Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
G-09.8 - sprawozdanie o płatnościach publicznoprawnych i cywilnoprawnych realizowanych przez górnictwo węgla kamiennego oraz o strukturze zobowiązań i należności górnictwa węgla kamiennego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Zobowiązania górnictwa węgla kamiennego
 • Struktura zobowiązań wg wierzycieli - G-09.8
 • Zobowiązania i odsetki - G-09.8
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
2 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Zobowiązania górnictwa węgla kamiennego
 • Struktura zobowiązań w podziale na publicznoprawne i cywilnoprawne - G-09.8
 • Zobowiązania i odsetki - G-09.8
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
3 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Zobowiązania górnictwa węgla kamiennego
 • Struktura zobowiązań w podziale na długoterminowe i krótkoterminowe - G-09.8
 • Zobowiązania i odsetki - G-09.8
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
4 Dane bilansowe Rozliczenia międzyokresowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
5 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Należności górnictwa węgla kamiennego
 • Struktura należności w podziale na długoterminowe i krótkoterminowe - G-09.8
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
6 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Rezerwy górnictwa węgla kamiennego
 • Struktura rezerw - G-09.8
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego