Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
G-09.3 - sprawozdanie o wydobyciu i obrocie węglem brunatnym
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Wydobycie, sprzedaż i zapasy oraz jakość węgla brunatnego Wydobycie, sprzedaż i zapasy węgla brunatnego
  • Pozycje bilansu węgla brunatnego
Rozwiń grupowanie
  • t
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca miesiąca