Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
G-10.m - miesięczne dane o energii elektrycznej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
2 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
3 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna jednostki Zmienna identyfikacyjna
4 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
5 Rodzaj prowadzonej działalności Rodzaj działalności Zmienna identyfikacyjna
6 Dane adresowe i terytorialne Adres prowadzenia działalności gospodarczej Zmienna identyfikacyjna
7 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty) Zmienna adresowa
 • miesiąc
8 Infrastruktura elektroenergetyczna Liczba jednostek wytwórczych / elektrowni / elektrociepłowni
 • Instalacje oze i chp (mies.)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
9 Ciepło i energia elektryczna Moc zainstalowana elektryczna
 • Instalacje oze i chp (mies.)
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
10 Ciepło i energia elektryczna Produkcja energii elektrycznej
 • Instalacje oze i chp (mies.)
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
11 Ciepło i energia elektryczna Energia elektryczna wprowadzona do sieci
 • Instalacje oze i chp (mies.)
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
12 Ciepło i energia elektryczna Różnica bilansowa energii elektrycznej
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
13 Ciepło i energia elektryczna Przepływy energii elektrycznej z zagranicy
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
14 Ciepło i energia elektryczna Przepływy energii elektrycznej za granicę
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
15 Infrastruktura elektroenergetyczna Nazwa planowanej do przyłączenia instalacji odnawialnego źródła energii Zmienna identyfikacyjna
16 Infrastruktura elektroenergetyczna Lokalizacja planowanej do przyłączenia instalacji odnawialnego źródła energii Zmienna identyfikacyjna
 • miesiąc
17 Infrastruktura elektroenergetyczna Napięcie sieci, do której ma być przyłączona instalacja odnawialnego źródła energii
 • kV
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
18 Ciepło i energia elektryczna Moc zainstalowana elektryczna planowanej do przyłączenia instalacji odnawialnego źródła energii
 • MW
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
19 Infrastruktura elektroenergetyczna Przewidywany rok uruchomienia planowanej do przyłączenia instalacji odnawialnego źródła energii Zmienna określająca czas
 • miesiąc
20 Infrastruktura elektroenergetyczna Nazwa nowej instalacji odnawialnego źródła energii i jednostki kogeneracji Zmienna identyfikacyjna
21 Dane identyfikacyjne Nazwa przedsiębiorstwa (właściciel elektrowni) Zmienna identyfikacyjna
22 Dane identyfikacyjne REGON nowej instalacji odnawialnego źródła energii i jednostki kogeneracji Zmienna identyfikacyjna
23 Infrastruktura elektroenergetyczna Lokalizacja nowej instalacji odnawialnego źródła energii i jednostki kogeneracji Zmienna identyfikacyjna
24 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Adres właściciela elektrowni (składowe: Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty) Zmienna adresowa
 • miesiąc
25 Infrastruktura elektroenergetyczna Moc zainstalowana elektryczna nowej instalacji odnawialnego źródła energii i jednostki kogeneracji
 • MW
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
26 Infrastruktura elektroenergetyczna Moc osiągalna elektryczna nowej instalacji odnawialnego źródła energii i jednostki kogeneracji
 • MW
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
27 Ciepło i energia elektryczna Data rozpoczęcia eksploatacji nowej instalacji odnawialnego źródła energii i jednostki kogeneracji Zmienna określająca czas
 • miesiąc
28 Ciepło i energia elektryczna Przepływy energii elektrycznej z zagranicy
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
29 Ciepło i energia elektryczna Przepływy energii elektrycznej za granicę
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • miesiąc