Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
G-09.7 - sprawozdanie o inwestycjach w górnictwie węgla kamiennego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Nakłady inwestycyjne Nakłady inwestycyjne
 • Rodzaje nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie górniczym - G-09.7
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca miesiąca
2 Nakłady inwestycyjne Nakłady inwestycyjne
 • Rodzaje źródeł finansowania inwestycji - G-09.7
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca miesiąca
3 Nakłady inwestycyjne Nakłady inwestycyjne
 • Rodzaje nakładów inwestycyjnych w podziale na grupy maszyn i urządzeń
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • od początku roku do końca kwartału
4 Nakłady inwestycyjne Nakłady inwestycyjne
 • Rodzaje nakładów inwestycyjnych wg ich charakteru - G-09.7
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca miesiąca
5 Nakłady inwestycyjne Nakłady inwestycyjne
 • Klasyfikacja nakładów inwestycyjnych
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • od początku roku do końca kwartału
6 Wskaźniki techniczne w kopalni węgla kamiennego Okres wydobycia węgla kamiennego
 • Rodzaje liczby dni - G-09.7
Rozwiń grupowanie
 • dniówka
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca miesiąca