Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MRiRW SFK ARiMR 01 - dane dotyczące wypłat dokonanych z części unijnej na rzecz ostatecznych beneficjentów
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dotacje Środki unijne z MRiRW
Zmienna ilościowa
  • rok