Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MZ SSRMZ 02 - dane dotyczące samorządowych zakładów opieki zdrowotnej (przychodów, kosztów, wyniku)
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Przychody ogółem
Zmienna ilościowa
  • koniec kwartału
2 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Koszty ogółem ZOZ-ów
Zmienna ilościowa
  • koniec kwartału
3 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Wynik netto ZOZ-ów
Zmienna ilościowa
  • koniec kwartału