Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
EU-SILC-I - europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz indywidualny
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Sytuacja rodzinna w dzieciństwie Ile osób dorosłych (w wieku 18 lat i więcej) mieszkało w Pana / Pani gospodarstwie domowym, gdy miał(a) Pan / Pani około 14 lat?
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • gdy respondent miał około 14 lat
2 Sytuacja rodzinna w dzieciństwie Ile dzieci (w wieku poniżej 18 lat) mieszkało w Pana / Pani gospodarstwie domowym, gdy miał(a) Pan / Pani około 14 lat?
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • gdy respondent miał około 14 lat
3 Sytuacja rodzinna w dzieciństwie Ile osób pracujących mieszkało w Pana / Pani gospodarstwie domowym, gdy miał(a) Pan / Pani około 14 lat?
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • gdy respondent miał około 14 lat
4 Sytuacja rodzinna w dzieciństwie Czy w okresie, gdy miał(a) Pan / Pani około 14 lat mieszkał(a) Pan / Pani: Zmienna jakościowa
 • gdy respondent miał około 14 lat
5 Aktywność ekonomiczna Ile godzin zwykle pracuje Pan / Pani w ciągu tygodnia w głównym miejscu pracy?
 • h
Zmienna ilościowa
 • tydzień
6 Aktywność ekonomiczna Ile godzin zwykle pracuje Pan / Pani w ciągu tygodnia?
 • h
Zmienna ilościowa
 • tydzień
7 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Data sporządzenia ankiety Zmienna określająca czas
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
8 Cechy demograficzne osób Data urodzenia Zmienna określająca czas
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
9 Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych Czy na obecną chwilę decyduje się Pan / Pani na samodzielne zamieszkanie? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
10 Stan zdrowia członków gospodarstw domowych Czy z powodu problemów zdrowotnych miał(a) Pan / Pani ograniczoną zdolność wykonywania czynności, jakie ludzie zwykle wykonują, trwającą co najmniej ostatnie 6 miesięcy? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
11 Obywatelstwo, kraj urodzenia Jakie obywatelstwo posiadali Pana / Pani rodzice?
 • Obywatelstwo rodziców
Rozwiń grupowanie
 • Lista krajów wg kontynentów zawierająca kody krajów 2-literowe i 3-cyfrowe/obywatelstwa
Zmienna jakościowa
 • gdy respondent miał około 14 lat
12 Sytuacja rodzinna w dzieciństwie W jakim zawodzie pracowali Pana / Pani rodzice w okresie, gdy miał(a) Pan / Pani około 14 lat?
 • Zawód rodziców
Rozwiń grupowanie
 • klasyfikacja zawodów, grupa elementarna xxxx
Zmienna jakościowa
 • gdy respondent miał około 14 lat
13 Sytuacja rodzinna w dzieciństwie Jaki był status zawodowy Pana / Pani rodziców, gdy miał(a) Pan / Pani około 14 lat?
 • Status zawodowy rodziców
Rozwiń grupowanie
 • Status na rynku pracy
Zmienna jakościowa
 • gdy respondent miał około 14 lat
14 Sytuacja rodzinna w dzieciństwie Jaki był poziom wykształcenia Pana / Pani rodziców, gdy miał(a) Pan / Pani około 14 lat?
 • Poziom wykształcenia rodziców
Rozwiń grupowanie
 • poziom wykształcenia rodziców
Zmienna jakościowa
 • gdy respondent miał około 14 lat
15 Sytuacja rodzinna w dzieciństwie Czy w okresie, gdy miał(a) Pan / Pani około 14 lat, mieszkał(a) Pan / Pani z rodzicami(osobami uważanymi za rodziców):
 • zamieszkiwanie z rodzicami
Rozwiń grupowanie
 • Zamieszkiwanie z rodzicami
Zmienna jakościowa
 • gdy respondent miał około 14 lat
16 Deprywacja materialna członków gospodarstw domowych Czy wszystkie dzieci z Pana / Pani gospodarstwa domowego w okresie, gdy miał(a) Pan / Pani około 14 lat:
 • Zaspokojenie potrzeb dzieci
Rozwiń grupowanie
 • Tak/Tak/Nie/Posiada
Zmienna jakościowa
 • gdy respondent miał około 14 lat
17 Sytuacja rodzinna w dzieciństwie Czy w okresie, gdy miał(a) Pan / Pani około 14 lat mieszkał(a) Pan / Pani w: Zmienna jakościowa
 • gdy respondent miał około 14 lat
18 Sytuacja rodzinna w dzieciństwie Z jakiego tytułu prawnego Pana / Pani gospodarstwo domowe zajmowało mieszkanie w okresie, gdy miał(a) Pan / Pani około 14 lat? Zmienna jakościowa
 • gdy respondent miał około 14 lat
19 Stan zdrowia członków gospodarstw domowych Czy ma Pan / Pani jakieś długotrwałe problemy zdrowotne lub choroby przewlekłe, trwające (lub przewidywane, że będą trwały) przez 6 miesięcy lub dłużej? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
20 Podatki i składki od dochodów osiąganych przez gospodarstwa domowe Czy w ubiegłym roku pracodawca płacił składki na dobrowolne ubezpieczenie emerytalne, rentowe, zdrowotne, na życie itp. z tytułu Pana / Pani zatrudnienia? Jeżeli Tak › w jakiej kwocie?
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
21 Podatki i składki od dochodów osiąganych przez gospodarstwa domowe Czy w ubiegłym roku pracodawca płacił składki na dobrowolne ubezpieczenie emerytalne, rentowe, zdrowotne, na życie itp. z tytułu Pana / Pani zatrudnienia? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
22 Dochody gospodarstw domowych Jaki dochód netto uzyskał(a) Pan / Pani w ubiegłym roku z pracy na własny rachunek z innego tytułu niż prowadzenie działalności gospodarczej?
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
23 Dochody gospodarstw domowych Czy w ubiegłym roku uzyskał(a) Pan / Pani dochody z pracy na własny rachunek z innego tytułu niż prowadzenie działalności? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
24 Dochody gospodarstw domowych Czy w ubiegłym roku otrzymywał(a) Pan / Pani dochody z tytułu wykonywania pracy najemnej w Polsce? Jeżeli Tak › przez ile miesięcy?
 • mc
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
25 Dochody gospodarstw domowych Czy w ubiegłym roku otrzymywał(a) Pan / Pani dochody z tytułu wykonywania pracy najemnej w Polsce? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
26 Dochody gospodarstw domowych Czy w ubiegłym roku otrzymywał(a) Pan / Pani dochody z tytułu wykonywania pracy najemnej za granicą? Jeżeli Tak › przez ile miesięcy?
 • mc
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
27 Aktywność ekonomiczna W którym roku podjął(-jęła) Pan / Pani pierwszą pracę przynoszącą zarobek lub dochód bądź pomagał(a) nieodpłatnie w rodzinnej działalności gospodarczej? Zmienna określająca czas
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
28 Obywatelstwo, kraj urodzenia W jakim kraju urodzili się Pana / Pani rodzice?
 • Kraj urodzenia rodziców
Rozwiń grupowanie
 • Lista krajów wg kontynentów zawierająca kody krajów 2-literowe i 3-cyfrowe/obywatelstwa
Zmienna jakościowa
 • gdy respondent miał około 14 lat
29 Subiektywny dobrobyt Czy jest Pan / Pani zadowolony ze swojego zdrowia? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
30 Subiektywny dobrobyt Czy jest Pan / Pani zadowolony(-na) ze sposobu spędzania wolnego czasu? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
31 Subiektywny dobrobyt Czy jest Pan / Pani zadowolony(-na) ze swoich materialnych warunków życia (poza dochodami)? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
32 Subiektywny dobrobyt Czy jest Pan / Pani zadowolony(-na) ze swojego życia, ogólnie rzecz borąc? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
33 Zaufanie do ludzi i instytucji Czy ma Pan / Pani zaufanie do ludzi ogolnie rzecz biorąc? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
34 Subiektywny dobrobyt Jak często w ciągu ostatniego miesiąca czuł(-a) się Pan / Pani:
 • Stany psychiczne
Rozwiń grupowanie
 • Czestotliwośc odczuwania stanów psychicznych
Zmienna jakościowa
 • ostatni miesiąc
35 Aktywność ekonomiczna W jakim wymiarze czasu Pan / Pani pracuje? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
36 Aktywność ekonomiczna Czy instytucja (firma), będąca Pana / Pani głównym miejscem pracy należy do sektora: Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
37 Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych Jak określiłby / określiłaby Pan / Pani sytuację finansową gospodarstwa domowego w okresie, gdy miał(a) Pan / Pani około 14 lat? Zmienna jakościowa
 • gdy respondent miał około 14 lat
38 Sytuacja rodzinna w dzieciństwie Czy Pana / Pani rodzice sprawowali stanowisko kierownicze, gdy miał Pan / Pani około 14 lat?
 • Sprawowanie stanowiska kierowniczego przez rodziców
Rozwiń grupowanie
 • TAK/NIE/NIE WIEM
Zmienna jakościowa
 • gdy respondent miał około 14 lat
39 Dane identyfikacyjne Imię Zmienna identyfikacyjna
40 Subiektywny dobrobyt Proszę ocenić, na ile zgadza się bądz nie zgadza się Pan / Pani z następującym stwierdzeniem optymistycznie patrzę w przyszłość Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
41 Dochody gospodarstw domowych Czy w ubiegłym roku korzystał(a) Pan / Pani z:
 • Korzystanie z dóbr i usług oferowanych przez pracodawcę
Rozwiń grupowanie
 • Tak/Bezpłatnie/Częściowo odpłatnie
Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
42 Subiektywny dobrobyt Czy jest Pan / Pani zadowolony(-na) z terenów rekreacyjnych i terenów zielonych w miejscu zamieszkania? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
43 Aktywność ekonomiczna Jaki jest Pana / Pani status zatrudnienia? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
44 Kontakty społeczne Czy ma Pan / Pani krewnych, przyjaciół, znajomych lub sąsiadów, których może Pan / Pani poprosić o pomoc? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
45 Aktywność ekonomiczna Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy wykonywał(a) Pan / Pani pracę przynoszącą zarobek lub dochód bądź pomagał(a) nieodpłatnie w rodzinnej działalności gospodarczej? Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
46 Aktywność ekonomiczna Proszę podać liczbę lat przepracowanych przez Pana / Panią w płatnej pracy (jako pracownik najemny lub pracujący na własny rachunek).
 • r.
Zmienna ilościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
47 Aktywność ekonomiczna Ile osób pracuje w Pana / Pani instytucji (firmie)? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
48 Aktywność ekonomiczna Czy poza pracą główną ma Pan / Pani pracę dodatkową? Zmienna jakościowa
 • tydzień
49 Aktywność ekonomiczna Czy poza pracą główną ma Pan / Pani pracę dodatkową? Jeżeli Tak › liczba godzin pracy w ciągu tygodnia
 • h
Zmienna ilościowa
 • tydzień
50 Subiektywny dobrobyt Proszę ocenić, na ile zgadza się bądź nie zgadza się Pan / Pani z następującym stwierdzeniem: przeważnie myślę, że to czym się zajmuję w życiu, ma sens Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
51 Aktywność ekonomiczna Z jakiego powodu pracuje Pan / Pani zwykle poniżej 30 godzin tygodniowo? Zmienna jakościowa
 • tydzień
52 Aktywność ekonomiczna Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zmieniał(a) Pan / Pani pracę, zrezygnował(a) lub został(a) zwolniony(-na) z pracy? Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
53 Aktywność ekonomiczna Czy obecnie ma Pan / Pani jakąkolwiek pracę przynoszącą zarobek lub dochód bądź pomaga nieodpłatnie w rodzinnej działalności gospodarczej? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
54 Aktywność ekonomiczna Jakie były przyczyny zmiany pracy, rezygnacji lub zwolnienia z pracy? Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
55 Dochody gospodarstw domowych Czy w ubiegłym roku otrzymał(a) Pan / Pani stypendium socjalne? Jeżeli Tak › przez ile miesięcy?
 • mc
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
56 Aktywność ekonomiczna Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy Pana / Pani status na rynku pracy uległ zmianie? Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
57 Aktywność ekonomiczna Jaka to była zmiana? Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
58 Aktywność ekonomiczna Jaki był Pana / Pani status na rynku pracy w kolejnych miesiącach ubiegłego roku?
 • miesiąc
Rozwiń grupowanie
 • status na rynku pracy
Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
59 Aktywność ekonomiczna Czy w poprzednim tygodniu wykonywał(a) Pan / Pani jakąkolwiek pracę przez przynajmniej 1 godzinę przynoszącą zarobek lub dochód, bądź pomagał(a) nieodpłatnie w rodzinnej działalności gospodarczej? Zmienna jakościowa
 • poprzedni tydzień
60 Deprywacja materialna członków gospodarstw domowych Proszę powiedzieć, czy Pan / Pani:
 • Wybrane potrzeby osób
Rozwiń grupowanie
 • Możliwość zaspokojenia potrzeb
Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
61 Aktywność ekonomiczna Czy instytucja (firma), w której Pan / Pani aktualnie pracuje, należy do sektora: Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
62 Dochody gospodarstw domowych Czy była to jedyna działalność gospodarcza prowadzona przez członków Pana / Pani gospodarstwa domowego w ubiegłym roku? Jeżeli Nie › ile działalności gospodarczych jest prowadzonych?
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
63 Dochody gospodarstw domowych Czy w ubiegłym roku prowadził(a) Pan / Pani działalność gospodarczą na własny rachunek poza rolnictwem w firmie (produkcyjnej, usługowej, handlowej), której był(a) Pan / Pani właścicielem lub współwłaścicielem? Jeżeli Tak › przez ile miesięcy?
 • mc
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
64 Dochody gospodarstw domowych Czy w ubiegłym roku otrzymywał(a) Pan / Pani paczki okolicznościowe (w tym paczki świąteczne) od pracodawcy? Jeżeli Tak › jaka była wartość tych paczek?
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
65 Dochody gospodarstw domowych Czy w ubiegłym roku korzystał(a) Pan / Pani z: Jeżeli Tak › jaka była wartość?
 • Dochody w naturze z pracy najemnej
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
66 Aktywność ekonomiczna Czy w poprzednim tygodniu miał(a) Pan / Pani pracę, ale jej czasowo nie wykonywał(a) z powodu choroby, urlopu itp.? Zmienna jakościowa
 • poprzedni tydzień
67 Zaufanie do ludzi i instytucji Czy ogólnie rzecz biorąc, ma Pan / Pani zaufanie do wymienionych instytucji:
 • Instytucje
Rozwiń grupowanie
 • poziom zaufania
Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
68 Dochody gospodarstw domowych Proszę oszacować korzyści, jakie osiągnął(-ęła) Pan / Pani w całym ubiegłym roku z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych.
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
69 Aktywność ekonomiczna Ile osób pracuje w Pana / Pani instytucji (firmie)? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
70 Dochody gospodarstw domowych Do jakiej kwoty pracodawca pokrywał koszty zużycia paliwa samochodu służbowego użytkowanego przez Pana / Panią w celach prywatnych w ubiegłym roku? Kwota roczna
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
71 Dochody gospodarstw domowych Ile w całym ubiegłym roku wynosiły Pana / Pani łączne dochody netto z wykonywanej pracy najemnej w Polsce?
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
72 Dochody gospodarstw domowych Czy w ubiegłym roku otrzymał(a) Pan / Pani stypendium socjalne? Łączna kwota netto
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
73 Aktywność ekonomiczna Jaki jest / był Pana / Pani status zatrudnienia w aktualnym / ostatnim miejscu pracy? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
74 Aktywność ekonomiczna Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni aktywnie poszukiwał(a) Pan / Pani pracy? Zmienna jakościowa
 • cztery ostatnie tygodnie
75 Aktywność ekonomiczna Jaki jest Pana / Pani aktualny status na rynku pracy? (samoocena respondenta) Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
76 Dochody gospodarstw domowych Czy w ubiegłym roku otrzymywał(a) Pan / Pani dochody z tytułu wykonywania pracy najemnej za granicą? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
77 Opieka zdrowotna członków gospodarstw domowych Jaka była tego główna przyczyna? Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
78 Opieka zdrowotna członków gospodarstw domowych Jaka była tego główna przyczyna? Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
79 Wykorzystywanie samochodu służbowego w celach prywatnych Ile kilometrów przejechał(a) Pan / Pani samochodem służbowym w celach prywatnych w ubiegłym roku? Liczba kilometrów
 • km
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
80 Dochody gospodarstw domowych Ile w całym ubiegłym roku wynosiły Pana / Pani łączne dochody netto z wykonywanej pracy najemnej za granicą?
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
81 Dochody gospodarstw domowych Czy w ubiegłym roku uzyskiwał(a) Pan / Pani któreś z niżej wymienionych świadczeń zagranicznych? Łączna kwota netto
 • emerytura i renty zagraniczne
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
82 Dochody gospodarstw domowych Czy w ubiegłym roku otrzymywał(a) Pan / Pani niżej wymienione świadczenia? Proszę również określić wysokość otrzymywanych świadczeń. Łączna kwota netto
 • inne świadczenia społeczne
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
83 Dochody gospodarstw domowych Czy w ubiegłym roku uzyskiwał(a) Pan / Pani któreś z niżej wymienionych świadczeń krajowych? Łączna kwota netto
 • świadczenia emerytalno-rentowe
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
84 Dochody gospodarstw domowych Jaka była wysokość Pana / Pani zarobków brutto w marcu w aktualnym miejscu pracy?
Zmienna ilościowa
 • marzec
85 Podatki i składki od dochodów osiąganych przez gospodarstwa domowe Czy w ubiegłym roku uzyskiwał(a) Pan / Pani któreś z niżej wymienionych świadczeń zagranicznych? Kwota odprowadzonych podatków, składek
 • emerytura i renty zagraniczne
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
86 Podatki i składki od dochodów osiąganych przez gospodarstwa domowe Czy w ubiegłym roku uzyskiwał(a) Pan / Pani świadczenia z prywatnych funduszy emerytalnych (świadczenia z pracowniczych programów emerytalnych, ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, funduszy inwestycyjnych, ubezpieczeń rentowych)? Kwota odprowadzonych podatków, składek
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
87 Podatki i składki od dochodów osiąganych przez gospodarstwa domowe Czy w ubiegłym roku uzyskiwał(a) Pan / Pani któreś z niżej wymienionych świadczeń krajowych? Kwota odprowadzonych podatków, składek
 • świadczenia emerytalno-rentowe
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
88 Dochody gospodarstw domowych Czy z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczył(a) Pan / Pani w ubiegłym roku jakąś kwotę na potrzeby swojego gospodarstwa domowego uwzględniając w tym pieniądze przeznaczone na wydatki wszystkich członków gospodarstwa, oszczędności, dary i alimenty na rzecz innych gospodarstw domowych bądź instytucji? Jeżeli Tak › jaka to kwota?
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
89 Dochody gospodarstw domowych Czy z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczył(a) Pan / Pani w ubiegłym roku jakąś kwotę na potrzeby swojego gospodarstwa domowego uwzględniając w tym pieniądze przeznaczone na wydatki wszystkich członków gospodarstwa, oszczędności, dary i alimenty na rzecz innych gospodarstw domowych bądź instytucji? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
90 Subiektywny dobrobyt Ogólnie rzecz biorąc, na ile jest Pan / Pani zadowolony(-a) z swojego zdrowia.? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
91 Podatki i składki od dochodów osiąganych przez gospodarstwa domowe Jaka była łączna kwota podatku dochodowego zapłaconego przez Pana / Panią w ubiegłym roku, z pracy na własny rachunek z innego tytułu niż prowadzenie działalności gospodarczej?
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
92 Podatki i składki od dochodów osiąganych przez gospodarstwa domowe Jaka była łączna kwota składek na ubezpieczenie społeczne (razem emerytalne, rentowe, chorobowe) i zdrowotne zapłaconych przez Pana / Panią w ubiegłym roku z tytułu wykonywania pracy najemnej za granicą?
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
93 Aktywność ekonomiczna W jakim zawodzie Pan / Pani aktualnie pracuje? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
94 Podatki i składki od dochodów osiąganych przez gospodarstwa domowe Jaką łączną kwotę składek na ubezpieczenia społeczne (razem emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) oraz na fundusz pracy zapłacili w ubiegłym roku Pan / Pani i inni członkowie gospodarstwa domowego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą?
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
95 Podatki i składki od dochodów osiąganych przez gospodarstwa domowe Jaka była łączna kwota składek na ubezpieczenia społeczne (razem emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) zapłaconych przez Pana / Panią w ubiegłym roku z pracy na własny rachunek z innego tytułu niż prowadzenie działalności gospodarczej?
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
96 Podatki i składki od dochodów osiąganych przez gospodarstwa domowe Jaka była łączna kwota składek na ubezpieczenie społeczne (razem emerytalne, rentowe, chorobowe) zapłaconych przez Pana / Panią w ubiegłym roku z tytułu wykonywania pracy najemnej w Polsce?
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
97 Podatki i składki od dochodów osiąganych przez gospodarstwa domowe Jaka była łączna kwota składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych przez Pana / Panią w ubiegłym roku z tytułu wykonywania pracy najemnej w Polsce?
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
98 Podatki i składki od dochodów osiąganych przez gospodarstwa domowe Jaka była łączna kwota składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych przez Pana / Panią w ubiegłym roku z pracy na własny rachunek z innego tytułu niż prowadzenie działalności gospodarczej?
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
99 Opieka zdrowotna członków gospodarstw domowych Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się, że rzeczywiście potrzebował(a) Pan / Pani leczenia lub badania u dentysty lub ortodonty? Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
100 Opieka zdrowotna członków gospodarstw domowych Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się, że rzeczywiście potrzebował(a) Pan / Pani leczenia lub badania, tj.: konsultacji z lekarzem rodzinnym / pierwszego kontaktu lub specjalistą (wyłączając dentystę i ortodontę), leczenia szpitalnego, rehabilitacji, badania w laboratorium lub pracowni diagnostycznej? Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
101 Subiektywny dobrobyt Jak bezpiecznie czuje się Pan / Pani chodząc samotnie w swojej okolicy po zmroku? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
102 Podatki i składki od dochodów osiąganych przez gospodarstwa domowe Jaką łączną kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłacili w ubiegłym roku Pan / Pani i inni członkowie gospodarstwa domowego w zwią- zku z prowadzoną działalnością gospodarczą?
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
103 Subiektywny dobrobyt Czy jestPan / Pani zadowolony(-na) z ilości czasu wolnego, jakim Pan / Pani obecnie dysponuje? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
104 Subiektywny dobrobyt Czy jest Pan / Pani zadowolony(-na) z miejscowości, w której Pan / Pani mieszka? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
105 Subiektywny dobrobyt Czy jest Pan / Pani zadowolony(-na) z relacji z innymi ludźmi, w tym ze znajomymi, przyjaciółmi? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
106 Subiektywny dobrobyt Czy jest Pan / Pani zadowolony(-na) ze swojej obecnej sytuacji finansowej (w tym dochodów)? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
107 Subiektywny dobrobyt Czy jest Pan / Pani zadowolony(-na) ze swojej obecnej sytuacji rodzinnej? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
108 Dochody gospodarstw domowych Czy w ubiegłym roku otrzymał(a) Pan / Pani stypendium za wyniki w nauce, stypendium naukowe na wyższej uczelni, doktoranckie lub inne (oprócz socjalnego)? Łączna kwota netto
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
109 Subiektywny dobrobyt Czy jest Pan / Pani zadowolony(-na) ze swojej obecnej sytuacji zawodowej (charakter pracy, czas pracy, wynagrodzenie / dochód)? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
110 Dochody gospodarstw domowych Czy w ubiegłym roku uzyskiwał(a) Pan / Pani świadczenia z prywatnych funduszy emerytalnych (świadczenia z pracowniczych programów emerytalnych, ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, funduszy inwestycyjnych, ubezpieczeń rentowych)? Łączna kwota netto
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
111 Podatki i składki od dochodów osiąganych przez gospodarstwa domowe Jaka była łączna kwota zaliczek na podatek dochodowy zapłaconych przez Pana / Panią w ubiegłym roku, od swoich dochodów z wykonywanej pracy najemnej w Polsce?
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
112 Podatki i składki od dochodów osiąganych przez gospodarstwa domowe Jaka była łączna kwota zaliczek na podatek dochodowy zapłaconych przez Pana / Panią w ubiegłym roku, od swoich dochodów z wykonywanej pracy najemnej za granicą?
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
113 Podatki i składki od dochodów osiąganych przez gospodarstwa domowe Jaką kwotę zaliczek na podatek dochodowy zapłacili w ubiegłym roku, Pan / Pani i inni członkowie gospodarstwa domowego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą?
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
114 Rozchody gospodarstw domowych Przez ile miesięcy opłacana była składka?
 • mc
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
115 Wykorzystywanie samochodu służbowego w celach prywatnych Przez jaki okres w ubiegłym roku, mógł Pan / mogła Pani korzystać z samochodu służbowego w celach prywatnych? Liczba miesięcy
 • mc
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
116 Aktywność ekonomiczna W jakim zawodzie Pan / Pani pracuje aktualnie / pracował(a) w ostatnim miejscu pracy? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
117 Dochody gospodarstw domowych Czy była to jedyna działalność gospodarcza prowadzona przez członków Pana / Pani gospodarstwa domowego w ubiegłym roku? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
118 Aktywność ekonomiczna Czy w obecnym lub następnym tygodniu mógłby Pan / mogłaby Pani podjąć pracę, gdyby była taka możliwość? Zmienna jakościowa
 • obecny tydzień
 • następny tydzień
119 Podatki i składki od dochodów osiąganych przez gospodarstwa domowe Czy w ubiegłym roku pracodawca płacił obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe itp.) z tytułu Pana / Pani zatrudnienia? Jeżeli Tak › w jakiej kwocie?
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
120 Podatki i składki od dochodów osiąganych przez gospodarstwa domowe Czy w ubiegłym roku pracodawca płacił obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) oraz na fundusz pracy z tytułu Pana / Pani zatrudnienia? Jeżeli Tak › w jakiej kwocie?
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
121 Dochody gospodarstw domowych Czy osiągnął(-nęła) Pan / Pani wiek uprawniający do pobierania świadczenia emerytalnego (stan w dniu 31 grudnia ubiegłego roku)? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania
122 Dochody gospodarstw domowych Czy w ubiegłym roku uzyskiwał(a) Pan / Pani któreś z niżej wymienionych świadczeń zagranicznych? Jeżeli Tak › przez ile miesięcy?
 • emerytura i renty zagraniczne
Rozwiń grupowanie
 • mc
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
123 Dochody gospodarstw domowych Czy w ubiegłym roku uzyskiwał(a) Pan / Pani któreś z niżej wymienionych świadczeń zagranicznych?
 • emerytura i renty zagraniczne
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
124 Dochody gospodarstw domowych Czy w ubiegłym roku otrzymywał(a) Pan / Pani niżej wymienione świadczenia? Proszę również określić wysokość otrzymywanych świadczeń. Jeżeli Tak › przez ile miesięcy?
 • inne świadczenia społeczne
Rozwiń grupowanie
 • mc
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
125 Dochody gospodarstw domowych Czy w ubiegłym roku otrzymywał(a) Pan / Pani niżej wymienione świadczenia? Proszę również określić wysokość otrzymywanych świadczeń.
 • inne świadczenia społeczne
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
126 Dochody gospodarstw domowych Czy w ubiegłym roku uzyskiwał(a) Pan / Pani któreś z niżej wymienionych świadczeń krajowych? Jeżeli Tak › przez ile miesięcy?
 • świadczenia emerytalno-rentowe
Rozwiń grupowanie
 • mc
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
127 Dochody gospodarstw domowych Czy w ubiegłym roku uzyskiwał(a) Pan / Pani któreś z niżej wymienionych świadczeń krajowych?
 • świadczenia emerytalno-rentowe
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
128 Cechy demograficzne osób Płeć Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
129 Dochody gospodarstw domowych Czy w ubiegłym roku otrzymywał(a) Pan / Pani paczki okolicznościowe (w tym paczki świąteczne) od pracodawcy? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
130 Wykorzystywanie samochodu służbowego w celach prywatnych Jaka była marka, model, rok produkcji oraz pojemność silnika samochodu służbowego używanego przez Pana / Panią w celach prywatnych w ubiegłym roku? C. Pojemność silnika w cm3
 • cm3
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
131 Dochody gospodarstw domowych Czy w ubiegłym roku prowadził(a) Pan / Pani działalność gospodarczą na własny rachunek poza rolnictwem w firmie (produkcyjnej, usługowej, handlowej), której był(a) Pan / Pani właścicielem lub współwłaścicielem? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
132 Dochody gospodarstw domowych Czy prowadzoną przez siebie w ubiegłym roku działalność gospodarczą zarejestrował(a) Pan / Pani z uwagi na wymagania stawiane przez byłego pracodawcę i świadczył(a) Pan / Pani usługi na rzecz byłego pracodawcy przy zachowaniu warunków z okresu wykonywania pracy najemnej? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
133 Wykorzystywanie samochodu służbowego w celach prywatnych Jaka była marka, model, rok produkcji oraz pojemność silnika samochodu służbowego używanego przez Pana / Panią w celach prywatnych w ubiegłym roku? B. Rok produkcji Zmienna określająca czas
 • rok poprzedzający rok badania
134 Stan zdrowia członków gospodarstw domowych Jak ogólnie ocenia Pan / Pani swoje zdrowie? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
135 Podatki i składki od dochodów osiąganych przez gospodarstwa domowe Czy w ubiegłym roku pracodawca płacił składki na dobrowolne ubezpieczenie emerytalne, rentowe, zdrowotne, na życie itp. z tytułu Pana / Pani zatrudnienia? Jeżeli Tak › w jakiej kwocie?
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
136 Podatki i składki od dochodów osiąganych przez gospodarstwa domowe Czy w ubiegłym roku pracodawca płacił składki na dobrowolne ubezpieczenie emerytalne, rentowe, zdrowotne, na życie itp. z tytułu Pana / Pani zatrudnienia? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
137 Rozchody gospodarstw domowych Jaką łączną kwotę dobrowolnej składki wpłacił(a) Pan / Pani na ten cel w ubiegłym roku?
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
138 Rozchody gospodarstw domowych Czy w ubiegłym roku płacił(a) Pan / Pani dobrowolną składkę na prywatny fundusz emerytalny (tzw. III filar)*, która miałaby zapewnić Panu / Pani emeryturę lub rentę inwalidzką? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
139 Dochody gospodarstw domowych Czy w ubiegłym roku otrzymał(a) Pan / Pani stypendium socjalne? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
140 Dochody gospodarstw domowych Czy w ubiegłym roku otrzymał(a) Pan / Pani stypendium za wyniki w nauce, stypendium naukowe na wyższej uczelni, doktoranckie lub inne (oprócz socjalnego)? Jeżeli Tak › przez ile miesięcy?
 • mc
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
141 Dochody gospodarstw domowych Czy w ubiegłym roku otrzymał(a) Pan / Pani stypendium za wyniki w nauce, stypendium naukowe na wyższej uczelni, doktoranckie lub inne (oprócz socjalnego)? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
142 Dochody gospodarstw domowych Czy w ubiegłym roku uzyskiwał(a) Pan / Pani świadczenia z prywatnych funduszy emerytalnych (świadczenia z pracowniczych programów emerytalnych, ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, funduszy inwestycyjnych, ubezpieczeń rentowych)? Jeżeli Tak › przez ile miesięcy?
 • mc
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
143 Dochody gospodarstw domowych Czy w ubiegłym roku uzyskiwał(a) Pan / Pani świadczenia z prywatnych funduszy emerytalnych (świadczenia z pracowniczych programów emerytalnych, ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, funduszy inwestycyjnych, ubezpieczeń rentowych)? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
144 Dochody gospodarstw domowych Czy z prowadzonej działalności gospodarczej pobierał(a) Pan / Pani jakieś towary lub wykonywał(a) jakieś usługi na rzecz swojego gospodarstwa domowego? Jeżeli Tak › jaka była wartość pobranych towarów, wyrobów lub wykonanych usług?
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
145 Dochody gospodarstw domowych Czy z prowadzonej działalności gospodarczej pobierał(a) Pan / Pani jakieś towary lub wykonywał(a) jakieś usługi na rzecz swojego gospodarstwa domowego? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
146 Aktywność ekonomiczna Czy kiedykolwiek wykonywał(a) Pan / Pani pracę przynoszącą zarobek lub dochód bądź pomagał(a) nieodpłatnie w rodzinnej działalności gospodarczej? Zmienna jakościowa
 • przeszłość
147 Dochody gospodarstw domowych Jaka była wysokość Pana / Pani zarobków brutto w marcu w głównym miejscu pracy?
Zmienna ilościowa
 • marzec
148 Dochody gospodarstw domowych Czy wymieniona przez Pana / Panią w poprzednim pytaniu kwota uwzględnia zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe)? Zmienna jakościowa
 • marzec
149 Opieka zdrowotna członków gospodarstw domowych Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzystał(a) Pan / Pani z leczenia lub badania u dentysty lub ortodonty za każdym razem, gdy była taka potrzeba? Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
150 Opieka zdrowotna członków gospodarstw domowych Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzystał(a) Pan / Pani z leczenia lub badania za każdym razem, gdy była taka potrzeba? Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
151 Aktywność ekonomiczna Czy Pana / Pani praca jest / była wykonywana: Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
152 Wykorzystywanie samochodu służbowego w celach prywatnych Jakie było przeciętne zużycie paliwa w przeliczeniu na 100 km w samochodzie służbowym użytkowanym przez Pana / Panią w celach prywatnych w ubiegłym roku?
 • Zużycie Paliwa
Rozwiń grupowanie
 • l
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
153 Podatki i składki od dochodów osiąganych przez gospodarstwa domowe Czy w ubiegłym roku otrzymywał(a) Pan / Pani niżej wymienione świadczenia? Proszę również określić wysokość otrzymywanych świadczeń. Kwota odprowadzonych podatków, składek
 • inne świadczenia społeczne
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
154 Podatki i składki od dochodów osiąganych przez gospodarstwa domowe Czy w ubiegłym roku pracodawca płacił obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) oraz na fundusz pracy z tytułu Pana / Pani zatrudnienia? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
155 Podatki i składki od dochodów osiąganych przez gospodarstwa domowe Czy w ubiegłym roku pracodawca płacił obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe itp.) z tytułu Pana / Pani zatrudnienia? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
156 Wykorzystywanie samochodu służbowego w celach prywatnych Czy w ubiegłym roku miał(a) Pan / Pani możliwość korzystania z samochodu służbowego? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
157 Wykorzystywanie samochodu służbowego w celach prywatnych W jakiej części pracodawca pokrywał koszty zużycia paliwa samochodu służbowego użytkowanego przez Pana / Panią w celach prywatnych w ubiegłym roku? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
158 Wykorzystywanie samochodu służbowego w celach prywatnych Jaka była marka, model, rok produkcji oraz pojemność silnika samochodu służbowego używanego przez Pana / Panią w celach prywatnych w ubiegłym roku? A. Marka i model Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
159 Dochody gospodarstw domowych Kto spośród członków gospodarstwa domowego potrafi udzielić najlepszych informacji na temat prowadzonej przez Pana / Panią w ubiegłym roku działalności gospodarczej? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
160 Dochody gospodarstw domowych Który z członków gospodarstwa domowego potrafi udzielić tych informacji? Zmienna identyfikacyjna
161 Rozchody gospodarstw domowych Czy składki te były już zawarte w kwocie składek, którą Pan / Pani podał(a) uprzednio? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
162 Dochody gospodarstw domowych Biorąc pod uwagę wymienione wcześniej przez Pana / Panią źródła dochodów, proszę powiedzieć z którego z nich pochodziły Pana / Pani najwyższe dochody w ubiegłym roku? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
163 Aktywność ekonomiczna Czy w swojej pracy nadzoruje / nadzorował(a) Pan / Pani pracę innych osób? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
164 Aktywność ekonomiczna Jaki rodzaj działalności prowadzi instytucja (firma), która jest Pana / Pani głównym miejscem pracy? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
165 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Ocena jakości zebranych danych (dochodowych i pozadochodowych) pochodzących z wywiadu Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
166 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Rodzaj wywiadu indywidualnego Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
167 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Symbol osoby udzielającej wywiadu zastępczego Zmienna identyfikacyjna
168 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Ocena nastawienia respondenta do wywiadu Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
169 Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych Jaka jest główna przyczyna niesamodzielnego zamieszkiwania? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu