Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
G-10.4(D)k - sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna jednostki Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty, ) Zmienna adresowa
 • rok
3 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
4 Ciepło i energia elektryczna Różnica bilansowa energii elektrycznej
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • kwartał
5 Ciepło i energia elektryczna Wskaźnik różnic bilansowych energii elektrycznej
 • %
Zmienna ilościowa
 • kwartał
6 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Odbiorcy energii elektrycznej
 • Kierunki sprzedaży usług dystrybucji (1)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
7 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Odbiorcy energii elektrycznej
 • Kierunki sprzedaży usług dystrybucji (2)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
8 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody ze sprzedaży usług dystrybucji energii elektrycznej
 • Kategorie przychodów ze sprzedaży usług dystrybucji
 • Kierunki sprzedaży usług dystrybucji (1)
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
9 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody ze sprzedaży usług dystrybucji energii elektrycznej
 • Kategorie przychodów ze sprzedaży usług dystrybucji
 • Kierunki sprzedaży usług dystrybucji (2)
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
10 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Opłaty abonamentowe
 • Kierunki sprzedaży usług dystrybucji (1)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
11 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Średnia opłata dystrybucyjna
 • Kierunki sprzedaży usług dystrybucji (2)
Rozwiń grupowanie
 • zł / MWh
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
12 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Opłaty abonamentowe
 • Kierunki sprzedaży usług dystrybucji (2)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
13 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Bonifikaty i upusty
 • Kierunki sprzedaży usług dystrybucji (1)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
14 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Bonifikaty i upusty
 • Kierunki sprzedaży usług dystrybucji (2)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
15 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Opłaty końcowe
 • Kierunki sprzedaży usług dystrybucji (1)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
16 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Opłaty końcowe
 • Kierunki sprzedaży usług dystrybucji (2)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
17 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Opłaty OZE
 • Kierunki sprzedaży usług dystrybucji (1)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
18 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Opłaty OZE
 • Kierunki sprzedaży usług dystrybucji (2)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
19 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody ze sprzedaży usług dystrybucji energii elektrycznej po wyłączeniu bonifikat i upustów
 • Kierunki sprzedaży usług dystrybucji (1)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
20 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody ze sprzedaży usług dystrybucji energii elektrycznej po wyłączeniu bonifikat i upustów
 • Kierunki sprzedaży usług dystrybucji (2)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
21 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Średnia opłata dystrybucyjna
 • Kierunki sprzedaży usług dystrybucji (1)
Rozwiń grupowanie
 • zł / MWh
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
22 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Zakup usług przesyłania / dystrybucji od innych przedsiębiorstw sieciowych
 • Kierunki zakupu usług przesyłania/dystrybucji u OSD
 • Opłaty za usługi przesyłania/dystrybucji energii elektrycznej u OSD
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
23 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Zakup energii elektrycznej
 • Kierunki zakupu energii elektrycznej u OSD
Rozwiń grupowanie
 • MWh
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
24 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Średnia cena zakupionej energii elektrycznej
 • Kierunki zakupu energii elektrycznej u OSD
Rozwiń grupowanie
 • zł / MWh
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
25 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody ze sprzedaży
 • Działalność dystrybucyjna
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
26 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Opłaty końcowe
 • Działalność dystrybucyjna
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
27 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Opłaty OZE
 • Działalność dystrybucyjna
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
28 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Zakup usług przesyłania / dystrybucji od innych przedsiębiorstw sieciowych
 • Działalność dystrybucyjna
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
29 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty zakupionej energii elektrycznej na pokrycie różnicy bilansowej, nielegalnego poboru oraz na sprzedaż w ramach bilansowania
 • Działalność dystrybucyjna
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
30 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty działalności własnej
 • Działalność dystrybucyjna
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
31 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Opłaty przejściowe
 • Działalność dystrybucyjna
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
32 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Opłaty OZE przekazane do operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego
 • Działalność dystrybucyjna
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
33 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Razem koszty uzyskania przychodów
 • Działalność dystrybucyjna
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
34 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Wynik na sprzedaży
 • Działalność dystrybucyjna
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
35 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe przychody operacyjne
 • Działalność dystrybucyjna
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
36 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Pozostałe przychody - czynności dodatkowe
 • Działalność dystrybucyjna
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
37 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Pozostałe przychody - nielegalny pobór energii elektrycznej
 • Działalność dystrybucyjna
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
38 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody z tytułu przyłączenia do sieci odbiorców energii elektrycznej
 • Działalność dystrybucyjna
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
39 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe koszty
 • Działalność dystrybucyjna
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
40 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody finansowe
 • Działalność dystrybucyjna
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
41 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Odsetki od przeterminowanych należności
 • Działalność dystrybucyjna
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
42 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty finansowe
 • Działalność dystrybucyjna
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
43 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Wynik brutto na działalności energetycznej
 • Działalność dystrybucyjna
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
44 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty zmienne
 • Działalność dystrybucyjna
 • Ogółem, WN, SN, nN
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
45 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty zmienne - energia elektryczna na różnicę bilansową
 • Działalność dystrybucyjna
 • Ogółem, WN, SN, nN
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
46 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty zmienne - energia elektryczna na nielegalny pobór
 • Działalność dystrybucyjna
 • Ogółem, WN, SN, nN
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
47 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty zmienne - zakup energii elektrycznej na sprzedaż w ramach bilansowania
 • Działalność dystrybucyjna
 • Ogółem, WN, SN, nN
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
48 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty zmienne - opłaty przesyłowe / dystrybucyjne zmienne
 • Działalność dystrybucyjna
 • Ogółem, WN, SN, nN
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
49 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty stałe
 • Działalność dystrybucyjna
 • Ogółem, WN, SN, nN
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
50 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty stałe przeniesione
 • Działalność dystrybucyjna
 • Ogółem, WN, SN, nN
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
51 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty stałe przeniesione - opłaty przesyłowe / dystrybucyjne stałe
 • Działalność dystrybucyjna
 • Ogółem, WN, SN, nN
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
52 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty stałe własne
 • Działalność dystrybucyjna
 • Ogółem, WN, SN, nN
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
53 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty stałe własne - koszty zarządu
 • Działalność dystrybucyjna
 • Ogółem, WN, SN, nN
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
54 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty razem (stałe + zmienne)
 • Działalność dystrybucyjna
 • Ogółem, WN, SN, nN
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
55 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Razem koszty (stałe + zmienne) (bez narzutu kosztów zarządu) - remonty
 • Działalność dystrybucyjna
 • Ogółem, WN, SN, nN
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
56 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Razem koszty (stałe + zmienne) (bez narzutu kosztów zarządu) - wydziały pomocnicze
 • Działalność dystrybucyjna
 • Ogółem, WN, SN, nN
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
57 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty zużycia materiałów i energii
 • Działalność dystrybucyjna
 • Ogółem, WN, SN, nN
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
58 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Usługi obce
 • Działalność dystrybucyjna
 • Ogółem, WN, SN, nN
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
59 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Amortyzacja
 • Działalność dystrybucyjna
 • Ogółem, WN, SN, nN
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
60 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatki i opłaty
 • Działalność dystrybucyjna
 • Ogółem, WN, SN, nN
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
61 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Podatki i opłaty związane ze środowiskiem
 • Działalność dystrybucyjna
 • Ogółem, WN, SN, nN
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
62 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Wynagrodzenia i świadczenia
 • Działalność dystrybucyjna
 • Ogółem, WN, SN, nN
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
63 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Pozostałe koszty stałe własne
 • Działalność dystrybucyjna
 • Ogółem, WN, SN, nN
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
64 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty stałe własne bezpośrednie
 • Działalność dystrybucyjna
 • Ogółem, WN, SN, nN
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
65 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty stałe własne pośrednie
 • Działalność dystrybucyjna
 • Ogółem, WN, SN, nN
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
66 Nakłady inwestycyjne Nakłady na środki trwałe
 • Działalność dystrybucyjna
 • Rodzaj inwestycji
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
67 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przeciętne zatrudnienie w sektorze energii
 • Działalność dystrybucyjna
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • rok
68 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Należności w działalności dystrybucyjnej
 • Rodzaj umów (należności, OSD)
 • Okres rozliczenia
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
69 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Należności w działalności dystrybucyjnej - przeterminowane
 • Rodzaj umów (należności, OSD)
 • Okres rozliczenia
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
70 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Należności w działalności dystrybucyjnej - przeterminowane co najmniej 3 miesiące
 • Rodzaj umów (należności, OSD)
 • Okres rozliczenia
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
71 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Zobowiązania w działalności dystrybucyjnej
 • Rodzaj zobowiązań (en. el.)
 • Długoterminowe, krótkoterminowe
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
72 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody z tytułu przyłączenia do sieci odbiorców energii elektrycznej
 • Rodzaje podmiotów przyłączanych do sieci OSD
 • Grupy przyłączeniowe
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
73 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Nakłady inwestycyjne poniesione na przyłączenia i rozbudowę sieci
 • Rodzaje podmiotów przyłączanych do sieci OSD
 • Grupy przyłączeniowe
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
74 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Nakłady inwestycyjne poniesione na przyłączenia do sieci
 • Rodzaje podmiotów przyłączanych do sieci OSD
 • Grupy przyłączeniowe
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
75 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Nakłady inwestycyjne poniesione na rozbudowę sieci
 • Rodzaje podmiotów przyłączanych do sieci OSD
 • Grupy przyłączeniowe
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
76 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Nakłady inwestycyjne poniesione na przyłączenia i rozbudowę sieci finansowane z kredytów i pożyczek
 • Rodzaje podmiotów przyłączanych do sieci OSD
 • Grupy przyłączeniowe
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
77 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty finansowe z tytułu przyłączenia do sieci odbiorców energii elektrycznej
 • Rodzaje podmiotów przyłączanych do sieci OSD
 • Grupy przyłączeniowe
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
78 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Pozostałe koszty z tytułu przyłączenia do sieci odbiorców energii elektrycznej
 • Rodzaje podmiotów przyłączanych do sieci OSD
 • Grupy przyłączeniowe
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
79 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychód energii elektrycznej w sieci OSD
 • Kierunki przychodu energii elektrycznej w sieci OSD
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • kwartał
80 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Rozchód energii elektrycznej w sieci OSD
 • Kierunki rozchodu energii elektrycznej w sieci OSD
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • kwartał
81 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Odbiorcy energii elektrycznej - nielegalny pobór
 • Napięcie (WN+SN, nN)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
82 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Moc umowna elektryczna - nielegalny pobór
 • Napięcie (WN+SN, nN)
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • rok
83 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Energia elektryczna czynna - nielegalny pobór
 • Napięcie (WN+SN, nN)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
84 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Opłaty za usługi dystrybucji - nielegalny pobór energii elektrycznej
 • Napięcie (WN+SN, nN)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
85 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody z tytułu nielegalnego poboru energii elektrycznej
 • Napięcie (WN+SN, nN)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
86 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Liczba umów (energia elektryczna)
 • Rodzaj umów (dystrybucja)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
87 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Liczba obsługiwanych przedsiębiorstw obrotu
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
88 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którzy zmienili sprzedawcę
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
89 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którzy renegocjowali umowę
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
90 Ciepło i energia elektryczna Odbiorcy końcowi energii elektrycznej
 • Grupy odbiorców wg napięcia i stref czasowych (u. rozdzielone)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
91 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Moc umowna elektryczna
 • Grupy odbiorców wg napięcia i stref czasowych (u. rozdzielone)
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • rok
92 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Energia elektryczna dostarczona
 • Grupy odbiorców wg napięcia i stref czasowych (u. rozdzielone)
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
93 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody ze sprzedaży usług dystrybucji energii elektrycznej
 • Grupy odbiorców wg napięcia i stref czasowych (u. rozdzielone)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
94 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Średnia cena usług dystrybucji energii elektrycznej
 • Grupy odbiorców wg napięcia i stref czasowych (u. rozdzielone)
Rozwiń grupowanie
 • zł / MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
95 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
96 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety