Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
URE DGPE 01 - dane dotyczące działalności gospodarczej przedsiębiorstw energetycznych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Nakłady inwestycyjne Nakłady inwestycyjne
 • Rodzaj działalności gospodarczej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody ze sprzedaży praw majątkowych
 • Rodzaj jednostek wysokosprawnej kogeneracji
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Dane identyfikacyjne NIP Zmienna identyfikacyjna
4 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Miejscowość, Kod pocztowy, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, ) Zmienna adresowa
 • rok
5 Dane identyfikacyjne Nazwa jednostki Zmienna identyfikacyjna
6 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Cena jednostkowa sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji
 • Rodzaj jednostek wysokosprawnej kogeneracji
Rozwiń grupowanie
 • zł / MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody netto (bez podatku Vat) ze sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji - wartość podatku akcyzowego
 • Rodzaj jednostek wysokosprawnej kogeneracji
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody netto (bez podatku Vat) ze sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji
 • Rodzaj jednostek wysokosprawnej kogeneracji
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Ciepło i energia elektryczna Sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji
 • Rodzaj jednostek wysokosprawnej kogeneracji
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszt jednostkowy wytworzenia energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji
 • Rodzaj jednostek wysokosprawnej kogeneracji
Rozwiń grupowanie
 • zł / MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty wytworzenia energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji
 • Rodzaj jednostek wysokosprawnej kogeneracji
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty wytworzenia energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji
 • Rodzaj jednostek wysokosprawnej kogeneracji
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Ciepło i energia elektryczna Produkcja energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji
 • Rodzaj jednostek wysokosprawnej kogeneracji
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Ciepło i energia elektryczna Identyfikator kwalifikacji jednostki wysokosprawnej kogeneracji - URE Zmienna jakościowa
 • rok
15 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej z własnej produkcji
 • Wg paliw
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji
 • Wg paliw
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty paliwa zużytego na produkcję energii elektrycznej (łącznie z transportem)
 • Wg paliw
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Bilanse paliw i energii Zużycie paliwa na wsad
 • Wg paliw
Rozwiń grupowanie
 • tys. m3
 • tys. t
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Ciepło i energia elektryczna Produkcja energii elektrycznej
 • Wg paliw
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Pozostałe koszty operacyjne, koszty usług dodatkowych i straty nadzwyczajne
 • Rodzaj działalności (ee, c)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Inne koszty działalności gospodarczej
 • Rodzaj działalności (ee, c)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty sprzedaży
 • Rodzaj działalności (ee, c)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
23 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty zarządu
 • Rodzaj działalności (ee, c)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
24 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Pozostałe koszty zmienne
 • Rodzaj działalności (wytw, przesył i dyst, obrót ee, razem)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
25 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty ochrony środowiska
 • Rodzaj działalności (wytw, przesył i dyst, obrót ee, razem)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
26 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty transportu
 • Rodzaj działalności (wytw, przesył i dyst, obrót ee, razem)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
27 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty paliwa
 • Rodzaj działalności (wytw, przesył i dyst, obrót ee, razem)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
28 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Pozostałe koszty stałe
 • Rodzaj działalności (wytw, przesył i dyst, obrót ee, razem)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
29 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty remontów
 • Rodzaj działalności (wytw, przesył i dyst, obrót ee, razem)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
30 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty stałe
 • Rodzaj działalności (ee, c)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
31 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty razem (stałe + zmienne)
 • Rodzaj działalności (ee, c)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
32 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody ze sprzedaży praw majątkowych
 • Rodzaj działalności (wytw, przesył i dyst, obrót ee, razem)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
33 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Wynik netto
 • Rodzaj działalności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
34 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)
 • Rodzaj działalności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
35 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Podatek dochodowy przedsiębiorstw sektora energii
 • Rodzaj działalności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
36 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Wynik brutto
 • Rodzaj działalności (wytwórcy ee, c)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
37 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zyski nadzwyczajne
 • Rodzaj działalności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
38 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Straty nadzwyczajne
 • Rodzaj działalności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
39 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Wynik brutto na działalności gospodarczej
 • Rodzaj działalności (wytwórcy, ose)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
40 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty finansowe
 • Rodzaj działalności (wytwórcy ee, c)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
41 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody finansowe
 • Rodzaj działalności (wytwórcy, ose)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
42 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Wynik na działalności operacyjnej
 • Rodzaj działalności (wytwórcy ee, c)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
43 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne koszty operacyjne
 • Rodzaj działalności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
44 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (koszty)
 • Rodzaj działalności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
45 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe koszty operacyjne RZiS
 • Rodzaj działalności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
46 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne przychody operacyjne
 • Rodzaj działalności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
47 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Dotacje
 • Rodzaj działalności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
48 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych (koszty)
 • Rodzaj działalności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
49 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe przychody operacyjne
 • Rodzaj działalności (wytwórcy, ose)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
50 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Wynik na sprzedaży
 • Rodzaj działalności (wytwórcy, ose)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
51 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wartość sprzedanych towarów i materiałów
 • Rodzaj działalności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
52 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty działalności operacyjnej - pozostałe koszty rodzajowe
 • Rodzaj działalności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
53 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wynagrodzenia (koszty działalności)
 • Rodzaj działalności (w tym wytw. ee)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
54 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatki i opłaty
 • Rodzaj działalności (w tym wytw. ee)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
55 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Usługi obce
 • Rodzaj działalności (w tym wytw. ee)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
56 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zużycie materiałów i energii
 • Rodzaj działalności (w tym wytw. ee)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
57 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Amortyzacja
 • Rodzaj działalności (w tym wytw. ee)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
58 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty działalności operacyjnej
 • Rodzaj działalności gospodarczej (wytwórcy ee, c, OSE)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
59 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
 • Rodzaj działalności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
60 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
 • Rodzaj działalności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
61 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zmiana stanu produktów
 • Rodzaj działalności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
62 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)
 • Rodzaj działalności (wytwórcy ee, c)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
63 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
 • Rodzaj działalności gospodarczej
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
64 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
 • Rodzaj działalności gospodarczej (wytwórcy ee, c, OSE)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
65 Nakłady inwestycyjne Nakłady inwestycyjne
 • Rodzaj działalności gospodarczej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
66 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
 • Rodzaj działalności gospodarczej
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
67 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przeciętne zatrudnienie w sektorze energii
 • Rodzaj działalności gospodarczej
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • rok
68 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe
 • Rodzaj działalności gospodarczej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
69 Dane bilansowe Zobowiązania długoterminowe
 • Rodzaj działalności gospodarczej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
70 Dane bilansowe Zobowiązania
 • Rodzaj działalności gospodarczej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
71 Dane bilansowe Aktywa obrotowe
 • Rodzaj działalności gospodarczej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
72 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe
 • Rodzaj działalności gospodarczej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
73 Dane bilansowe Należności długoterminowe
 • Rodzaj działalności gospodarczej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
74 Dane bilansowe Aktywa trwałe netto
 • Rodzaj działalności gospodarczej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
75 Dane bilansowe Aktywa trwałe brutto
 • Rodzaj działalności gospodarczej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
76 Ciepło i energia elektryczna Koncesja w zakresie energii elektrycznej i ciepła Zmienna identyfikacyjna
77 Rodzaj prowadzonej działalności Rodzaj działalności Zmienna identyfikacyjna
78 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
79 Ciepło i energia elektryczna Numer koncesjonariusza Zmienna identyfikacyjna
80 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty zmienne
 • Rodzaj działalności (ee, c)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
81 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych (przychody)
 • Rodzaj działalności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok