej pomimo potrzeby? Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
31 Sposób odżywiania i używki Czy Pan / Pani pali tytoń? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
32 Sposób odżywiania i używki Czy pali Pan / Pani papierosy codziennie Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
33 Samoobsługa i prowadzenie gospodarstwa domowego Czy potrzebuje Pan / Pani pomocy / więcej pomocy innej osoby lub urządzeń? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
34 Sposób odżywiania i używki Ile lat w sumie Pan / Pani pali codziennie
 • r.
Zmienna ilościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
35 Samoobsługa i prowadzenie gospodarstwa domowego Czy zwykle korzysta Pan / Pani z pomocy innej osoby lub urządzeń przy wykonywaniu którejkolwiek z tych czynności? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
36 Samoobsługa i prowadzenie gospodarstwa domowego Czy zwykle ma Pan / Pani trudności w wykonywaniu którejś z poniższych czynności bez pomocy osób lub urządzeń?
 • czynności domowe
Rozwiń grupowanie
 • poziom trudnosci
Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
37 Samoobsługa i prowadzenie gospodarstwa domowego Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy osobiście korzystał(-ła) lub otrzymywał(-ła) Pan / Pani jakieś usługi opieki domowej? Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
38 Profilaktyka zdrowotna Jaki był główny powód wykonania ostatniej cytologii Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
39 Profilaktyka zdrowotna Jaki był główny powód wykonania ostatniej mammografii? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
40 Sposób odżywiania i używki Czy kiedykowiek palił / a Pan / Pani codziennie tytoń przynajmniej przez 1 rok Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
41 Profilaktyka zdrowotna Kiedy ostatnio miał(-ła) Pan / Pani mierzone ciśnienie krwi przez pracownika ochrony zdrowia? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
42 Profilaktyka zdrowotna Kiedy ostatnio miał(-ła) Pan / Pani mierzony poziom cholesterolu we krwi przez pracownika ochrony zdrowia? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
43 Profilaktyka zdrowotna Kiedy ostatnio miał(-ła) Pan / Pani mierzony poziom cukru we krwi przez pracownika ochrony zdrowia? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
44 Profilaktyka zdrowotna Kiedy ostatnio miał(-ła) Pan / Pani wykonaną kolonoskopię? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
45 Dostęp do opieki zdrowotnej Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się, że nie stać było Pana / Panią, na następujący rodzaj opieki zdrowotnej pomimo potrzeby? Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
46 Dostęp do opieki zdrowotnej Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się, że nie stać było Pana / Panią, na następujący rodzaj opieki zdrowotnej pomimo potrzeby? Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
47 Dostęp do opieki zdrowotnej Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się, że nie stać było Pana / Panią, na następujący rodzaj opieki zdrowotnej pomimo potrzeby? Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
48 Dostęp do opieki zdrowotnej Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy doświadczył(-ła) Pan / Pani opóźnienia w dostępie do opieki zdrowotnej z powodu odległości lub problemów z transportem? Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
49 Dostęp do opieki zdrowotnej Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy doświadczył(-ła) Pan / Pani opóźnie-nia w dostępie do opieki zdrowotnej z powodu zbyt długiego okresu oczekiwania na wizytę? Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
50 Kontakty społeczne Przez ile godzin w tygodniu świadczy Pan / Pani tę opiekę lub pomoc? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
51 Kontakty społeczne Czy ta osoba jest lub te osoby są? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
52 Kontakty społeczne Czy regularnie, co najmniej 1 raz w tygodniu, świadczy Pan / Pani pomoc lub sprawuje opiekę nad osobą / osobami chorymi, niepełnosprawnymi lub starszymi? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
53 Kontakty społeczne Jak łatwo jest Panu / Pani uzyskać w razie potrzeby praktyczną pomoc od sąsiadów (np. wsparcie osobiste, poradę, pieniądze)? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
54 Kontakty społeczne W jakim stopniu inne osoby (np. rodzina, przyjaciele, znajomi) okazują pozytywne zainteresowanie tym, co Pan / Pani robi, jak się Panu / Pani wiedzie? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
55 Kontakty społeczne Ile osób jest Panu / Pani tak bliskich, że może Pan / Pani na nie liczyć, jeśli ma poważne problemy osobiste? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
56 Dane uzupełniające o zdrowiu Jak często jest Pan / Pani narażony(-na) na dym tytoniowy wewnątrz różnych pomieszczeń (nie należy brać pod uwagę własnego palenia)? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
57 Sposób odżywiania i używki Biorąc pod uwagę dni od piątku do niedzieli, przez ile z tych 3 dni pije Pan / Pani zwykle alkohol Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
58 Sposób odżywiania i używki Biorąc pod uwagę dni od poniedziałku do czwartku, przez ile z tych 4 dni zwykle pije Pan / Pani alkohol? Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
59 Zachorowania, problemy zdrowotne czy choroba lub dolegliwość była stwierdzona przez lekarza?
 • stwierdzona przez lekarza
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
60 Dane uzupełniające o zdrowiu Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy miał(-ła) Pan / Pani wypadek, którego skutkiem był uraz?
 • miejsce wypadku
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
61 Dane uzupełniające o zdrowiu Czy w wyniku tego wypadku potrzebował(-ła) Pan / Pani opieki medycznej?
 • miejsce wypadku
Rozwiń grupowanie
 • opieka medyczna po wypadku
Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
62 Zachorowania, problemy zdrowotne Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się, że nie pracował(-ła) Pan / Pani z powodu własnych problemów zdrowotnych? Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
63 Zachorowania, problemy zdrowotne W ciągu ostatnich 12 miesięcy przez ile dni łącznie nie pracował(-ła) Pan / Pani z powodu własnych problemów zdrowotnych?
 • dz.
Zmienna ilościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
64 Dane uzupełniające o zdrowiu Czy używa Pan / Pani okularów lub szkieł kontaktowych? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
65 Dane uzupełniające o zdrowiu Czy korzysta Pan / Pani z aparatu słuchowego (także implantu ślimakowego)? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
66 Zachorowania, problemy zdrowotne Jak duży ból fizyczny odczuwał(-ła) Pan / Pani w ciągu ostatnich 4 tygodni? Zmienna jakościowa
 • cztery ostatnie tygodnie
67 Zachorowania, problemy zdrowotne W ciągu ostatnich 4 tygodni, jak bardzo ból przeszkadzał Panu / Pani w normalnej pracy (tj. w zwykłych obowiązkach codziennych, np. praca zawodowa, nauka, prace domowe)? Zmienna jakościowa
 • cztery ostatnie tygodnie
68 Sposób odżywiania i używki Czy używa / ł Pan / i papierosów elektronicznych i podobnych Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
69 Stacjonarna opieka zdrowotna - działalność Noce spędzone w szpitalach
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
70 Sposób odżywiania i używki Ile papierosów pali Pan / Pani średnio każdego dnia
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
71 Sposób odżywiania i używki Ile porcji codziennie
 • porc.
Zmienna ilościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
72 Profilaktyka zdrowotna Kiedy ostatnio miał(-ła) Pan / Pani wykonane badanie na krew utajoną w kale? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
73 Sposób odżywiania i używki Ile średnio wypija Pan / Pani w taki dzień, gdy pije Pan / i alkohol?
 • porcje wg rodzajów alkoholu
Rozwiń grupowanie
 • porc.
Zmienna ilościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
74 Sposób odżywiania i używki Jak często jada Pan / Pani owoce, Zmienna jakościowa
 • tydzień
75 Sposób odżywiania i używki Jak często jada Pan / Pani warzywa lub sałatki warzywne, z wyjątkiem ziemniaków Zmienna jakościowa
 • tydzień
76 Sposób odżywiania i używki jak często pije Pan / Pani 100% soki Zmienna jakościowa
 • tydzień
77 Sposób odżywiania i używki Jak często pije Pan / i napoje typu oranżada, Coca cola itp. Zmienna jakościowa
 • tydzień
78 Stacjonarna opieka zdrowotna - działalność Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy był(-ła) Pan / Pani przyjęty(-ta) do szpitala jako pacjent(-tka) dzienny(-na), czyli bez konieczności pozostania na noc?
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
79 Profilaktyka zdrowotna Kiedy ostatnio miał Pan badanie lekarskie prostaty? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
80 Zachorowania, problemy zdrowotne Czy ma Pan / Pani trudności z
 • sprawnośc narządów
Rozwiń grupowanie
 • Poziom trudności
Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
81 Profilaktyka zdrowotna Kiedy ostatnio miała Pani wykonaną mammografię (prześwietlenie rentgenowskie piersi)? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
82 Profilaktyka zdrowotna Kiedy ostatnio miała Pani wykonane badanie cytologiczne (wymazu z szyjki macicy)? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
83 Ambulatoryjna opieka zdrowotna - działalność Kiedy ostatnio konsultował(-ła) się Pan / Pani z lekarzem ogólnym (lekarzem POZ) lub lekarzem rodzinnym jako pacjent(-tka)? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
84 Profilaktyka zdrowotna Proszę podać rok i miesiąc ostatniego szczepienia Zmienna określająca czas
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
85 Niepełnosprawność prawna Czy posiada Pan / Pani aktualne orzeczenie ustalające niepełnosprawność, niezdolność do pracy lub inwalidztwo wydane przez Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych? (W przypadku posiadania dwóch orzeczeń, należy zaznaczyć odpowiedź dot. orzeczenia najnowszego) Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
86 Niepełnosprawność prawna Czy posiada Pan / Pani aktualne orzeczenie ustalające niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym lub inwalidztwo - wydane przed 1 stycznia 1998 r. przez Komisję: Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub MON lub MSWiA? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
87 Zachorowania, problemy zdrowotne W ciągu ostatnich 2 tygodni, jak często dokuczały Panu / Pani następujące problemy?
 • rodzaj problemów
Rozwiń grupowanie
 • Częstość problemów
Zmienna jakościowa
 • w ciągu ostatnich 2 tygodni
88 Zachorowania, problemy zdrowotne Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy miał(-ła) Pan / Pani którąś z następujących chorób lub dolegliwości?
 • Wystąpienie choroby
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
89 Zachorowania, problemy zdrowotne Czy zwykle ma Pan / Pani trudności w wykonywaniu którejś z poniższych czynności bez pomocy osób lub urządzeń?
 • Czynności domowe
Rozwiń grupowanie
 • poziom trudności
Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
90 Zachorowania, problemy zdrowotne Wcześniejsze odpowiedzi wskazują, że ma Pan / Pani pewne ograniczenia dot. sprawności czy zdolności do pracy – a zatem czy występują obecnie u Pana / Pani następujące grupy schorzeń?
 • rodzaje schorzeń
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
91 Stan zdrowia członków gospodarstw domowych Czy z powodu problemów zdrowotnych miał(a) Pan / Pani ograniczoną zdolność wykonywania czynności, jakie ludzie zwykle wykonują, trwającą co najmniej 6 ostatnich miesięcy? Zmienna jakościowa
 • ostatnie sześć miesięcy
92 Zachorowania, problemy zdrowotne Czy zwykle ma Pan / Pani trudności w wykonywaniu którejś z poniższych czynności bez pomocy osób lub urządzeń?
 • czynności związane z samoobsługą
Rozwiń grupowanie
 • poziom trudności
Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu